Наші досягнення за весняний семестр 2021-2022 н.р.

24 червня 2022, 12:09

  Члени гуртка «Філософські проблеми міжособистісної та міжгрупової комунікації» в 2 семестрі 2021-2022 н.р. брали участь у конференціях, круглих столах, науково-методологічних семінарах.
  Кращі доповіді були апробовані на:
  І. Науково-практичному онлайн-семінарі «Цивілізаційні аспекти міжнародних відносин: сучасні проблеми та тенденції" (22.02.2022 року). Прийняли участь:
Бенеда Денис Олександрович, студент 1 курсу, спеціальність «Міжнародна економіка», Економічний факультет. Моделі філософських систем Сходу та Заходу: діалог культур.
• Коваль Олександр Вадимович, студент 1 курсу, спеціальність «Міжнародна економіка», Економічний факультет; Особливості Східної та Західної парадигми філософування.
Михайлюк Анна Анатоліївна, студентка 1 курсу, спеціальність «Міжнародна економіка», Економічний факультет; Давньоіндійська, Давньокитайська та Антична філософії: історичний аспект.
Рибальченко Єлизавета Дмитрівна, Добровольська Тетяна Сергіївна, студентки 1 курсу, спеціальність «Міжнародна економіка», Економічний факультет; Східна та Західна філософія: спільне та відмінне.
Білодід Антон Андрійович, студент 4 курсу, спеціальність «Психологія», гуманітарно-педагогічний факультет; Філософське коріння психологічних ідей: особливості східного і західного філософування про людину.
Писаренко Яна Миколаївна, студентка 4 курсу, спеціальність «Психологія», гуманітарно-педагогічний факультет; Філософські основи психології стародавнього світу: межі філософії людини в давньосхідній філософії.
Мурза Ольга Вадимівна, студентка 4 курсу, спеціальність «Психологія», гуманітарно-педагогічний факультет; Філософські концепції людини в західній (античній) філософії.
 

  ІІ. Науково-практичному семінарі «ІІ Кантівські читання» (22.04.2022 року). Прийняли участь:
Чумаченко Д.В., (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Іммануїл Кант: етапи творчості філософа;
Горова А.Р. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Актуальність гносеології І.Канта;
Учаєва Д.М. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б)
Мурза О.В., (4 курс ГПФ, група ПС-18001б) Філософія Канта: теоретичні проблеми;
Сердюк М.Ю., (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Трансцендентальна метафізика Канта: задум та результати.
Рибальченко Є.Д., (1 курс ЕФ, група МЕ-21002б) Актуальність етичного вчення Канта;
Медведська Н.Є., (1 курс ЕФ, група МЕ-21002б) Категоричний імператив Канта: за чи проти;
Добров Д.Д., (1 курс ГПФ, група ПС-20001б) Пізнання. Досвід. Мислення;
Комінська М.І., (1 курс ГПФ, група ПС-20001б) Суб’єкт, що пізнає у філософії Канта;
Воробченко О.Є., (1 курс ГПФ, група ПС-20002б) Суб’єкт, що воліє у філософії Канта;


                     
  ІІІ. Науково-методичному онлайн-семінарі для молодих науковців (аспірантів, студентів) «Україна і світ: проблеми та перспективи міжнародної комунікації» (17.11.2021 року). Виступили:
Рибальченко Є.Д. (1 курс ЕФ, група МЕ-21002б) Григорій Сковорода – родоначальник української філософії;
Медведська Н.Є. (1 курс ЕФ, група МЕ-21002б) Філософія української діаспори.


Опубліковано тези доповідей:
Горова А.Р. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Актуальність філософських поглядів Григорія Сковороди в реаліях сучасності // Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Учаєва Д.М. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма// Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Ярошенко В.Р. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Теорія міжособистісних відносин Г.Саллівана// Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Яндріяш Я.В. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Трансактивний аналіз Е.Берна: найпопулярніша сучасна психотерапевтична концепція// Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Змага А.І. (4 курс ГПФ, група ПС-18001б) Нетрадиційні форми пізнання світу та їх філософське тлумачення// Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Постарнак А.І. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Колективне несвідоме Карла Густава Юнга і природа Релігії // Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Серд.к М.Ю. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Природа «нумінозного» в інтерпретації Рудольфа Отто // Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Білодід А.А. (4 курс ГПФ, група ПС-18002б) Філософсько-соціологічна концепція релігії Макса Вебера і сучасність / Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Мурза О.В. (4 курс ГПФ, група ПС-18001б) Оригінальність релігійної концепції Карла-Густава Доусона / Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Лінник А.В. (1 курс ЕФ, група ПТБД-21001б) Григорій Сковорода – родоначальник української філософії // Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Рахматулін І.Р. (1 курс ЕФ, група ПТБД-21001б) Актуальність філософії Григорія Сковороди в сучасному // Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Кравчук С.В. (1 курс ГПФ, група ПС-21001б) Філософія Григорія Сковороди: сучасні ідеї/ Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Вовк А.Р. (1 курс ГПФ, група ПС-21002б) Актуальність концепції «сродної праці» Г.Сковороди / Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Рибальченко Є.Д. (1 курс ЕФ, група МЕ-21002б) Григорій Сковорода – родоначальник української філософії // Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
Медведська Н.Є. (1 курс ЕФ, група МЕ-21002б) Філософія української діаспори// Збірник студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – Київ, 2022. – 271 с. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u368/skovorodinski_navchannya_2...
 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook