Захист постерних презентацій за результатами магістерських кваліфікаційних робіт на кафедрі менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського

15 листопада 2022 року
   Організація підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти базується на потребі забезпечення основних принципів логічного поєднання безперервності, ступеневості, послідовності та завершеності формування освітньої підготовки.
   Відповідно до Положення про підготовку магістрів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Положення про підготовку і захист кваліфікаційної магістерської роботи у НУБіП України, графіку освітнього процесу в університеті, вимог до організації підготовки і захисту магістерських кваліфікаційних робіт 9 листопада 2022 року на засіданні кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського відбулася постерна презентація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування». Результати досліджень, на предмет попереднього захисту магістерських кваліфікаційних робіт, представили також студенти-магістри заочної форми навчання у вигляді презентацій.
   З вітальним словом до здобувачів вищої освіти – майбутніх магістрів з менеджменту звернувся ректор Університету Станіслав Миколайович Ніколаєнко. Під час постерних презентацій професор Станіслав Ніколаєнко задав запитання доповідачам, поділився власним досвідом з питань у сфері управління та висловив бачення щодо вимог, яким мають відповідати сучасні керівники.
 
   До присутніх на онлайн-засіданні здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і викладачів кафедри звернулися завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, професор Тетяна Балановська та гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» Ольга Гогуля, які повідомили про порядок та регламент стосовно проходження процедури попереднього захисту.
 
 
   Предметом дискусійного обговорення стали різноаспектні питання управління, які розглядалися в контексті тем традиційного, інноваційного та неординарного характеру: «Формування системи стимулювання праці в підприємстві» (Артем Федоров); «Формування та розвиток лідерського потенціалу працівників підприємства» (Вадим Лозовий); «Управління підприємницькою діяльністю» (Остап Пільчук); «Формування системи управління якістю в підприємстві» (Дар`я Базан); «Управління розвитком персоналу організації» (Назарій Васильчук); «Управління людськими ресурсами підприємства» (Яна Задорожня); «Управління конфліктами в організації» (Христина Квасниця); «Формування системи маркетингового менеджменту в підприємстві» (Юлія Ковбель); «Управління стартап проектами» (Валентин Круглов); «Формування системи управління в підприємстві» (Ангеліна Кудашева); «Формування та розвиток лідерського потенціалу працівників підприємства» (Ольга Мендель); «Прийняття управлінських рішень в підприємстві» (Лілія Петренко); «Формування системи мотивації працівників підприємства» (Катерина Степанюк); «Управління формуванням та використанням виробничого потенціалу підприємства» (Андрій Шкандала); «Управління маркетинговою діяльністю підприємства» (Богдан Шляхто); «Використання CRM в діяльності підприємства» (Аліна Біленко); «Управління маркетинговою товарною політикою підприємства» (Дарина Говоруха); «Управління бізнес-портфелем підприємства» (Володимир Ткачук).
 
   Підсумовуючи обговорення доповідей, постерів та презентацій здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» очної і заочної форм навчання за результатами проведених досліджень, науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського відмітили змістовність доповідей, обґрунтованість висновків, високий рівень теоретичної підготовки магістрів, сформованість у них управлінських компетентностей. НПП оцінили рівень готовності здобувачів до захисту, надали окремі рекомендації та пропозиції, а також дійшли загального висновку, що магістерські кваліфікаційні роботи студентів можна рекомендувати до захисту на засіданні Екзаменаційної комісії.
  
  Бажаємо нашим студентам успішного захисту, достойно продемонструвати наукові здобутки за темами магістерських кваліфікаційних робіт на завершальному етапі – захисті результатів досліджень на засіданні ЕК та отримати довгоочікуваний диплом магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування».
 
 
Ольга Гогуля,
гарант ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського
 

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook