Робоче засідання кафедри менеджменту та аграрної економіки

13 лютого 2023 року
Ніжинський агротехнічний інститут

9 лютого відбулося планове засідання кафедри менеджменту та аграрної економіки. Порядок денний включив розгляд таких питань:

 1. Організація освітнього процесу в ІІ семестрі 2022-2023 навчальному році.
 2. Активізація науково-методичної роботи кафедри.
 3. Формування наказу щодо визначення тем БКР.
 4. Формування графіку відкритих занять і їх взаємовідвідування.
 5. Аналіз індивідуального плану роботи НПП.
 6. Про керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти, робота студентського наукового гуртка кафедри.
 7. Про роботу НПП, які є кураторами груп.
 8. Організація профорієнтаційної роботи НПП до вступної кампанії 2023 року.

Усі члени кафедри активно включалися в обговорення питань, що розглядалися. Спільно шукали шляхи вирішення актуальних проблем.

Крім того НПП кафедри поділилися своїми напрацюваннями, які вони отримали протягом останнього періоду:

участь у підвищенні кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» 20-21 грудня 2022 року;

участь у підвищенні професійних компетентностей за напрямом «Управління публічними фінансами» на кафедрі фінансів економічного факультету НУБіП України з 30 січня по 4 лютого;

проходження курсів підвищення кваліфікації фахівців з біржової справи для НПП, педагогічних працівників та здобувачів на кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності НУБіП України з 23 по 28 січня 2023 року;

участь у відкритих онлайн-курсах через платформу Prometheus:

 • «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», 17.01.2023; 
 • «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості», 04. 01. 2023;
 • «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», 10.01.2023;
 • «Цивільна оборона та захист в надзвичайних ситуаціях», 29.12.2022;
 • «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 10.01.2023;
 • «Зрозуміло про конфлікт інтересів», 10.01.2023.

участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та впровадження», 8 грудня 2022 року, м. Ніжин;

проходження науково-педагогічними працівниками стажування на ТОВ «Ічнянське» з 7 листопада по 11 грудня з метою оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій, засвоєння кращого вітчизняного досвіду сільськогосподарського виробництва;

підготовка навчально-методичної літератури:

Аграрний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Укл.: А.В. Іванько. – Ніжин: НАТІ, 2023. – 23 с.

Статистика. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня / Укл.: І.В. Дворник. – Ніжин, 2023. - 31 с.

Методичні вказівки щодо підготовки, оформлення та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи для здобувачів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання / Уклад. І.В. Дворник, Д.О. Власенко. – Ніжин, 2023. 45 с.

Менеджмент. Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи для студентів напряму підготовки 073 «Менеджмент» / Укл.: В.П. Стадник. - Ніжин, 2022. - 33 с.

Методичні вказівки щодо проведення виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр» / Укл.: В.П. Стадник. - Ніжин, 2022. - 29 с.

публікація у виданні Scopus: Shkarupa Olena, Vlasenko Dmytro, Makedon Halyna, Bilan Svitlana, Serafimova Desislava. Economy of knowledge and transfer of innovations: Ukraine’s progress through the lens of European development trends. Knowledge and Performance Management. 2022. Volume 6, Issue 1, pages 100-113.

Усім плідної роботи в новому навчальному семестрі, миру та перемоги!

Інна Дворник, в.о. завідувача кафедри
менеджменту та аграрної економіки
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook