Засідання кафедри: оновлення навчально-методичних комплексів та силабусів

5 травня 2022 року

Відбулося розширене кафедри надійності техніки за участю провідних фахівців у галузевому машинобудуванні та інженерії, присвячене розробці та впровадженню в освітній процес наданих рекомендацій, положень та результатів проведених опитувань студентів, які навчаються за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування», роботодавців та стейкхолдерів.
У процесі обговорення було засідання визначено основні тенденції та напрямки розвитку освітньої діяльності кафедри за наступними напрямками:
1. На підставі проведених обговорень, результатів анкетувань, співбесід розробити, погодити та передати на затвердження Вченою радою факультету конструювання та дизайну наступні освітні програми на 2022-2023 н.р.:
– освітньо-професійну програму «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» ОС «Магістр»;
– освітньо-професійну програму «Обладнання лісового комплексу» ОС «Магістр».
2. Розробити скорегувати та затвердити робочі навчальні плани освітніх програм.
3. Розробити та затвердити робочі навчальні програми дисциплін, які викладаються на кафедрі надійності техніка та на інших кафедрах факультету, які задіяні в освітньому процесі.
4. Розробити та затвердити силабуси дисциплін, які викладаються на кафедрі надійності техніки та на інших кафедрах факультету, які задіяні в освітньому процесі.
5. Розробити та оновити навчально-методичні комплекси з вказаних дисциплін. 
6. Активізувати науково-методичну роботу кафедри.
7. Забезпечити підготовку студентів для участі у науково-технічних конференціях, які будуть проходити у НУБіП України.
8. Посилити профорієнтаційну робота співробітників кафедри: стан залучення учнів шкіл до участі в Олімпіаді НУБіП України та студентів коледжів.
9. Активізувати підготовку до проведення навчальних і виробничих практик 2021-2022 навчального року. 

За результатами проведеного засідання кафедри надійності техніки були представлені необхідні матеріали: обговорені та погоджені освітні програми, навчальні плани, оновлені робочі програми та силабуси навчальних дисциплін та практики, які викладаються та забезпечуються НПП кафедри, що підтверджує готовність до початку нового навчального 2022-2023 року.
Робочі програми учбових дисциплін знаходяться за посиланням на сайті кафедри - https://nubip.edu.ua/node/105448, https://nubip.edu.ua/node/1150/14. Силабуси учбових дисциплін знаходяться за посиланням на сайті кафедри - https://nubip.edu.ua/node/1150/14

C:\Users\Андрій\Desktop\Засідання КНТ 05.05. 22 р. 2.png

C:\Users\Андрій\Desktop\Засідання КНТ 5.05. 1.png

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook