На факультеті землевпорядкування заслухали аспірантів і здобувачів 2022 року вступу

8 лютого 2023 року
факультет землевпорядкування
  На виконання наказу ректора «Щодо проведення процедури захисту теми та методики дисертаційного дослідження» 07 лютого 2023 р. для аспірантів і здобувачів освітньо-наукової програми «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 2022 року вступу в очно-дистанційному форматі було проведено захист тем і методики дисертаційних досліджень. Процедура відбувалася відповідно до затвердженого алгоритму та за безпосередньої участі наукових керівників аспірантів, гаранта освітньої програми професора Андрія Мартина та сформованих комісій.

  Розпочали роботу зі вступного слова декана факультету землевпорядкування, професора Тараса Євсюкова, який ознайомив учасників зустрічі з наказом ректора та порядком роботи. Він також наголосив на необхідності виконання вимог здобувачами вищої освіти третього освітньо-наукового рівня вимог з відображення результатів наукових розвідок, дотримання індивідуального плану, відображення результатів дослідження у наукових публікаціях тощо.
  Аспірант першого року навчання Олексій Куценко (науковий керівник – проф. Тарас Євсюков) володіє значним практичним досвідом і представляє одну з організацій-партнерів факультету, входить до складу ради роботодавців. У своїй презентації теми і методики дисертаційного дослідження він зосередив увагу на питаннях оцінювання збитків особливо цінним землям, завданими військовими діями. Як зазначили члени комісії, професор Ірина Новаковська, професор Ірина Купріянчик та доцент Антон Кошель тема відрізняється своєю актуальністю, а презентовані здобувачем методика дисертаційного дослідження цілком прийнятні. За підсумками, комісія рекомендувала погодитися із поданим формулюванням теми дисертації.

  Потому заслухали здобувача вечірньої форми навчання Романа Гуменяка (науковий керівник – проф. Тарас Євсюков). В основі його роботи лежить еколого-економічна оцінка інформаційного забезпечення землекористування в межах природоохоронних територій. Члени комісії також рекомендували погодитися із поданим формулюванням теми дисертації.

  Ростислав Буценко (науковий керівник, проф. Анатолій Карпук), Оксана Гюлтекін (науковий керівник, доцент Наталія Мединська), Яніна Степчук та Іван Жила (науковий керівник, доцент Іван Опенько) свої наукові дослідження присвятили дослідженню теоретичних, методичних і прикладних проблем раціонального використання, відтворення й охорони лісових ресурсів. Проте у кожного є свої особливості. Ростислав Анатолійович, зосередив увагу на еколого-економічному регулюванні відтворення основного капіталу лісогосподарських виробництв. А ось Оксана Олександрівна презентувала своє бачення фінансово-економічного забезпечення рекреаційного лісокористування в умовах децентралізації. Яніна Степчук має вагомий доробок праць щодо економічного стимулювання підвищення лісистості територіальних громад для досягнення цілей сталого розвитку, а Іван Жила презентував методику дослідження еколого-економічної ефективності агролісівництва на малопродуктивних землях в умовах воєнного стану.

  Олександр Замлинський (науковий керівник, доцент Наталія Мединська) – досвідчений державний управлінець, депутат місцевого рівня. Для свого дослідження обрав тему, що стосується економічного регулювання використання природних ресурсів на рівні територіальних громад, а Сергій Замлинський (науковий керівник, доцент Людмила Гунько), практикуючий землевпорядник – презентував методику дослідження, що розкриє еколого-економічну ефективність просторового планування для формування сталого землекористування територіальних громад.
  Питання оцінки впливу військових дій на продуктивність земель у територіальних громадах презентував здобувач Сергій Петриченко (науковий керівник, доцент Євген Бутенко).

  До складу атестаційних комісій входили, окрім декана Тараса Євсюкова та гаранта освітньої програми Андрія Мартина, провідні вчені факультету, такі як Ірина Новаковська, Ольга Дорош, Антон Кошель, Ірина Купріянчик, Олександр Чумаченко, Оксана Кустовська та інші.
  Аспіранти першого року підтвердили актуальність тем дисертаційних робіт, показали, що активно працюють над аналізом наукових джерел та опановують знання з методології й методики наукових досліджень. За підсумками процедури захисту теми та методики дисертаційного дослідження більшості аспірантів було рекомендовано погодити подані формулювання теми дисертації. Проте, в окремих випадках комісії рекомендували уточнити тему та узгодити нове її формулювання спільно із науковим керівником.
  Здобувачі освіти у своїх виступах схвально оцінили зміст навчання в аспірантурі, важливість окремих дисциплін та вказали на компетентності, яких вони набули для майбутньої наукової діяльності на заняттях в аспірантурі.

  На завершення зустрічі, декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков нагадав науковим керівникам аспірантів та здобувачів про необхідність вчасної подачі Протоколів узгодження теми і методики дисертаційного дослідження, а також презентаційних матеріалів аспірантів та здобувачів до відділу аспірантури.


Наталія Мединська,
в.о. завідувача кафедри земельного кадастру

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook