14-15 листопада 2022 р. на базі факультету інформаційних технологій проведено X Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ '2022»

18 листопада 2022, 5:34

    14-15 листопада 2022 р. на базі факультету інформаційних технологій НУБіП України проведено X Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2022». Даний захід було проведено в режимі онлайн з використанням програмного забезпечення Cisco Webex.
     Конференція розпочалася з привітальних слів декана факультету інформаційних технологій д.п.н., професора  Олени Глазунової, яка зазначила, що актуальність даної міжнародної конференції не викликає сумнівів, особливо в розрізі ефективного розвитку штучного інтелекту, машинного навчання, робототехніки, застосування моделей, методів та інформаційних технологій в економіці, проблем забезпечення кібербезпеки, використання інформаційно-комунікаційних технології в поширенні знань, геоінформаційних систем і технологій у природокористуванні тощо.
 Потому з привітальними словами до учасників міжнародної конференції звернувся начальник навчальної частини д.с-г.н, професор Володимир Отченашко, який також підкреслив актуальність конференції та важливість всіх питань, що були внесені в програму для обговорення та побажав всім учасникам плідної праці.
    Також учасників конференції привітав її модератор к.е.н, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Володимир Харченко. Він зазначив, що в роботі конференції приймають участь представники різних вітчизняних та закордонних навчальних та наукових закладів, зокрема Польщі, Німеччини, Грузії, Болгарії, Казахстану.
   Представники організаційного комітету конференції подякували всім, хто відгукнувся на запрошення, надіслав свої тези на конференцію та підготував доповідь для виступу.
    Пленарне засідання розпочалося з виступу професора, к.е.н, завідувача кафедри інформаційних систем і технологій НУБіП України Михайла Швиденка, з актуальною темою «Цифровізація сільськогосподарського дорадництва: створення та розвиток електронної платформи для фінансових/кредитних дорадників».

    Професор М. Швиденко розповів про електронну платформу для фінансових/кредитних сільськогосподарських дорадників. Михайло Зіновійович відмітив, що функціонал інформаційно-довідкового веб-сайту включає формування добірки дайджесту, навчальний модуль тощо. Також було обговорено систему трансферу сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS Україна), проаналізовано її структуру.

    Наступними доповідачами були д.е.н., провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України Світлана Турлакова та к.е.н., провідний економіст Яна Шуміло, які виступили з доповіддю на тему «Інструменти штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів». Доповідачі охарактеризували систему управління поведінкою потенційних клієнтів з використанням інструментів зі штучним інтелектом на етапах реалізації маркетингової стратегії.

    Автори доповіді виокремили основні стратегічні та тактичні маркетингові інструменти штучного інтелекту.

    Також в доповіді було проаналізовано очікуваний соціальний та економічний ефект в системі управління поведінкою фахівців з маркетингу на етапах створення маркетингової стратегії та в системі управління поведінкою потенційних клієнтів на етапах реалізації маркетингової стратегії.

    Наступною доповідачкою була Phd. Dr. Moldyr Ydyryshbayeva, al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, яка виступила з доповіддю на тему «Development of Bayesian networks for a decision support system during the analysis of internal cyber threats and network intrusions». У виступі доповідача було наведено модель динамічної Байєсівської мережі для всіх етапів вторгнення. Також Молдир Идиришбаєва проаналізувала архітектуру системи підтримки прийняття рішень (СППР) з використанням Байєсівських мереж.