Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

Освітньо-наукова програма 091 «Біотехнології біологічних систем»

     Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України підготовка аспірантів здійснюється з 1954 року. За спеціальністю 091 «Біотехнології біологічних систем» мають право на вступ випускники закладів вищої освіти ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» (випускники ЗВО минулих років).

  Гарант програми: Прилуцька Світлана Володимирівна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, доктор біологічних наук, професор.

  Громадяни інших держав можуть бути зараховані на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, закладами вищої освіти цих держав або відповідно до міжнародних та міжурядових угод.

   Для більш детальної інформації щодо вступу до аспіратури НУБіП України необхідно звернутися у відділ аспірантури   

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Застосування інноваційних біотехнологічних підходів для підвищення врожайності та якості рослинної сировини.

2. Регуляція внутрішньоклітинних механізмів стресостійкості сільськогосподарських рослин за використання наноматеріалів.

3. Індукована стійкість та контроль фітопатогенних бактерій в новітніх біотехнологіях вирощування сільськогосподарських культур.

4. Біохімічні і фізіологічні аспекти дії біотичних та абіотичних чинників на сільськогосподарські культури.

5. Вплив наночастинок різної природи на біохімічні механізми стресостійкості рослин.

6. Регуляція фізіологічного стану рослин за дії  наночастинок різного походження.

7. Фізіологічний стан та продуктивність сільськогосподарських рослин за дії біологічно активних речовин грибів базидіоміцетів.

8. Генетичні аспекти та регуляція взаємодії стресових чинників та біорегуляторів на сільськогосподарських культурах.

Проектна група

Де можна опублікувати результати наукових досліджень

 

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) 

 

IІ. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

IІІ. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 091 "БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ" 

ІV. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
V. РОЗКЛАД

VI. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 091 "БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ" 

VІI. ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 

VIІI. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН

IX. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Х. ПАМ'ЯТКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 

ХI. ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

 
 
ХІI. ВИТЯГИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ "БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ" 

 

ХІІI. РАДА РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ "БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ". ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ:


 
 

ХIV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НУБІП УКРАЇНИ ТА МІСЦЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ АКТИВНОСТІ АСПІРАНТІВ

 
 
ХV. БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 "БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ" ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ "БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ" 
     Національний університет біоресурсів і природокористування України

  

          Відокремлені структурні підрозділи НУБіП України

-       ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України 

-       ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП  України

  

          Інші заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором) 


     Звіт з педагогічної практики аспіранта 

      Оголошення про події

ХVI. ПОРТФОЛІО АСПІРАНТІВ КАФЕДР 

ХVІI. ПОРТФОЛІО КЕРІВНИКІВ

ХVІІI. СТАЖУВАННЯ

ХIХ. СКРИНЬКА ДОВІРИ

ОПИТУВАННЯ

 

Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії

Результати анкетування здобувачів

Анкета для науково-педагогічних працівників

Результати опитування НПП

Анкета для роботодавців 

Результати опитування роботодавців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook