Засідання кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського: підведення підсумків 2022 року

20 грудня 2022 року
19 грудня 2022 року відбулося засідання кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, на якому було узагальнено основні досягнення колективу кафедри за рік.
Найперше викладачі кафедри проаналізували результативні показники за ключовими напрямами освітньої та науково-дослідної діяльності.
У поточному році, окрім навчальної роботи (лекційних і практичних занять), викладачі кафедри значну увагу приділяли науковій діяльності студентів, що під час обговорення відмітила виконуюча обов’язки завідувача кафедри доцент Ольга Гогуля. Так, здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, під керівництвом викладачів кафедри, стали учасниками та переможцями конкурсів студентських наукових робіт, виступали на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
За наказом ректора університету 26 жовтня 2022 року науково-педагогічними працівниками кафедри організовано та успішно проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну онлайн конференцію здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту в умовах сучасних викликів».
Серед успішних результатів діяльності колективу доцент кафедри Ольга Гогуля також відмітити функціонування наукового гуртка «ДНК лідера» (керівники гуртка - Драмарецька К.П. і Новак О.В., староста гуртка - студентка Прокопишина Т.). За підсумками ХІ-го «Фестивалю студентської науки – 2022» гурток «ДНК лідера» кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського отримав перемогу (І місце) серед більше 100 студентських наукових гуртків, які діють у НУБіП України.
Щодо публікаційної активності викладачів кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, то у 2022 р. було надруковано 2 монографії, 5 навчальних посібників (у т. ч. 3 іноземною мовою); опубліковано статті в університетському виданні «Біоекономіка і аграрний бізнес», у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Scienсe та інших, а також тези доповідей у міжнародних та вузівських виданнях. НПП кафедри брали активну участь у роботі конференцій, семінарів, симпозіумів, проведених як в університеті, так і в інших організаціях.
Результати виконання педагогічної, наукової, науково-інноваційної, навчально-методичної та культурно-виховної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри за 2021/2022 навчальний рік було визнано задовільними.
 
Під час засідання кафедри професор Тетяна Балановська проінформувала колектив кафедри про фахово-інформаційну поїздку до Німеччини на тему: «Досвід Німеччини у формуванні торговельної аграрної політики та політики сільського розвитку – пропозиції для України» та про її стажування у Варшавському університеті наук про життя.
Серед питань порядку денного засідання кафедри було обговорено тему дисертації аспіранта Лю Сяовей. На засіданні було розглянуто ряд інших важливих питань та окреслено завдання для науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського на 2023 рік, зокрема, оновлення ЕНК з дисциплін кафедри; підготовка навчальних посібників та методичних вказівок до вивчення дисциплін; підготовка до друку статей у наукових виданнях, в тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science; участь у конференціях, семінарах; пошук резервів залучення коштів до спецфонду; проведення профорієнтаційної роботи та виховної роботи серед студентів.
 

На завершення науково-педагогічні працівники побажали колективу щасливого життя у прийдешньому Новому році під мирним українським небом, плідної праці та нових звершень на науково-педагогічній ниві.


 Наталя Драгнєва,

доцент кафедри менеджменту ім.проф. Й.С. Завадського

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook