Бережанський фаховий коледж: здобутки року 2022 і плани на рік 2023

15 грудня 2022 року

 1Лиш боротись значить жить…
Viverememento!
Іван Франко

   Діяльність коледжу в 2022 році як ніколи суголосна до слів Івана Франка, написаних більш ніж сторіччя тому. І саме про роботу коледжу як боротьбу за тримання строю, як працю на розвиток освіти в краї грунтовно говорила директорка коледжу Світлана ПИЛИПИШИН у звіті, аналізуючи основні напрямки діяльності у 2022 році «Про діяльність ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України» у 2022 році та завдання колективу на 2023 рік», що відбувся 15 грудня 2022 року на зборах трудового колективу.

7

  Вже стало доброю традицією запрошувати на звіт очільниці коледжу людей, які допомагають нашому ЗО розвиватися, за необхідності надають різноманітну допомогу. Тому, окрім працівників коледжу, в роботі зборів взяли участь Сергій КВАША, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБіП України, професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України та Віктор КАПЛУН, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України, голова наглядової ради коледжу.

2316 32

   Гостями зборів були: Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ, народний депутат України; Ярослав ДРЮЧЕНКО депутат Тернопільської обласної ради, член наглядової ради коледжу; Степан КУХАРУК, заступник міського голови Бережанської міської ради; Мирослав ЛЕХІЦЬКИЙ, начальник Бережанського РЕМу, голова ради роботодавців коледжу; Володимир ЦЕПЛІЦЬКИЙ, член ради роботодавців, керуючий відділенням ТВБВ №10019/032 ПАТ "Державний ощадний банк України".

13

10 9

   Звіт розпочався із виконання гімну України та вшанування хвилиною мовчання загиблих українців у російсько-українській війні.

22

   У своєму виступі Світлана ПИЛИПИШИН закцентувала увагу на наступних напрямках діяльності: освітньому, науковому, інноваційно-методичному, культурно-виховному, міжнародному, господарському.

   Освітній процес в коледжі забезпечують 68 штатних педагогічних працівників та 5 сумісників, які забезпечують викладання загальноосвітніх та фахових дисциплін на трьох відділеннях.

   Детально зупинилася доповідачка на аналізі вступної кампанії 2022 року, наголосивши, що цьогоріч зараховано 387 студентів (за держзамовленням 200 студентів, на контракт - 198 студентів). Можна вважати також успішним і продовження навчання в НУБіП України нашими випускниками: 68 випускників стали студентами бакалаврату та магістратури. Попри такий успіх директорка закликала кураторів випускних груп та випускників і в наступній вступній кампанії обирати НУБіП України. Також, засукавши рукави, працювати над покращенням профорієнтаційної роботи як для вступу в коледж, так і в НУБіП України.

  Також керівниця коледжу проаналізувала інформаційно-освітнє середовище коледжу, звернувши увагу на співпрацю з НУБіП України в рамках мережевої академії CISCO (курси академії використовуються здобувачами спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія як елемент неформальної освіти) і дотримання академічної доброчесності, з Малою Академією Наук України (секції «Англійська мова» та «Робототехніка»), зі Спілкою автоматизаторів бізнесу та на необхідні чинники для якісного освітнього процесу, зокрема співпрацю зі стейкхолдерами; наголосила, що учасники освітнього процесу залучаються до заходів, направлених на популяризацію безпечної роботи в сучасному кіберпросторі. Важливою складовою роботи коледжу є важливість зберегти його історію. З цією метою зроблено багато для віртуального музею коледжу, який містить понад 1000 оцифрованих, відредагованих і впорядкованих фотоматеріалів та документів.

   Узагальнюючи роботу коледжу в науковому напрямку, директорка зі знаком «плюс» підкреслила організацію і проведення наукових конференцій, семінарів та методоб’єднань в коледжі, також підкреслила важливість участі викладачів у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях   (Пізнавальна конференція «Економіка війни: нові реалії»; історико-пізнавальна конференція «Андрей Шептицький: просвітник, що інвестував в Україну»; Історико-пізнавальна конференція «Україна у війнах: паралелі часу», приурочена 106 річниці боїв на горі Лисоня (спільно з працівниками науково-дослідного та музейно-просвітницького відділу ДІАЗ м. Бережани); Науково-популярний фестиваль «Наукові пікніки», на базі Рогачинської загальноосвітньої школи у форматі «Наукові посиденьки»; V Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні питання сучасної освіти і науки», м. Бережани та інші), згадала студентів, що вибороли призові місця у різноманітних олімпіадах та конкурсах (299 студентів брали участь в науковій діяльності, опублікували 96 наукових робіт; здобуто ІІ місце в ІІ етапі конкурсу з Робототехніки).

 Позитивом є те, що на кафедрі автомобільного транспорту ведеться плідна наукова робота, результати якої (статті) опубліковано у 8 статтях фахових видань (2 з яких у міжнародних виданнях), очікується опублікування 3 патентів України, подано 5 заявок на корисну модель.

   Велика увага в коледжі приділяється підвищенню кваліфікації – цьогоріч 69 педагогічних та науково-педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації, атестовано у 2022 р. 11 педагогічних працівників: (присвоєно І кваліфікаційну категорію – 2 особам; вищу кваліфікаційну категорію – 2 особам; педагогічне звання «Викладач-методист» – 4 особам; атестовано на відповідність займаній посаді – 3 особи. Плідно працює школа молодого педагога, яка є складовою частиною системи підвищення кваліфікації викладачів коледжу.

  Аналізуючи інноваційно-методичний напрямок, очільниця коледжу наголосила, що важливою складовою конкурентоспроможності коледжу є співпраця зі стейкхолдерами, на зустрічах з якими обговорено стажування на виробництві викладачів спецдисциплін та проходження практики здобувачами освіти; працевлаштування випускників; внесення пропозицій щодо покращення освітніх програм; проведення виїзних практичних занять; роботу на підприємстві в умовах карантину; якість освітнього процесу.

24

   Міжнародна діяльність коледжу, наголосила Світлана ПИЛИПИШИН, – це співпраця щодо навчальної та наукової роботи (Жешувський Університет (Польща); Вища школа ім. Вітольда Пілецького м. Освенцим (Польща); Вища економічна школа м. Зелена Гура (Польща)); щодо практичної підготовки студентів, наукового та навчально-виробничого співробітництва (ТзОВ «Плантація над Танвією» (Польща); фірма StanglGmbH&Gemuse KG (Німеччина) щодо практичної підготовки студентів; підписано договір про співпрацю з швейцарською спілкою Агроімпульс для проходження сільськогосподарської практики студентів (Швейцарія)).

  Виховна робота в коледжі – це забезпечення всестороннього розвитку особистості здобувача освіти, це взаємодія на рівні куратор-студент. Саме це є запорукою якісно проведених заходів та акцій: літературних вечорів, концертів (концерт до Дня вчителя, концерт до Дня працівників сільського господарства, творчий звіт колективів художньої самодіяльності, фестиваль «Прощання з колядою»), спортивно-розважальних змагань, зустрічей з цікавими людьми, екскурсій, відкритих виховних годин, благодійних акцій («Від серця до серця», Допомога учасникам російсько-української війни). Виховна робота проводиться і в гуртожитку, де проживає 90 студентів.

   Господарська діяльність коледжу, переконана його очільниця, має будуватися таким чином, щоб забезпечити усі напрямки діяльності, покращувати матеріально-технічну базу, стимулювати викладачів до покращення якості проведення занять та практик. Тому щороку проводяться поточні ремонти аудиторій, оновлюється матеріально-технічна база (дообладнано: лабораторію автомобілів демонстраційним об’єктом «чотирьохтактний двигун внутрішнього згоряння з елементами трансмісії»; лабораторію автоматизації технологічних процесів і систем автоматичного керування двома новими робочими місцями для виконання лабораторних робіт тощо).

   Надважливо, зазначила доповідачка, упорядкувати сплату різноманітних комунальних послуг, а також зробити добрі укриття, вчасно заготувати дрова для опалення приміщень.

   Первинна профспілкова організація протягом 2022 року виплатила матеріальну допомогу співробітникам, здійснено преміювання працівників коледжу до Дня працівника освіти, вшановано ювілярів, виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення, організовано низку екскурсійно-культурних заходів.

6

   Світлана ПИЛИПИШИН наприкінці доповіді окреслила основні завдань коледжу на 2023 рік:

 

 • Реалізувати заходи щодо виконання програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2025» на 2023 рік.
 • Виконати державне замовлення на підготовку фахівців.
 • Продовжити пошук баз практичного навчання та укласти договори з господарствами, організаціями та аграрними фірмами, які відповідають сучасним вимогам господарювання.
 • Провести атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів коледжу.
 • Розширити методи профорієнтаційної роботи та посилити співпрацю з закладами загальної середньої освіти та відділами освіти в ОТГ нашого регіону.
 • Сприяти більш широкому залученню органів студентського самоврядування щодо розширення можливостей впливу на якість освітнього процесу та покращення соціально-побутових умов для здобувачів освіти.
 • Організувати заходи щодо дотримання нормативно-правових актів з протидії і запобігання корупції та недопущення нестатутних відносин.
 • З метою інтегрування у європейський освітянський простір змінювати та розширювати співробітництво з провідними закладами світу.
 • Активізувати роботу з працевлаштування випускників. Заключати нові договори з потенційними роботодавцями та Бережанським районним центром зайнятості.
 • Продовжити формування електронної бази НМК на порталі дистанційного та змішаного навчання на платформі «Moodle».
 • Забезпечити функціонування системи контролю якості освіти.
 • Забезпечити участь здобувачів освіти у предметних олімпіадах різних рівнів, в ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, а також в ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка.
 • Залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до участі в підготовці, узгодженні та реалізації освітніх програм.
 • Збільшення контингенту студентів в міжкафедральній навчальній лабораторії для забезпечення ступеневої системи освіти.
 • Залучення членів Ради роботодавців, провідних фахівців підприємств, стейкхолдерів до проведення виїзних занять на підприємствах та фермерських господарствах.
 • Забезпечення освітнього процесу новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами.
 • Індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді; примноження та створення нових умов і можливостей для здобуття якісної освіти особами з обмеженими можливостями, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
 • Забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів освіти (включаючи людей із особливими потребами) до освітніх послуг та збільшення контингенту студентів за усіма навчальними програмами ОПС «Фахового молодшого бакалавра» та ОС «Бакалавра».

   Відображення індивідуальної наукової роботи викладачів у статтях фахових та інших наукових виданнях України.

 • Розширення науково-дослідницької роботи студентських предметних гуртків.
 • Подача заявок на патенти на корисну модель і винаходи.
 • Активніше залучати до участі в роботі МАН України обдаровану студентську молодь.
 • Проводити міжнародну діяльність з питань стажування викладачів, практичного навчання студентів та наукового співробітництва за затвердженими програмами.
 • Налагодити роботу щодо залучення викладачів та студентів коледжу до участі у міжнародних програмах базового закладу.
 • Продовжити пошуки закордонних інвестицій та грантів для розвитку матеріально-технічної бази.
 • Впровадження вивчення іноземних мов шляхом наповнення новими методиками та залученням до навчання волонтерських організацій.
 • Забезпечити роботу Wi-Fi доступу до мережі Інтернет викладачам і студентам на усій території коледжу.
 • Удосконалювати базу електронних варіантів НМК на порталі дистанційного та змішаного навчання на платформі «Moodle».
 • Упровадження в освітній процес та діяльність бібліотеки Коледжу сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій; удосконалення електронного каталогу фондів бібліотеки, наповнення електронної та цифрової бібліотек.
 • Забезпечити функціонування репозиторію коледжу.
 • Сприяти інформаційному наповненню сайту коледжу.
 • Продовжити роботи із запровадження у освітній процес елементів дистанційного навчання, а саме розширити сферу застосування пакету Google Workspase, академії CISCO, освітніх платформ Coursera та EdEx.
 • Забезпечити безперебійну роботу інформаційних сервісів коледжу.
 • Посилити інформаційний супровід з дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

   В обговоренні звіту взяли участь завідувач відділу навчально-виробничих практик  Олег АНДРУСЯК, заступниця директорки коледжу з виховної роботи Галина ПРОЦИК, головна бухгалтерка коледжу Мирослава ГАХОВСЬКА та голова студентської організації Віктор ЗАВОДЕЦЬКИЙ.

5

   Олег АНДРУСЯК наголосив на якісному проведенні навчальних та виробничих практик, підготовці звітів про практики, дотримання техніки безпеки під час проведення практик. Для усього цього в коледжі створені добрі умови й повсякчас докладається максимум зусиль адміністрацією коледжу для покращення матеріально-технічної бази для проходження практик.

14

   Галина ПРОЦИК звернула увагу на пріоритетні напрями виховної роботи в коледжі – національно-патріотичне, військово-патріотичне та духовне виховання, на безпекову складову організації освітнього процесу. Відзначила важливу роль куратора у становленні особистості студента; добру роботу гуртків художньої самодіяльності; роль органів студентського самоврядування в організації волонтерської роботи в коледжі.

20

   Мирослава ГАХОВСЬКА звернула увагу на проведену роботу в удосконаленні господарства в коледжі; на важливість виплати заробітної плати працівникам коледжу; на відшкодуванні комунальних платежів, виставлених інститутом; на виплату стипендій та матеріальних допомог.

11

   Віктор ЗАВОДЕЦЬКИЙ закцентував увагу на співпраці студради з адміністрацією коледжу, на якісному проведенні заходів; на згуртованості студентів в організації студентського життя та у волонтерській діяльності.

21

   Після обговорення доповіді директорки до слова запросили Сергія КВАШУ, який підкреслив важливість роботи закладу освіти в умовах війни, подякував від імені ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка коледжу за пророблену роботу в 2022 році; наголосив на об’єктивності звіту директорки в частині патріотичного налаштування працівників та студентів коледжу; в частині покращення матеріально-технічної бази; закликав педагогічних працівників до якісної організації освітнього процесу; звернувся до студентів та працівників, щоб згуртувалися для допомоги ВПО, воїнам, щоб знали і вивчали історію України. 

18

   Віктор КАПЛУН наголосив на духовній згуртованості працівників та студентів коледжу, на покращенні дотримання студентами коледжу ступеневої системи освіти через вступ їх в НУБіП України на бакалаврські спеціальності; звернув увагу на спільне використання бази НУБіП України під час проведення занять в коледжі; на проведення майстер-класів у лабораторіях НУБіП України для студентів коледжу.

12

   Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ виокремив здобутки коледжу та злагоджену роботу колективу упродовж року, зокрема і в покращенні контингенту студентів; наголосив на здоровій конкуренції під час вступної кампанії та у підготовці якісного спеціаліста; звернув увагу на підтримку ініціатив коледжу зі сторони очільника громади; побажав якісної наступної вступної кампанії.

19

   Ярослав ДРЮЧЕНКО відзначив добру роботу колективу, що виявляється в нагороджені кращих працівників різними відзнаками керівниками області.

8

   Степан КУХАРУК відзначив успішну діяльність колективу коледжу в 2022 році та побажав підтримувати динаміку росту коледжу в майбутньому у всіх сферах життєдіяльності.

15

   Мирослав ЛЕХІЦЬКИЙ закликав до стійкості колективу перед випробуваннями та виокремив підготовку добрих спеціалістів для енергетичного комплексу України.

4

   Володимир ЦЕПЛІЦЬКИЙ побажав невичерпної енергії працівникам коледжу.

17

   Спільним рішенням колектив одноголосно схвалив звіт директорки коледжу та визнав роботу коледжу в 2022 році задовільною.

  Наприкінці колектив делегував на конференцію трудового колективу НУБіП України директорку коледжу Світлану ПИЛИПИШИН та заступницю голови первинної профспілкової організації Ольгу МИХАЙЛИШИН.

Степан ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ,
викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook