Графік проведення засідань з розгляду звітів про НДР за 2014 р. на Координаційній раді з питань науково-технічної діяльності

28 листопада 2014 року

 

п/п

договору

Назва теми, за якою проводиться звітування про НДР, науковий керівник

 

Дата проведення

засідання

Координаційної ради

Місце проведення

засідання

Координаційної ради

1

110/468-пр

Біотехнологічні підходи ідентифікації фітопатогенів, генетичної паспортизації, розмноження та переробки цінних сільськогосподарських рослин

Канд. біол. наук Ліханов А.Ф.

02.12.2014 р

 

Корп. 4, читальний зал, 1400

2

110/452-пр

Молекулярно-генетичні методи та розробка ДНК-діагностикумів й  технологій для підвищення якості продукції сільськогосподарських рослин

Канд. біол. наук Ліханов А.Ф.

3

110/453-пр

Розробити способи отримання органічної продукції рослинництва у відповідності до міжнародних стандартів якості та раціонального використання природних ресурсів

Д-р с.-г. наук Макаренко Н.А.

4

110/454-пр

Розробити нові методи селекції, насінництва та експертизи сортів рослин основних сільськогосподарських культур

Канд. біол. наук Парій М.Ф.

5

110/443-пр

Обґрунтувати інтегровані технологічні процеси та технічні засоби для органічного виробництва сільськогосподарської продукції в агро екосистемах

Д-р техн. наук Голуб Г.А.

04.12.2014 р.

 

Корп. 11,

ауд. 333,1400

6

110/444-пр

Розробити комплексні ресурсоощадні технології виробництва і використання біопалив на агропромислових підприємствах та у сільській місцевості

Д-р техн. наук Дубровін В.О.

7

110/446-пр

Розробка системи моніторингу важких металів і токсичних елементів в біогеохімічних об’єктах довкілля

Д-р хім. наук. Копілевич В.А.

8

110/449-пр

SMART GRID технології у системах енергоживлення та виробництвах з біотехнічними об’єктами

Д-р техн. наук Козирський В.В.

9

110/62-ф

Проблеми сталого використання лісових ресурсів в умовах глобальних змін клімату

Д-р с.-г. наук Лакида П.І.

08.12.2014 р.

 

Корп. 4, читальний зал, 1400

10

110/488-пр

Розробка системи електронного дорадництва в аграрній сфері України

Доц. Швиденко А.З.

12

110/32л-пр

Удосконалити методи відтворення та культивування цінних об’єктів у ставовій та індустріальній аквакультурі

Д-р біол. наук Мельничук С.Д.

10.12.2014 р.

 

 

 

Корп. 4, читальний зал, 1400

 

13

110/55-ф

Наукові основи прогнозування хімічних модифікацій харчових нутрієнтів у проектуванні техно-логій виробництва функціональ-них продуктів на основі впро-вадження принципів доказової медицини в сфері забезпечення базових показників стандартів здорового харчування

Д-р біол. наук Мельничук С.Д.

14

110/448-пр

Вивчити хімічний склад сировини рослинного і тваринного походження, об’єктів аква- та марі культури

Канд. техн. наук Мазуренко І.К. 

15

110/60-ф

Експериментальна оцінка  біогенних потоків 137Cs у лісових екосистемах

Д-р біол. наук Кашпаров В.О.

18.12.2014 р.

 

Корп. 4, читальний зал, 1400

16

110/349-пр

Експериментальне вивчення цитогенетичних ефектів опромінення у референтних видах рослин зони відчуження

Д-р біол. наук Кашпаров В.О.

17

110/441-пр

Наукове забезпечення, супровід і систематизація даних радіологічного контролю сільськогосподарської продукції, що виробляється на території, забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи

Канд. біол. наук Левчук С.Є.

18

110/465-пр

Наукове обґрунтування інтегрованої системи охорони  лісів від пожеж у кризових лісопожежних регіонах України як основи збереження біорізноманіття та стійкості лісових екосистем

Д-р с.-г. наук Зібцев С.В.

19

110/450-пр

Розробити препарати з викорис-танням нанотехнологій у ліпосо-мальній та мікрокапсулярній формах і дослідити їх клінічну ефективність при незаразній патології тварин

Д-р вет. наук

Цвіліховський М.І.

23.12.2014 р.

 

Корп. 12, конфер. зал, 1400

20

110/460-пр

Формування середньо- та довгострокових пріоритетів розвитку аграрної політики України та обґрунтування підходів до їх реалізації

Д-р екон. наук Діброва А.Д.

21

110/66-ф

Розвиток біосоціальної економіки та управління природокористуванням

Д-р екон. наук Талавиря М.П.

 

 

 

 Поздняков Ігор,

головний метролог НОВ НДЧ

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook