ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ОП «ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ С.-Г. ВИРОБНИЦТВА», ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ «МАГІСТР»

1 грудня 2022, 13:30

В поточному 2022-2023 н. р. доцент кафедри надійності техніки Мельник Валентина Іванівна внесла пропозицію щодо введення лабораторної роботи «Постановка проблеми з елементами наукового пошуку» https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=400702 межах викладання дисципліни «Економіка технологічних систем» (модуля «Концепція розвитку технічних систем галузі машинобудування аграрного призначення») для студентів магістратури факультету конструювання і дизайну за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної  програми «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва».
На думку доц., к.е.н. В.І. Мельник, метою таких змін у робочій програмі дисципліні було заохочення студентів магістратури до глибшого зосередження на надзвичайно актуальній темі відновлення аграрної галузі та галузі сільськогосподарського машинобудування України у повоєнний період і тими викликами, які постануть перед нашою країною найближчим часом щодо відновлення економіки держави. 
Результатом апробації даної пропозиції стало активне практичне застосування студентами теоретичних знань, сформованих в межах дисципліни «Основи наукових досліджень», були визначені актуальні теми, свобода вибору і розроблення яких залишалось за студентом, що іформує науковий підхід до проблематичних життєвих та професійних питань. За низкою сформованих тем були підготовані виступи на наукових конференціях та розміщені тези доповідей у наукових виданнях.
Виступи на наукових конференціях.
 • А. О. Бублик, Мельник В. І. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА». Програма VІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів» (9 листопада 2022 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2022.;
 • А. О. Кононогов, Мельник В. І. «ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ. Програма VІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів» (9 листопада 2022 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2022.;
 • Олексійко О.Г. Інформаційне моделювання у будівництві. Програма I Міжнародної науково-практичної конференції «HSEAgro – 2022». 2022. НУБіПУ. 16 с.;
 • Щербак О.В. Транспортна складова у собівартості аграрної продукції. Програма ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 115-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Володимира Савовича Крамарова (1906-1987) та 90-річчя кафедри надійності техніки НУБіП України. 2022. НУБіПУ. 24 с. ;
 • Щербак О.В. Транспортна складова у собівартості аграрної продукції. Програма ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 115-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Володимира Савовича Крамарова (1906-1987) та 90-річчя кафедри надійності техніки НУБіП України. 2022. НУБіПУ. 24 с.;
 • Великоіваненко Д. І.. БПЛА в аграрній сфері» Програма VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», 6 квітня 2022 року м. Житомир;
 • Кривонос А. С., Класифікація, технічні можливості та перспективи застосування агродронів. Програма  ІV Міжнародна науково-практична конференція «ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН, ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ», (13-15 квітня 2022 року, Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький);
 • Киця В.О., Формування державних інституцій з відновлення агропромислового виробництва на деокупованих територіях України;
 • Шманенко В.В., Особливості формування власної амортизаційної політики аграрних підприємств. Програма VІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів» (9 листопада 2022 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2022.
Опубліковані тези доповідей:
 • Мельник В.І., Щербак О.В. Транспортна складова у собівартості аграрної продукції. Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 115-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 24-25 лют. 2022 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2022. С. 175-177.; 
 • Мельник В. І., Кривонос А. Класифікація, технічні можливості та перспективи застосування агродронів // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИН, ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ»,13-15 квітня 2022 р., м. Кропивницький / Центральноукраїнський національний технічний університет.
Аналіз отриманих результатів переконливо свідчить про користь наданої пропозиції і правильності прийнятого рішення про введення зазначеної теми до робочого плану дисципліни.
 
Андрій  Новицький, доцент,
завідувач кафедри надійності техніки,
гарант ОПП «Технічний сервіс машин та 
обладнання  сільськогосподарського виробництв
Валентна Мельник,
 доцент кафедри надійності техніки

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook