Робота кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин в умовах сьогодення

12 січня 2023 року
  • Кафедра генетики, розведення та біотехнології тварин одна з провідних на факультеті, які перспективи її розвитку?

— Розвиток кафедри ми розглядаємо в контексті ,,Голосіївської ініціативи”, де передбачено інтеграцію в світовий університетський простір з обміном та використанням кращих розробок у рамках специфіки нашої професійної кафедральної діяльності.

  • Тоді конкретизуйте, в чому суть такої специфіки.

— З загальної точки зору, це формування у викладача та студента відповідного рівня компетенції, або знань, які поєднують теорію та практику, щоб успішно долати ті виклики які постають у суспільстві. Сама система такої підготовки має бути спрямована на здатність ефективно виконувати таку функцію, перш за все, заради національних інтересів! Безпосередньо сам напрям розведення сільськогосподарських тварин, в сучасному розумінні, базується на інформаційних технологіях, геноміці та біотехнологічних розробках.

  • На вирішення яких основних питань спрямована діяльність науково-педагогічних працівників кафедри?

  — В рамках своєї професійної діяльності співробітники кафедри виконують великий об’єм методичної, наукової роботи. Ми постійно працюємо над удосконаленням методичного матеріалу, проводимо дослідження, аналізуємо матеріал, що находить відображення в наукових статтях, нових підручниках, посібниках та монографіях. Співробітники кафедри приймають участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, одна з яких запланована на 17‒18 січня поточного року спільно з Шведським аграрним університетом. Така робота находить відображення на сайті кафедри як українською, так і англійською мовами. Також науково-педагогічні працівники на постійному зв’язку зі студентами ОС «Магістр» першого року навчання ‒ продовжуємо роботу над оформленням сторінки магістра.
  Викладачі кафедри є керівниками аспірантів та докторанта, з якими проводиться методична та науково-консультаційна робота.

  • Для покращення засвоюваності навчального матеріалу, які використовуєте новації?

— На даний час викладачі кафедри працюють над створенням відеороликів проведення лекційних, лабораторних та практичних занять, що матиме в сучасних умовах, позитивний вплив на освітній процес. На кафедрі функціонують як навчальні лабораторії, так і дослідницька робота, яка здійснюється в науковій лабораторії, про що також оформлено відеосюжет.
  Нами проводиться систематичне оновлення та удосконалення лабораторної бази, технічних засобів навчання, з метою максимальної комп'ютеризації та автоматизації навчального процесу.
  Поряд з цим на сьогоднішній день науково-педагогічні працівники кафедри працюють над вдосконаленням робочих програм дисциплін, оновленням дисциплін на платформі elearn, ведеться робота над оновленням навчально-методичного забезпечення.
  Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у міжнародній діяльності, працюють над науковими проєктами.
  Важливим елементом роботи співробітників кафедри є підготовка до акредитації за 3-м рівнем спеціальностей: 204 – технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Здійснюється багатогранна робота з оновлення інформації в ЄДЕБО.

  • Чи займається кафедра профорієнтаційною роботою майбутніх студентів?

— Так, важливим елементом цього періоду роботи співробітників кафедри є профорієнтаційна робота, залучення майбутніх студентів до підготовчих курсів та олімпіади. Працюємо зі школами та аграрними коледжами і це постійна робота.

  • Чи відбувається зараз контактування зі студентами?

— Постійно відбувається вдосконалення якості начального процесу та активна участь працівників кафедри у виховній роботі із студентами.
  Незважаючи на певні складнощі, проводяться заняття наукових гуртків «Генетика тварин», «Розведення та селекція тварин», «Біотехнологія відтворення тварин», «Генетичні ресурси тваринництва».
  Робота продовжується.


Сергій Рубан,
завідувач кафедри,
доктор с.-г. наук, професор  

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook