Головні функції діяльності наставника академічної групи

15 листопада 2022 року

    Основною організаційною формою роботи наставників академічних груп факультету аграрного менеджменту зі студентськими групами є кураторські години, які, згідно затвердженого графіку, проводяться один раз на тиждень для студентів 4 курсу 2 групи спеціальності «Маркетинг» наставником Ларисою Карпенко, доцентом кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі та 4 групи спеціальності «Менеджмент» - наставником Людмилою Чорненькою, старшим викладачем кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності. Кураторські години є важливим чинником проведення інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи в студентській групі. 

   Поліфункціональність генеральної мети, розмаїття основних завдань і цілей виховної роботи з студентами академічної групи визначають головні функції діяльності наставника академічної групи. Найважливіші з них:
   1.Організаторська. Наставник академічної групи сприяє створенню системи взаємодіяльності вихованців, що спрямована на взаємопідтримку, взаємодопомогу, взаємотворчість, взаємоконтроль, взаємоповагу, толерантність тощо. Наставник групи – організатор різних виховних програм, зміст яких залежить від особливостей різних категорій студентської молоді.
Організаторська функція полягає в умінні залучати студентів групи до різних видів виховної діяльності: пізнавальної, що збагачує уявлення студентів про навколишню дійсність; суспільно корисної, спрямованої на загальну користь і благо; ціннісно-орієнтаційної, яка допомагає студентам збагачувати власну систему духовних та соціально значущих цінностей, що визначають їх поведінку; художньо-творчої, що дає студентам можливість реалізувати індивідуальні творчі задатки та здібності; комунікативної, пов’язаної з формуванням навичок культурного спілкування та організацією студентського дозвілля.
   2. Дослідно-аналітична. Пов’язана з педагогічно-дослідницькою потребою діагностування рівнів вихованості особистості, вивчення мотивів, інтересів та потреб навчальної і пізнавальної діяльності студентів, соціально-побутових умов життя, стану здоров’я, рівня успішності тощо; вивчення внутрішнього світу і можливостей вихованців, складання програм їхнього випереджального розвитку. 
Підчас організації навчання студентів груп Людмила Миколаївна та Лариса Федорівна долучається до адаптації студентів своїх академічних груп до умов навчання у НУБіП України; допомагають студентам в навчальній діяльності, формування в них навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; здійснюють контроль за систематичною навчальною діяльністю студентів, відвідуванням студентами занять, своєчасним виконанням ними завдань поточної атестації, за складанням заліків та екзаменів, контроль оплати навчання студентами контрактної форми.
    3. Інформаційна. Наставники академічних груп 2 та 4 акумулюють знання з теорії і методики виховного процесу, є для студентів гарними вихователями, взірцями педагогічного досвіду, авторитетними порадниками в процесі пошуку різноманітної інформації і наставниками з будь-яких проблемних питань. 
   4. Соціальна. Передбачає вивчення вихователем об'єктивних і суб'єктивних чинників, які впливають на розвиток особистості; кореляцію навичок соціальної поведінки, спрямованої на успішне входження юнацтва в структуру сучасного життя і виробництва. 
   5. Спрямовувальна. Націлює студента на правильний життєвий вибір згідно з моральними і правовими нормами, допомагає створенню гуманних взаємостосунків в середовищі студентів, збагачує їх досвід історичними та життєвими прикладами, що варті наслідування. Одночасно куратор виступає і в ролі консультанта, який надає, при необхідності, допомогу в саморозвитку кожній молодій людині, спрямовує її діяльність, опираючись на природні дані вихованця, пробуджує його задатки, здібності. 
   6. Стимулювальна. Спрямована на створення атмосфери психолого-педагогічної підтримки в групі, що сприяє самоутвердженню молодої людини, реалізації її потенційних можливостей. Стимулювання передбачає також різноманітні форми заохочення студентських ініціатив, досягнень, корисних дій і вчинків; 
   7. Координаційна. Полягає у спрямуванні наставником групи виховних зусиль усіх педагогів, батьків і представників громадськості на позитивні результати у вихованні студентів. Наставник групи передусім домагається, щоб педагоги, які працюють зі студентами групи, керувались єдиними вимогами до них, здійснювали індивідуальний підхід. Вивчає особливості навчально-виховної роботи викладачів, ознайомлюється з їх вимогами та стосунками із студентами, обмінюється з ними думками щодо поведінки окремих студентів, методів впливу на них.
   8. Комунікативна. Спрямовується, перш за все, на створення доброзичливого мікроклімату в групі, забезпечення позитивних змін в міжособистісних стосунках. В основі управління виховною роботою лежить творча взаємодія наставника з кожним окремим студентом та групою в цілому.
   Слід відмітити значну допомогу наставників наших груп  при вирішенні індивідуальних та колективних морально-психологічних проблем, які виникають у студентів. Людмила Миколаївна та Лариса Федорівна систематично відвідують студентів, що проживають у гуртожитках, з метою вивчення умов проживання і контролю за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку у НУБіП України. Цінними є  піклування наставників про соціальні умови життя і побут студентів, які проживають за межами гуртожитків. Під час кураторських зустрічей проводиться пропагування в студентському середовищі здорового способу життя та мовленнєвої культури, профілактика і попередження негативних соціальних явищ, здійснюється допомога і контроль при підготовці документів для отримання пільг певними категоріями студентів.


Владислав Саковець, староста 2 групи спеціальності «Маркетинг»
Юлія Могила, староста 4 групи спеціальності «Менеджмент»
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook