Засідання навчально-методичної ради НУБіП України

22 грудня 2014, 15:00
Читальна зала бібліотеки 10-го навчального корпусу

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради НУБіП України
від 22 грудня 2014 р.

1. Розгляд акредитаційних справ ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на право надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями:

 • 5.03050401 «Економіка підприємства»;
 • 5.03050901 «Бухгалтерський облік»;
 • 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»;
 • 5.10010102 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» (доповідає – Лікар Я.О.).

2. Розгляд акредитаційних справ ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями:

 • 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»;
 • 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»(доповідає – Лікар Я.О.).


3. Розгляд справи щодо ліцензування підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, які були повернуті для заміни відповідних установчих документів (положення, ліцензія, сертифікати про акредитацію) у зв’язку з перейменуванням коледжу ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» (доповідає – Лікар Я.О.).


4. Розгляд «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» (доповідає – Кліх Л.В.).

5. Підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури (доповідає – Зазимко О.В.):

 • підручник «Інформатика та комп’ютерна техніка»(автори − співробітники кафедри інформаційних систем НУБіП України к.е.н., доцент Швиденко М.З., к.е.н., доцент Мокрієв М.В., к.т.н., доцент Ткаченко О.М., к.п.н., доцент Глазунова О.Г. та ін.);
 • навчальний посібник «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» (автори – співробітники кафедри управління земельними ресурсами НУБіП України д.е.н., професор Будзяк В.М., д.е.н. с.н.с. Будзяк О.С.);
 • навчальний посібник англійською мовою «Remote sensing land resources monitoring» (автори − співробітники кафедри геоінформаційних систем і технологій НУБіП України д.т.н., доцент Кохан С.С., с.н.с. Востоков А.Б.);
 • навчальний посібник «Клітинні технології у ветеринарній медицині» (автори – співробітники кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України д.вет.н., професор Мазуркевич А.Й., ст. викл. Ковпак В.В., к.вет.н. доцент Данілов В.Б. та ін.);
 • навчальний посібник «Оптимізаційні задачі в енергетиці сільського господарства» (автори – співробітники кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова НУБіП України д.т.н., професор Іноземцев Г.Б, д.т.н., професор Козирський В.В.).
 • навчальний посібник «Асинхронні електричні машини» (автори – співробітники кафедри електричних машин і експлуатації електробладнання НУБіП України д.т.н., професор Мішин В.І., к.т.н. професор Лут М.Т., к.т.н., доцент Чуєнко Р.М., к.т.н., доцент Макаревич С.С.).
 • навчальний посібник «Аудит» (автори – співробітники кафедри обліку, аналізу та аудиту НУБіП України к.е.н., доцент Дерев’янко С.І., к.е.н., доцент Кузик Н.П., к.е.н., доцент Олійник С.О., к.е.н., доцент Ганяйло О.М.).
 • навчальний посібник «Інноваційна природоохоронна діяльність» (автори – співробітники кафедри інноваційної діяльності НУБіП України д.пед.н., професор Демешкант Н.А., к.е.н., доцент Скрипніченко В.А.).
 • навчальний посібник «Лісові горючі матеріали» (автори – співробітники кафедри лісівництва НУБіП України к.с.-г.н. , доцент Левченко В.В., м.н.с. Борсук О.А., м.н.с. Борсук А.А.);
 • навчальний посібник «Ветеринарна мікотоксикологія» (автори – співробітники кафедри мікотоксикології НУБіП України за заг. ред проф. Духніцького В.Б.);
 • лабораторний практикум «Діагностування енергетичного обладнання» частина 1, 2 (автори – співробітники кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання НУБіП України к.т.н., професор Лут М.Т., к.т.н., доцент Радько І.П., к.т.н., доцент Наливайко В.А., к.т.н., доцент Окушко О.В., ст. викл. Ковтун П.М.).

6. Різне.

С. Кваша,
голова навчально-методичної ради

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook