Результати засідання Наукової ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства

9 березня 2023 року

   Національний університет біоресурсів і природокористування України це не лише альма матер для студентів освітніх ступенів Бакалавр та Магістр, а й творча база для здобуття наукових ступенів, проведення досліджень, отримання патентів, виконання наукових проектів та тематик.

   Одним із осередків такої наукової діяльності університету зосереджений на агробіологічному факультеті. В 2023 році результати наукової діяльності факультету були представлені 8 березня на засіданні Наукової ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства.
   Розпочав засідання Дмитро Літвінов, директор НДІ, з привітання всіх жінок зі святом. Далі він оголосив порядок денний та повідомив про проходження фахового семінару на базі Наукової ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства в якості попередньої експертизи дисертацій Романа Спряжки (Розпорядження № 69 від 21.02.2023 р.) та Романа Говенька (Розпорядження № 68 від 21 .02.2023 р.).
   Роман Спряжка представив доповідь за темою дисертаційного дослідження «Підбір вихідного матеріалу для створення гібридів кукурудзи за основними біохімічними показниками».
   Рецензентами виступили Наталія Новицька, д. с.-г.н., професор кафедри рослинництва, та Ганна Ковалишина, д. с.-г.н., професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського. 
  Наукова рада відмітила важливість для науки проведенних Романом досліджень. Дискусії прододился в найрізноманітніших напрямках. Таким чином вдалося охопити не лише селекційну цінність дисертаційної роботи, а й перспективи взаємопов'язати роботу з грунтознавством, агрохімією та виробництвом. 
 
   Роман Говенько представив доповідь за темою дисертаційного дослідження «Продуктивність кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лівобережного Лісостепу України».
   Рецензентами виступили Дмитро Літвінов, д. с.-г.н., професор кафедри землеробства та гербології, та Наталія Новицька, д. с.-г.н., професор кафедри рослинництва. Вони відмітили, що в дисертаційній роботі Роману вдалося взаємопов'язати науку та виробництво. 
   Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням рішення - рекомендувати розглянуті дисертації до розгляду на засіданні разової спеціалізованої вченої раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 Агрономія.
 
   Засідання Наукової ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства продовжилося повідомленням Дмитра Літвінова про стан підготовки Міжнародної науково-практичної конференції «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу». Конференція планується в очно-дистанційному форматі. Запрошення на конференцію вже було розіслано учасникам. Згідно розпорядження про конференцію на момент проведення засідання виконано перші два завдання.
   Також Дмитро Літвінов представив до розгляду рукописи монографій:
1. «Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni)» (автор к.х.н., Лаврик Р.В.)
2. «Формування Рівня морозостійкості пшениці м’якої озимої в Лісостепу України» (автори: Пірич А.В., Ковалишина Г.М., Демидов О.А., Юрченко Т.В., Гуменюк О.В.)
   Окремо було обговорено питання участі науковців факультету в міжнародних проектах та необхідність подачі власних пропозицій.
 Наука на агробіологічному факультеті не стоїть на місці.
Ірина Шпакович,
 асистент кафедри генетики, селекції
і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського
Роман Жила
доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook