Пізнавальна екскурсія з дисципліни «Геоекологічний моніторинг» до Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

22 листопада 2022 року
   У структурі навчального плану за освітньою програмою «Геодезія та землеустрій», за якою на факультеті землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України готують фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», є дисципліна «Геоекологічний моніторинг». Її особливості – акцентування уваги майбутніх бакалаврів-землевпорядників на необхідності відстежування станів компонентів географічного середовища (середовища проживання людини та життєдіяльності суспільства) і впливаючих на них природних та антропогенних чинників. У цій царині також важливим завданням є аналіз, екологічних наслідків взаємовпливів природи і суспільства з метою оптимізації природокористування, підтримання довкілля в доброму стані, його збереження для майбутніх поколінь людства.

   Робочою програмою цієї дисципліни, яка викладається для студентів четвертого курсу факультету землевпорядкування, передбачено практичне ознайомлення з існуючою в Україні системою екологічного моніторингу.
   Як відомо, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського є важливою структурною складовою системи екологічного моніторингу нашої держави, яка виконує як безпосередні моніторингові спостереження, так і здійснює аналіз та узагальнення даних моніторингу (рівнів забруднення та якості приземного шару атмосферного повітря, гідроекологічного стану поверхневих вод, деградаційних процесів у ґрунтовому покриві України, радіаційного фону на території нашої держави тощо. Вона має у своїй структурі чимало лабораторій, які здійснюють аналітичні дослідження відібраних проб води, повітря, ґрунтів, а також індикаторних видів біорізноманіття, які вказують на чистоту або навпаки, на рівень забруднення навколишнього середовища.
   Тому за домовленістю з директором ЦГО імені Бориса Срезневського Андрієм Куцим, група студентів четвертого курсу факультету землевпорядкування разом з професором Іваном Ковальчуком, який викладає в них курс «Геоекологічний моніторинг», відвідала Центральну геофізичну лабораторію, познайомилася з її структурою, моніторинговою діяльністю таких лабораторій, як «Спостережень за забрудненням атмосферного повітря», «Спостережень за забрудненням поверхневих вод», «Спостережень за забрудненням ґрунтів та моніторингу важких металів», «Гідробіології», «Фізико-хімічних методів аналізу», а також функціонуючими в Обсерваторії відділами «Гідрології та державного водного кадастру», «Інформації про стан забруднення природного середовища», «Кліматології», «Метеорології», «Галузевим державним архівом» та ін.
   Співробітники лабораторій та відділів ЦГО імені Бориса Срезневського познайомили студентів з моніторинговими дослідженнями в різних пунктах територій України рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод (річок, озер, водосховищ, каналів, морів), ґрунтового покриву в межах сільськогосподарських угідь, біля транспортних магістралей, в міських поселеннях, а також з обладнанням, яке використовується як при відборі проб на аналізи, так і при виконанні самих аналізів, звернули увагу на контроль точності результатів моніторингових спостережень, їх узагальнення, формування відповідних баз даних; відповіли на запитання студентів, які стосувалися спектру відстежуваних показників рівня забруднення компонентів довкілля, можливостей доступу до моніторингової інформації, роботи сайту ЦГО тощо.

 

   Звісно, за одну екскурсію ознайомитися з усіма напрямками діяльності усіх структурних підрозділів ЦГО імені Бориса Срезневського було нереально, але на студентів позитивно вплинула готовність співробітниць Обсерваторії пожертвувати своїм часом і захоплено розповісти про завдання, які вони вирішують у сфері моніторингу довкілля, про важливість моніторингових досліджень для збереження і відтворення біотичних, водних, земельних ресурсів, недопущення забруднення атмосферного повітря, інших компонентів аграрних, міських, природозаповідних та інших категорій ландшафтів – середовища життєдіяльності людини.
   То ж побачена «кухня екологічного моніторингу» допомогла студентам краще усвідомити як теоретико-методичну сутність навчальної дисципліни «Геоекологічний моніторинг», так і практику реалізації програми моніторингу навколишнього середовища нашої держави.

   Висловлюємо щиру вдячність шановному панові директору ЦГО імені Бориса Срезневського Андрію Куцому, керівникам і співробітницям її лабораторій та відділів за цікаву екскурсію і набутий практичний досвід у сфері екологічного моніторингу довкілля України.

Іван Ковальчук,
завідувач кафедри геодезії та картографії
Ольга Пронь,
студентка факультету землевпорядкування

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook