Підсумки діяльності редакційної колегії наукового журналу «Український часопис ветеринарних наук» НУБіП України у 2022 році

27 грудня 2022 року
   Результати наукової діяльності вчених та нові наукові знання, отримані у процесі проведення наукових досліджень, можуть бути апробовані та популяризовані у вигляді наукових статей. Водночас висока публікаційна активність вчених та розвиток наукових видань університету є важливими складовими формування міжнародних і національних академічних рейтингів.

   Національним університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) сумісно з ОВ «Наукові журнали» здійснюється активна робота з видавництва наукового журналу «Український часопис ветеринарних наук», який включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643). Галузь наук: Ветеринарні. Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина і 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.
   До складу редакційної колегії запрошено авторитетних вчених за напрямом «Ветеринарна медицина» як з України, так і зарубіжних країн – США, Китаю, Ізраїлю, Туреччини, Колумбії, Африки, Польщі, Албанії, Чехії, Румунії та Молдови.
   У 2022 році з періодичністю чотири рази на рік у журналі опубліковано 32 наукові статті. Упродовж календарного року до редколегії надходили статті від авторів з наукових установ та ЗВО як зарубіжних країн – Австрії, Польщі, Румунії, Чехії, так і міст України – Києва, Харкова, Львова, Білої Церкви, Сум, Житомира та ін. Зокрема, це Університет ветеринарної медицини (м. Відень, Австрія); Варшавський університет наук про життя (м. Варшава, Польща); Познанський університет природничих наук (м. Познань, Польща); Університет природничих наук «Короля Міхаеля І» з Тімішоари (м. Тімішоара, Румунія); Університет ветеринарних наук (м. Брно, Чехія); Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи (м. Київ); Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ); Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (м. Київ); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ); Білоцерківський національний аграрний університет (м. Біла Церква); Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (м. Львів); Інститут біології тварин НААН (м. Львів); Одеський державний аграрний університет (м. Одеса); Поліський національний університет (м. Житомир); Державний біотехнологічний університет (м. Харків); Сумський національний аграрний університет (м. Суми) та інших. Значна кількість статей надходить до редакції і від співробітників факультету ветеринарної медицини НУБіП України (м. Київ).
   Нині журнал «Український часопис ветеринарних наук» індексується в шести міжнародних наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrichsweb, EBSCO, МIAR, BASE, а його архіви розміщуються на сайті Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.
   У 2022 році журнал отримав максимальну кількість – 100 балів за результатами оцінки Міжнародної бази Index Copernicus наукових статей, опублікованих упродовж 2021 року.
   Аналіз публікаційної активності НПП факультету ветеринарної медицини у науковому журналі "Український часопис ветеринарних наук" за 2022 р. у розрізі кафедр наведено в табл.

Таблиця. Публікаційна активність НПП факультету ветеринарної медицини НУБіП України у 2022 рік

№ з/п

Кафедра

Всього

статей

Номер журналу

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

1.

Епізоотології, мікробіології і вірусології

Мельник В.В., Мазур Т.В., Радзиховський М.Л., Бояновський С.О., Сорокіна Н. Г.

5

2

-

2

1

2.

Ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька

Кучерук М.Д, Ткачук С.А., Кос’янчук Н. І.

4

2

1

1

-

3.

Біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Томчук В.А., Грищенко В.А., Карповський В.І., Калінін І.В.

4

-

2

-

2

4.

Акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Вальчук О.А., Ковпак В.В.

3

-

1

2

-

5.

Фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії

Сорока Н.М., Галат М.В.

3

2

-

1

-

6.

Анатомії, гістології і патоморфології тварин імені акад. В. Г. Касьяненка

Мазуркевич Т.А., Дишлюк Н.В. Лісова В.В.

3

-

2

-

1

7.

Хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка

Малюк М.О., Куліда М.А.

2

-

-

1

1

8.

Терапії і клінічної діагностики

Грушанська Н.Г.

1

1

-

-

-

Здобувачі наукового ступеня

1.

Нижник Б. Ю.

2

1

-

1

-

2.

Горкава І. М.

1

-

-

1

-

3.

Єгоров О. В.

1

-

-

-

1

4.

Філіпенко О. В.

1

-

-

1

-

5.

Кравчук О.О.

1

1

-

-

-

6.

Саліженко М. І.

1

-

1

-

-

7.

Щур Н. В.

1

-

-

1

-

8.

Потоцький А. К.

1

-

1

-

-

9.

Заморська Т. М.

1

1

-

-

 

10.

Сторожук В. І.

1

1

-

-

-

11.

Міхаровський Г. В.

1

1

-

-

-

12.

Котляров Є. С.

1

-

-

 

1

   При цьому, головною метою редакційної колегії журналу є не стільки кількісні показники, як прагнення публікувати якісний і оригінальний науковий матеріал, який би відповідав сучасним світовим тенденціям і був актуальним для широкого кола науковців і практиків в сфері ветеринарної медицини.

   Виходячи із зазначеного, основними завданнями редакційної колегії журналу на найближчу перспективу є підвищення рейтингу журналу і збільшення індексу його цитування, що, насамперед, базується на опублікуванні високоякісних статей, нарощуванні у кожному номері публікацій зарубіжних колег та залучення їх в якості рецензентів, розширення географії авторів з наукових установ і ЗВО України.
   У 2022 році за сприяння співзасновників видання ОВ «Наукові журнали» створено новий сайт, що повною мірою відповідає міжнародним стандартам та дозволяє сконцентрувати діяльність редколегії на роботі над питанням подальшого включення журналу до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.
   При цьому, успіх наукового видання «Український часопис ветеринарних наук», насамперед, можливий за умови злагодженої роботи всього колективу факультету ветеринарної медицини НУБіП України, а саме патріотичного відношення кожного співробітника до створеного наукового видання, що є способом популяризації результатів як індивідуальної, так і колективної наукової роботи та її візитівкою на світовому рівні.
   Редакційна колегія журналу вдячна всім авторам за представлені в цьому році статті та запрошує всіх до співпраці у наступному році.
   Незабаром Новорічні свята. Сьогодні, ми згуртовані та об’єднанні, як ніколи, і кожен із нас, як й усі українці, загадують найбажаніше - ПЕРЕМОГИ, МИРУ, ВІДРОДЖЕННЯ І ПРОЦВІТАННЯ УКРАЇНІ!

З НОВИМ 2023 РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

 

 Вікторія Грищенко, Світлана Ткачук, Марія Куліда,
Бюро редакційної колегії наукового журналу
"Український часопис ветеринарних наук"

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook