Кафедра цивільного та господарського права сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії бакалавра

1 лютого 2023 року

    Згідно Порядоку формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України затвердженого Вченою радою НУБіП України 27 грудня 2019 р. протокол № 5 у навчальних планах освітніх програм дисципліни не менше 25% загального обсягу навчального навантаження студента мають складати вибіркові дисципліни. Вибіркові дисципліни поділяються на  дисципліни вільного вибору за спеціальністю (освітньою програмою) та  дисципліни вільного вибору за уподобаннями студентів. Перелік дисциплін вільного вибору за спеціальністю формується кафедрами факультету.

Перелік вибіркових дисциплін  з їх анотаціями та алгоритм вибору розміщено деканатом факультету на навчально-інформаційному порталі НУБіП України https://elearn.nubip.edu.ua/.

Кафедра цивільного та господарського права додатково провела зустрічі зі студентами 2 та 3 курсів та презентувала наочно дисципліни вільного вибору за спеціальністю від своєї кафедри.

Відійшовши від блокової системи формування вибіркової складової, вступникам 2020, 2021 років надано можливість вільного вибору дисциплін із запропонованого переліку. А обрати є дійсно з чого! Різні фахові напрямки, актуальні курси, поєднання теорії та практики.

Так, студентами 2 курсу для вивчення на 3 курсі у 5 семестрі здобувачем обирається 4 дисципліни з 21!

У 6 семестрі здобувачем обрається 3 дисципліни з 16!

Студенти 3 курсу для вивчення на 4 курсі у  8 семестрі здобувачем обирається 3 дисципліни з 15.

Кафедра цивільного та господарського права для 5 та 6 семестру представила такі дисципліни, без опанування яких важко уявити сучасного юриста: Сімейне право, Спадкове право, Нотаріат в Україні, Торгове право, Право інтелектуальної власності, Основи законодавства про охорону здоров’я, Фармацевтичне законодавство.

А для майбутніх студентів 4 курсу запропоновано вивчати:  Медичне право, Корпоративне право, Цивільно-процесуальні документи.

Вибіркова складова не є сталою, щороку переглядаючи освітню програму Право, ми вносимо деякі корективи, пропонуємо нові курси та виключаємо неактуальні. Викладачам вибіркових дисциплін рекомендовано проводити анкетування студентів на початку і наприкінці вивчення дисципліни, з метою виявлення рівня задоволеності від реалізації вибіркової складової. Адже, ми прагнемо вдосконалення та відповідності наших дисциплін потребам ринку праці та сподіванням наших студентів.

Гарант ОП Право,

доцент Лілія Панькова

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook