Педагоги працюють заради перемоги і процвітання України

15 січня 2023 року
  Минув нелегкий рік. Рік, сповнений неочікуваних та непрогнозованих викликів, тривог і сподівань, руйнацій та відбудови. Наша держава не тільки тримає оборону проти агресії ворога на всій лінії зіткнення, але і завойовує нові, лідерські позиції на багатьох світових аренах: про Україну заговорили у світі, у кольори української символіки забарвлюють сьогодні фасади адміністративних споруд, пам’ятники та театри у багатьох країнах світу; українські прапори та Гімн нашої держави не тільки стали упізнаваними у більшості світових держав: сьогодні священні для кожного українця рядки звучать на площах найбільших міст усієї планети у підтримку демократії і свободи, незалежності, за які сьогодні точаться криваві бої; імена українських політичних лідерів та захисників, демонстрована ними позиція змушують парламентарів поважних держав аплодувати стоячи.

  Хіба освітній фронт за таких обставин може ослабнути? Хіба можуть опуститися у розпачі руки тих, хто сіє розумне, добре, вічне?

  Сьогодні діяльність усіх закладів освіти, спрямована на підготовку висококласних фахівців у різних галузях – це діяльність заради майбутнього рідної країни та її процвітання. Зараз, як ніколи, гостро стоїть проблема якості освітнього процесу, забезпечення якої в умовах викликів сучасності є нелегким завданням для викладачів, спонукаючи до пошуків нових форм та методів організації навчальних занять у змішаному та дистанційному форматі.

  Творчо і впевнено працює колектив кафедри педагогіки, крокуючи визначеним курсом під умілим керівництвом та за підтримки ректора університету, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України Станіслава Ніколаєнка, проректора з науково-педагогічної роботи, доктора філологічних наук, професора Василя Шинкарука, декана гуманітарно-педагогічного факультету, канд.філос.наук, доцента Інни Савицької, які подають приклад самовідданого служіння рідному університету та Україні.

  Викладачі кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету мають повне право пишатися власними здобутками у 2022 році. Не зважаючи на виклики сучасності, тривожні новини та різні обтяжуючі обставини технічного характеру, вони не тільки змогли проводити лекції, семінари та практичні заняття, але і примножити власні наукові, методичні напрацювання, успішно пройти акредитацію, здійснити випуск молодих фахівців та провести приголомшуючий за кількісними показниками набір за спеціальностями, для яких кафедра є випусковою, проводити виховну роботу зі студентами та постійно підтримувати з ними зв'язок, а також, як багато наших співвітчизників у цей час – стати у ряди волонтерів та активно підтримувати і своїх студентів, що нині тримають оборону у лавах ЗСУ, і інші бойові підрозділи на сході, півдні та півночі України.

  Нинішня діяльність кафедри педагогіки – це приклад фаховості, творчості, високої моральності, педагогічної мудрості. За 2022 рік НПП кафедри акредитовано ОНП «Освітні, педагогічні науки»; підготовлено та видано 3 монографії, 1 підручник з грифом МОНУ, методичні рекомендації, довідники, словники, ЕНК; опубліковано 19 статей у вузівських (фахових) виданнях, 20 – у виданнях, які входять до міжнародних баз Scopus та Web of Scienсe; опубліковано більше 20 тез доповідей на конференціях різного рівня. Такі показники дозволяють кафедрі педагогіки займати найвищі позиції за рейтинговими показниками оцінки діяльності серед інших кафедр гуманітарно-педагогічного факультету та університету.

  Викладачі кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету – новатори і дослідники ниви знань, які ніколи не зупиняються на досягнутому, весь час знаходяться у постійному пошуку: нових знань, нової інформації, нових форм і методів викладання, нових шляхів реалізації мети і завдань, які ставлять перед собою у процесі формування у здобувачів освіти ключових та професійних компетентностей. Цього тривожного року два аспіранти кафедри педагогіки, асистенти Надія Діра та Павло Смоляк здобули науковий ступінь доктора філософії, успішно захистивши свої наукові дослідження (науковий керівник – Руслан Сопівник).

  На засіданнях кафедри педагогіки, оговорюючи якість надаваних освітніх послуг здобувачам бакалаврського рівня спеціальності 015 «Професійна освіта», здобувачам магістерського рівня ОПП «Педагогіка вищої школи» та «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», викладачі висловлюють переконаність, що рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним під час пошуку, розробки, упровадження і поширення нових ідей. Творчий викладач має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки може експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень освітнього процесу, пропонувати нові технології та методи навчання.

  Творчі, креативні і завжди готові до інновацій викладачі кафедри педагогіки враховують, що універсальної технології просто не існує, а кожен викладач розробляє власний технологічний підхід інноваційного вдосконалення освітнього процесу. Саме тому кожне заняття, у тому числі і в період дистанційного навчання – це креатив, творчий злет, пошук нового, радість пізнання! 

  Щорічно кафедра на ОПП, за якими є випусковою, набирає студентів, перевищуючи заявлений ліцензований обсяг. Зокрема, у 2022 р. на навчання за спеціальностями кафедри 015.37 «Професійна освіта» (бакалавр) та 011 Освітні, педагогічні науки («Педагогіка вищої школи, магістр») та 011 Освітні, педагогічні науки («Інформаційно-комунікаційні технології, магістр») було подано найбільше заяв порівняно з аналогічними спеціальностями інших ЗВО.

  У 2022 р. прийом студентів на навчання за програмою підготовки бакалаврів спеціальності «Професійна освіта» склав 90 осіб на денну форму навчання (76 – повний термін навчання, 14 – скорочений термін); на навчання за програмою підготовки магістрів спеціальності Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) склав 52 (38 – денна форма, 14 – заочна форма), за програмою підготовки магістрів спеціальності Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології) склав 36 осіб (31 – денна форма, 5 – заочна форма). У приймальній комісії гуманітарно-педагогічного факультету плідно працюють НПП кафедри: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Оксана Гончарук; Павло Смоляк, який очолює роботу по прийому документів вступників на навчання за магістерськими програмами; старший лаборант кафедри Василь Костинюк, на якого покладено відповідальність за роботу у базі ЄДЕБО та прийом документів вступників за програмою бакалаврського рівня. Кількість студентів, які навчаються за програмою підготовки бакалаврів (спеціальність «Професійна освіта») складає 166 осіб.

  Кількість студентів, які навчаються за програмами підготовки магістрів («Педагогіка вищої школи» та «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті») складає 83 особи (денна форма навчання), 30 осіб (заочна форма навчання).

  У 2022 р. випуск бакалаврської програми підготовки становив 39 осіб, магістерської програми підготовки – 32 особи, 16 із загальної кількості випускників отримали дипломи з відзнакою, що свідчить про високий рівень підготовки НПП кафедри майбутніх фахівців.

  На базі кафедри педагогіки постійно діють об’єднання фахового зростання: гурток «Педагогіка і сьогодення» (керівник – Васюк О.В.), який у звітному році на Фестивалі студентської науки посів перше місце, та Клуб аграрного та освітнього консалтингу (керівник – Гречаник Н.І.). Члени гуртків посідають призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Педагогіка» та ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із спеціальності «Освітні, педагогічні науки». У 2022 році на кафедрі педагогіки започатковано діяльність лабораторії віртуальної і доповненої реальності.

  Серед виховних заходів, проведених НПП кафедри-наставниками академічних груп, особливо запам’ятались: Всеукраїнська науково-практична конференція «Ти в моєму серці, Україно! (присвячена пам’яті Бориса Ілліча Олійника)»(всі викладачі кафедри та студенти), дистанційний захід-флешмоб «Вишиванка – духовна броня українців, генетичний код нації» (Чередник Л.М., Діра Н.О.), участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та виклики», дистанційний захід до Дня Незалежності « Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому…» (Чередник Л.М., Діра Н.О.), традиційні заходи з нагоди випуску студентів, Посвята у студенти тощо.

  Кафедра педагогіки пишається своїми студентами, які стали на захист рідної землі з перших днів повномасштабного вторгнення: Баланюк Дмитро, Вадим Винничук, Юрій КоваленкоВладислав Кудрявцев, Дмитро Максюта, Олександр Нечай, Антон Сидоров. Двоє із них – Антон Сидоров та Вадим Винничук віддали своє життя за Батьківщину, загинувши у боях.

  

  Викладачі кафедри педагогіки беруть активну участь у волонтерській діяльності за кількома напрямками:

 • забезпечення потреб окремих бойових підрозділів на їх запити і прохання
  (Чередник Л.М., Кучай О.В.);
 • підтримка постійного зв’язку та збір коштів для підтримки студентів кафедри
 • учасників бойових дій (Сопівник Р.В., Чередник Л.М., наставники груп);
 • фінансова підтримка ЗСУ (донати) (усі викладачі кафедри – постійно);
 • робота із дітьми із сімей ВПО (акції «Від мами до мами», «Ходить світом Миколай» та інш.);
 • співпраця з міжнародними організаціями, волонтерами Польщі, Німеччини, Нідерландів (Кучай О.В., Чередник Л.М.);
 • співпраця з госпітальними відділеннями, стабілізаційними пунктами, бригадами швидкої допомоги; допомога у пошуку загиблих; евакуація мирного населення із зони бойових дій на сході Україні, розселення та надання постійної інформаційної, матеріальної підтримки (Чередник Л.М.);
 • донорство (Сироєжко О.В.);
 • плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок (Гречаник Н.В.Маценко Л.М.).

  НПП кафедри є офіційними волонтерами благодійних фондів та органів місцевого самоврядування: Чередник Л.М. (волонтер з 2014 р.) – офіційний волонтер Благодійного фонду «Бути» та офіційний представник Підгородненської міської ради Дніпропетровської області з питань евакуації населення із зони бойових дій; Кучай О.В. – офіційний волонтер Благодійного фонду «Батальйон волонтер».

 

  Так чи інакше, але всі ми сьогодні – на передовій. Всі працюємо заради перемоги і процвітання нашої нескореної держави, пишаючись тим, що Україна ніколи не вела загарбницькі війни, а лише захищалась від ласих на чуже добро далеких, а тепер уже і близьких сусідів.

 

Лідія Чередник,
старший викладач кафедри педагогіки

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook