Результати діяльності колективу факультету ветеринарної медицини у 2022 році та завдання на 2023 рік

22 грудня 2022 року
ФВМ НУБіП України

   20 грудня 2022 р. у змішаному очно-дистанційному режимі відбувся звіт «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2022 році в умовах воєнного стану та завдання на 2023 рік».

   В засіданні трудового колективу факультету взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, голова ради роботодавців Сергій Ничик та заступник секретаря відділення ветеринарної медицини НААН Станіслав Долецький.

 

 

   На початку засідання було вшановано всіх тих, хто поклав своє життя за нашу свободу у війні росії проти України.

   У звітній доповіді деканом факультету Миколою Цвіліховським було відзначено, що незважаючи на воєнний стан внаслідок агресії росії проти України і глобальні виклики, які пов’язані з пандемією коронавірусної інфекції, продовжив динамічний розвиток, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті та програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива 2025».

   На факультеті продовжується системна робота з оптимізації структури управління, оновлення кадрів, що дозволило поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти, покращити наукову, методичну та виховну роботу. Наразі нагальне завдання колективу факультету – надалі поліпшувати якість освітньо-виховного і дослідницького процесів, забезпечувати конкурентоспроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.

   Нині на факультеті, виключно за програмою підготовки ОС «Магістр», навчається 1375 здобувачів. На контрактній основі проходять підготовку 508 (37 %) здобувачів вищої освіти.

 

   Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, у т.ч. 3 академіки і 1 член-кореспондент НААН та 19 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 40 (34 %) докторів наук, професорів, 69 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 7 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2022 р. видано 4 підручники, 11 навчальних посібників, 19 словників, довідників і брошур, 50 (170 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. близько 10 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу.

  

   Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки здобувачів вищої освіти і наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними і приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», «Друг», ТОВ «Магнат», ДНДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, Інститутом медицини НААН, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН», фірмою «Роял Канін Україна», Центром сучасної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.

 

   Затверджено стандарт освіти підготовки доктора філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина. Вперше акредитовано дві ОНП підготовки доктора філософії: «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (зразкова), гарант проф. Якубчак О.М. і «Біологія», гарант проф. Калачнюк Л.М.

   Факультет в очно – дистанційному форматі провів Міжнародну конференцію «Єдине здоров’я – 2022» до 100 – річчя 5 – ти кафедр, взяв активну участь у Форумі SEB- 2022 і провів засідання секції «Тваринництво, харчові технології і єдине здоров’я». Обговорені питання тісної співпраці з бізнесом з питань гармонізації освітнього процесу, наукових досліджень та інноваційної діяльності з метою підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців ветеринарної медицини в умовах воєнного стану.

   У нинішньому році на факультеті виконувалась 41 наукова тема, у т.ч. 6 бюджетних, 14 госпдоговірних і 1 за міжнародним грантом на загальну суму 2234 тис. грн.
   Науковцями факультету видано 18 монографій, 8 науково-практичних рекомендацій, 492 наукові статті та тез доповідей конференцій, у т.ч. 74 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, отримано 10 патентів і свідоцтв на винаходи.

   На факультеті проходять підготовку 64 аспіранти і 1 докторант; функціонує 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Активну діяльність здійснювала Колегія докторів наук факультету, метою якої є прогнозування, формування і особисте вирішення кожним доктором наук освітніх, наукових, інноваційних задач і реалізація представницьких функцій у галузі ветеринарної медицини.

 

   Науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі вищої освіти впродовж року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: за програмою ERASMUS + у Вроцлавському природничому університеті (Польща), університеті Ллейда (Іспанія), університеті Вітовта Великого (Литва); за програмою MITACS в університеті Саскачевану (Канада); стажувались в університетах Копенгагену (Данія), Берну (Швейцарія), Мілану (Італія), Міннесоти (США). Нині на факультеті навчається 19 іноземних здобувачів вищої освіти з 14 країн.

   З 1 вересня 2022 р. розпочато підготовку 38 студентів з Китаю за спеціальністю «Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» за україно – китайським проєктом НУБіП України та с.-г. ун-ту Кінгдао (Qingdao Agricultural University).
   Виконувався проєкт за програмою Жана – Моне « Інтеграція Єдиної системи здоров’я та політики ЄС в Україні» (« Integration EU One Health framework and policies in Ukraine»).

   Здійснені кроки до визнання дипломів у Європейському союзі, у т.ч. отримано позитивне рішення Єврокомісії щодо передакредитаційної експертизи факультету міжнародними експертами у квітні – травні 2023 р.

   На факультеті проведено активну підготовку до безпечного освітнього процесу. Ретельно обстежено і відремонтовано наявні бомбосховища в гуртожитку №6 (600 місць) й укриття в навчальному корпусі (понад 330 місць). У гуртожитку у 2022 р. підготовлено 20 кімнат для поселення першокурсників, що облаштовані новими меблями, здійснено ремонт зали відпочинку, сходинкових маршів, фасаду.

 

   У навчальному корпусі № 12 здійснено поточний ремонт приміщень ННВ КЦ «Ветмедсервіс», наповнено їх обладнанням за договором з ГО «Єдина планета»; косметичний ремонт стаціонару, (блок Б); наповнено понад 70 – ти експонатами нову залу музею анатомії, здійснено художнє оформлення та облаштування меблями бібліотеки кафедри анатомії, відкрито ННЛ Ветеринарної гематології на кафедрі терапії і клінічної діагностики.

   У нинішньому році колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2025» понад 160 тис. грн., а також, за рахунок волонтерської діяльності, надав допомогу Збройним силам України на загальну суму понад 2,3 млн. грн.

 

   В обговоренні взяли участь директор НДІ здоров’я тварин Сергій Голопура, професори Валерій Ушкалов і Микола Захаренко завідувачі кафедр Наталія Грушанська та Володимир Мельник, голова ради роботодавців Сергій Ничик, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку університету Вадим Ткачук, які відзначили, що в цей не простий рік колективом факультету було зроблена величезна робота і чітко окреслені завдання на перспективу.

 

 

 

   Серед багатьох завдань 2023 року одними із основних є реконструкція стаціонарів та створення кафедр з відповідними клініками за видами тварин, заключення міжнародних грантових досліджень, проходження міжнародної передакредитаційної експертизи та інші.

 

   Звіт про діяльність факультету ветеринарної медицини за 2022 рік та завдання на 2023 рік зборами було схвалено одноголосно.

Слава факультету!
Слава Університету !
Слава Україні!

Сергій Деркач, Юрій Жук, Тарас Савчук,
заступники декана

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook