Магістри-філологи успішно пройшли передзахист

14 листопада 2022 року

З 07 по 09 листопада 2022 р. на гуманітарно-педагогічному факультеті проведено попередній захист магістерських робіт для студентів ОП «Англійська мова та друга іноземна мова» за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)». Передзахист у режимі онлайн відбувся для магістрів заочної та денної форми Доповіді магістрів супроводжувалися презентаціями в електронному вигляді. Учасниками онлайн-конференції на попередньому захисті були наукові керівники: доц. Сидорук Г., проф. Ніконова В., доц. Гольцова М., ст. в. Лугова Т., ст. в. Молоткіна Ю.

 

 Особливе зацікавлення викликали такі доповіді: «Складні термінологічні сполучення аграрного типу в англомовному науково-технічному дискурсі та їх переклад українською»; автор – Інна Книш, наук. керівник – проф. Марія Личук; «Системно-функціональні характеристики й особливості перекладу українською мовою англійської термінології косметології та естетичної медицини»; автор – Валерія Савченко, наук. керівник – доц. Маріанна Гольцова; «Вербалізація концепту ЖІНКА у сучасному англомовному пісенному дискурсі», автор – Валерія Труфанова, наук. керівник – ст. в. Юлія Молоткіна; «Ономастичні реалії як складова міжкультурної комунікації та способи їх відтворення в українській мові», автор – Ольга Сидоренко, наук. керівник– проф. Марія Личук; «Лінгвальні особливості та переклад англомовних загадок», автор – Ольга Унгурян, наук. керівник – проф. Василь Шинкарук; «Словотвірний потенціал неолексики періоду пандемії (на матеріалі української й англійської мов)», автор – Оксана Тепла, наук. керівник – проф. Ніконова В. Г.