Магістри спеціальності 073 Менеджмент за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» успішно пройшли виробничу практику

26 жовтня 2022 року
   Виробнича практика з фаху посідає центральне місце у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти управлінського профілю і є невід’ємною складовою освітнього процесу в Університеті.
   Її основною метою є розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проєктно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління організаційними формуваннями, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з функціонуванням конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність організаційного формування.
   Відповідно до робочого навчального плану та наказів ректора «Про організацію практичного навчання студентів у першому семестрі 2022/2023 навчального року» від 11.07.2022 р. № 460, «Про направлення на дистанційну виробничу практику» від 19.08.2022 р. № 947 «С», у період з 29 серпня до 21 вересня 2022 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» другого року підготовки проходили виробничу практику з фаху на базі навчально-науково-виробничої лабораторії «Кабінет менеджменту» кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського.
  Керівник практики – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Аліна Троян, разом із завідувачем кафедри Тетяною Балановською та викладачами кафедри доцентами Ольгою ГогулеюОксаною ГавришОлександром Новаком перед початком виробничої практики з фаху провели детальний інструктаж щодо алгоритму проходження практики в умовах воєнного стану, обговорили ключові питання щодо написання і оформлення звіту за результатами практичної підготовки (https://nubip.edu.ua/node/113512).
   20 жовтня 2022 р. на кафедрі менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського факультету аграрного менеджменту відбувся захист звітів за результатами виробничої практики з фаху.
 
  Під час захисту здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» другого року підготовки презентували результати теоретико-прикладних досліджень, сформованих у процесі виконання основних пунктів програми виробничої практики з фаху, акцентуючи при цьому увагу на пропозиціях щодо вирішення управлінських питань за темами майбутніх магістерських кваліфікаційних робіт. Керівник практики – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Аліна Троян та члени комісії – доценти кафедри Ольга Гогуля і Оксана Гавриш, заслухавши представлені звіти й оцінивши презентативний матеріал, задали уточнюючі запитання. 
  Впродовж захисту було обговорено також ряд питань щодо формування та вдосконалення системи менеджменту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, зокрема враховуючи актуальні проблеми сьогодення, можливі шляхи підтримки та відновлення підприємницької діяльності шляхом прийняття раціональних ефективних управлінських рішень керівниками різних рівнів управління як на рівні держави, так і на рівні невеликого підприємства чи його структурної одиниці.
  Своїми відповідями на запитання, участю у обговоренні дискусійних питань здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» другого року підготовки Артем ФедоровВадим ЛозовийОстап Пільчук засвідчили достатній рівень теоретичних знань і практичної підготовки, що дали можливість поглибити професійні компетентності, необхідні для успішної роботи за обраною спеціальністю. Студенти довели наявність професійних умінь і навичок для прийняття самостійних управлінських рішень, здатність вирішувати проблеми, пов'язані із управлінням сучасними організаціями в реальних соціально-економічних умовах.
 
   Члени комісії позитивно оцінили результати проходження виробничої практики з фаху і, відповідно, звіти як такі, що містять обґрунтовані висновки відповідно до визначених завдань та окресленої мети.
 
Ольга Гогуля,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського,

гарант ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»  

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook