Успішний захист здобувачів кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого на здобуття ступеня доктора філософії

19 січня 2023 року
  17 січня 2023 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради РСВР 002 відбувся захист дисертаційних робіт здобувачів кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого поданих на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»:
  • ШНУРЕНКО Еліни Олександрівни на тему «Автономна регуляція антиоксидантної системи у курей»;   науковий керівник - доктор ветеринарних наук, професор КАРПОВСЬКИЙ Валентин Іванович, професор кафедри біохімії та фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і природокористування України.
  • СТУДЕНКА Артемія Андрійовича на тему «Показники обміну білка в організмі курей за різного тонусу автономної нервової системи»науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор ТРОКОЗ Віктор Олександрович, професор кафедри біохімії та фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 
  Очолювала засідання голова ради – доктор ветеринарних наук, доцент МАЗУРКЕВИЧ Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 
  Високо оцінили роботи дисертантів рецензент кандидат ветеринарних наук УСЕНКО Світлана Іванівна, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, офіційні опоненти, відомі вчені в галузі фізіології тварин і ветеринарної медицини,доктор ветеринарних наук, професор кафедри фізіології та біохімії тварин Державного біотехнологічного університету БОБРИЦЬКА Ольга Миколаївна; доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри фізіології, біохімії тварин і лабораторної діагностики Дніпровського державного аграрно-економічного університету МАСЮК Дмитро Миколайович та кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького КОЛОМІЄЦЬ Ірина Анатоліївна.
 
  Опоненти у своїх виступах підкреслили актуальність робіт, їх новизну, наукове та практичне значення. На всі зауваження претенденти на високому науковому рівні дали змістовні відповіді.
  Було констатовано, що Шнуренко Е.О. та Студенок А.А. заслуговують на присудження наукового ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
  Колектив кафедри щиро вітає дисертантів та їх наукових керівників з успішними захистами дисертаційних робіт та отримання здобувачами ступеня доктора філософії.
 Бажаємо всім мирного неба, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках.
 
 
Олена Журенко,
 доцент кафедри біохімії і

фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook