Гуртківці подискутували про ідеальну державу

4 листопада 2022 року

3 листопада 2022 року відбулася чергова зустріч членів гуртка Дискусійний клуб «De Jure!» . Темою зустрічі стала  «Ідеальна держава».

В ході засідання члени гуртка приділили увагу державі. Особливу увагу привернуло питання ідеальної держави. Гуртківці звернули увагу на те, що питання ідеальної держави  хвилювали ще стародавніх греків. Так основним принципом ідеальної держави Платон вважає справедливість. Кожному громадянинові держави справедливість відводить особливе заняття і особливе положення. Панування справедливості об'єднує різноманітні, і навіть різнорідні частини держави в ціле, відображене єдністю і гармонією. Це якнайкраща державна система винна, по Платону, володіти поряд рис етичної і політичної організації, які були б здатні забезпечити державі вирішення найважливіших завдань. Така держава, по-перше, повинна володіти силою власній організації і засобами її захисту, достатніми для заборони і віддзеркалення ворожого оточення; по-друге, воно повинне здійснювати систематичне постачання всіх членів суспільства необхідними для них матеріальними благами; по-третє, воно повинне керувати і направляти високий розвиток духовної діяльності творчості. Виконання всіх цих завдань означало б здійснення ідеї блага як вищої “ідеї", правлячої миром.

 

У державі Платона необхідні для суспільства в цілому функції і види роботи розділені між спеціальними розрядами його громадян, але в цілому утворюють гармонійне поєднання. За основу розподілу громадян Платон узяв відмінність по аналогії з розподілом господарської праці. У розподілі праці Платон бачить фундамент всього сучасного йому суспільного і державного устрою. Він досліджує і походження спеціалізації, що існує в суспільстві, і склад галузей розподілу праці, що вийшов таким чином.

 

Ідеальна держава в сучасній концепції складається з таких понять, як правова держава та громадянське суспільство. Тільки при гармонійному співіснуванні цих складових можливе удосконалення поглядів на ідеальний державний устрій.

Вимальовуючи образ ідеальної держави, Платон не вбачає її без детальної правової регламентації поведінки особи в межах справедливого закону.

Право і Свобода в Стародавній Греції були невід'ємні одне від одного. Це було прерогативою громадянина. Інститут громадянства характеризувався політичною свободою та вільним правом брати участь у державотворенні. Він охоронявся так само, як і тепер інститут прав і свобод людини та громадянина. Поняття громадянства для Платона ототожнюється саме з поняттям Людина, бо людина, яка не належала до держави, тобто не була громадянином, була безвільною істотою. Демократія існувала у Платона в межах громадянства і тому до поняття ідеальної держави включається поняття громадянського суспільства.

 

У розуміння правової держави входять не держави, а інститути, які регулюються спільною і загальновизнаною правовою нормою.

Правова держава, як тепер, так і в стародавні часи, складається з трьох інститутів: інституту громадянства, інституту права, інституту соціалізації суспільства.

Відмінність між грецькою та сучасною доктринами про правову державу полягає в тому, що інституту громадянства в Стародавній Греції надавалося більшого значення, без якого неможливо набувати прав і нести обов'язки. Нині надається прерогатива інституту особистості, до якого входять і інститут громадянства, тому в сучасній доктрині про правову державу треба замінити інститут громадянства на інститут особистості (як ширший за значенням), існування якого виключає дискримінацію особи з приводу належності або неналежності до певної держави.

Інститут Права не повинен включатися в розуміння правової держави, тому що це само собою зрозуміло.

Греки розглядали Право не як владну структуру, що визначає шляхи розвитку життя, а як засіб для досягнення ідеального, найкращого.

Правова держава, це тимчасовий образ ідеальної держави, про яку згадували стародавні греки, а саму назву ідеального компромісу ввів вже Моль. Це мінливиий образ справедливості для кожного окремо і загалом для всього.

При зміні назви якого-небудь поняття сутність його не змінюється. Тобто, хоча і Платон свій ідеальний державний устрій і не називав правовою державою, але в свою ідеальну державу заклав суть правової держави, тобто такої, де порядок та гармонія неможливі без Права.

Дана тема виявилася досить цікавою і жваво обговорювалася між членами гуртка. Наприкінці заняття гуртківці з’ясували, що темою наступного обговорення буде «Права і свободи».

 

Людмила Протосавіцька,

Керівниця студентського наукового гуртка

Дискусійний клуб «De Jure!»

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook