Наукові дискусії з аспірантами 1 року навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

3 лютого 2023, 14:00

З метою якісної підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії та за підтримки проректора з науково-педагогічної роботи, доктора економічних наук, професора Сергія Кваші03 лютого 2023 р. за головуванням гаранта освітньо-наукової програми, доктора економічних наук, професора Любові Гуцаленко, відбулося засідання затверджених комісій щодо обговорення тем та методики дисертаційного дослідження аспірантами 1 року навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» економічного факультету.

 

 Згідно Наказу №17 від 10.01.2023р. «Щодо проведення процедури захисту теми та методики дисертаційного дослідження», відповідно до Положення про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (зі змінами), гарантом освітньо-наукової програми Любові Гуцаленко було сформовано для кожного здобувача комісія у складі 3-х вчених за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Комісію представили науковці випускових кафедр Обліку та оподаткування і Статистики та економічного аналізу - кандидати економічних наук, доценти Тамара Гуренко, Наталія Кузик, Андрій Музиченко та Тетяна Собченко. До обговорень активно долучилися також наукові керівники – професор Любов Гуцаленко, професор Інна Лазаришина, професор Василь Савчук, доцент Олена Боярова та доцент Володимир Литвиненко, які підкреслили актуальність обраних напрямів дослідження та їх важливість для соціально-економічного відродження нашої країни.

 Під час засідання було обговорено актуальні проблеми в розрізі тем дисертаційних досліджень, які спрямовані на забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком аграрних формувань України в сучасних умовах. Наукова дискусія відбувалася за наступними тематичними напрямами:

Ø   аудит безперервності діяльності підприємств агробізнесу в умовах невизначеності (дослідження аспіранта Альошина В.Є.);

Ø   обліково-аналітичне забезпечення управління віртуальними активами (дослідження аспіранта Бойченка В.Т.);

Ø   обліково-контрольне забезпечення управління виробництвом продукції квітникарства (дослідження аспіранта Буличова В.А.);

Ø   аудит фінансової звітності суб’єктів аграрного бізнесу в Україні (дослідження аспіранта Бурдима Ю.М.);

Ø   обліково-аналітичне забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств агробізнесу (дослідження аспіранта Кривошея О.В.);

Ø   обліково-контрольне забезпечення управління товарами критичного імпорту (дослідження аспіранта Савченко Н.Л.);

Ø   облік і аналіз в управлінні товарними запасами (дослідження аспіранта Січкаря І.О.);

Ø   аналіз та аудит витрат в умовах функціонування хмарних технологій (дослідження аспіранта Случака В.О.);

Ø   аналітико-прогнозне забезпечення управління фінансуванням розвитку сільськогосподарських підприємств (дослідження аспіранта Собченка М.О.).

 

 

Модератором заходу була д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, гарант освітньо-наукової програми Любов Гуцаленко. Протягом засідання аспіранти представили змістовні доповіді за тематикою своїх дисертаційних досліджень. Зокрема, на обговорення було представлено: загальний аналіз актуальності теми з посиланням на назви попередньо захищених кандидатських (дисертацій кандидатів та докторів філософії) та докторських дисертацій; орієнтовний зміст майбутнього дисертаційного дослідження; загальний аналіз кількості наукових робіт, захищених на спеціалізованій вченій раді НУБіП України за даною науковою проблематикою; найбільш поширені методики, за якими проводяться дослідження за даною науковою проблемою та можливі результати для науки та практики внаслідок підготовки роботи та її захисту.

 

 Продовжуючи обговорення, члени комісій уточнювали окремі дискусійні положення, що дозволило аспірантам глибше обґрунтувати сформульовані наукові гіпотези за темою власного дослідження. За результатами проведених дискусій були надані рекомендації щодо уточнення тем та методики дисертаційних досліджень.

Розгляд тем та методики дисертаційних досліджень аспірантами 1 року навчання відбулось у форматі жвавих та конструктивних дебатів між науковцями та аспірантами-практиками. Дана зустріч спрямована на формування більш структурованої моделі наукових досліджень за попередньо обраною тематикою. Тому всі аспіранти щиро подякували гаранту, науковим керівникам, членам комісій та своїм колегам за підтримку. Сподіваємось, що за результатами обговорень було викристалізувано багато наукових ідей, які стануть основою для написання статей та окремих розділів дисертаційного дослідження.

 

Любов ГУЦАЛЕНКО

гарант освітньо-наукової програми, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування НУБіП України,

Інна ЛАЗАРИШИНА

д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

Володимир ЛИТВИНЕНКО

к.е.н., доцент кафедри обліку та  оподаткування НУБіП України

Тетяна СОБЧЕНКО

к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

  

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook