Звіт комісії по внесенню пропозицій щодо оптимізації структури управління університетом

24 листопада 2014 року

Комісія опрацювала усі пропозиції та винесла ряд рекомендацій щодо оптимізації структури університету. Публікуємо звіт, який буде заслуханий на засіданнях ректорату, вченої ради університету на цьому тижні. Акцентуємо увагу, що цей документ носить дорадчий характер.

 
Комісія вивчила існуючу структуру управління НУБіП України і відзначає, що вона досить громіздка, потребує значних затрат коштів, не забезпечує ефективного управління структурними підрозділами і не в повній мірі відповідає вимогам Закону України від 01.07.2014 р. № 1556 «Про вищу освіту».
 
З метою оптимізації структури управління комісія ознайомилась з існуючими структурами управління провідних університетів України та світу. 
 
Члени комісії та колективи НПП навчально-наукових інститутів внесли свої пропозиції по оптимізації структури управління:
 
- Природничо-гуманітарний ННІ вважає, що навчально-наукові центри (ННЦ) в структурі ННІ і університету не виконували ніякої роботи, не сприяли розвитку університету, а тому їх потрібно ліквідувати незалежно від того чи фінансувались вони, чи просто числились. Основною структурою повинно бути: університет   факультет   кафедри. Ця пропозиція знайшла одностайну підтримку.
 
- Український ННІ якості біоресурсів та безпеки життя вважає за доцільне зберегти існуючу структуру «університет – інститут – факультет – кафедра». Така пропозиція не підтримана, тому що це протирічить статті 33 пункт 7 Закону. Три науково-дослідних інститути, які є  в підпорядкуванні ННІ, повинні бути переведені в безпосереднє підпорядкування університету.
 
- ННІ рослинництва, екології і біотехнологій пропонує таку структуру: університет   чотири факультети   кафедри. Пропозиція підтримана одноголосно.
 
- ННІ тваринництва та водних біоресурсів також підтримує структуру: Університет    факультети   кафедри, а також пропонує перевести в його структуру напрям «Харчові технології та інженерія».
 
- ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва підтримує структуру університет – факультети – кафедри, а також пропонує змінити назву на «факультет ветеринарної медицини», повернути в структуру факультету: кафедру гістології, цитології та ембріології; кафедру біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені академіка М.Ф.Гулого; кафедру фізіології, патфізіології та імунології тварин; кафедру мікробіології, вірусології та біотехнології. Оскільки за правилами Міжнародної акредитації закладів ветеринарної освіти структурний підрозділ з підготовки лікарів ветеринарної медицини має бути автономним, пропонується перенести з території факультету на інші території: факультет харчових технологій, кафедру стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, кафедру радіобіології та радіоекології.
 
 
Пропозиція прийнята одноголосно.
 
- ННІ Бізнесу пропонує ліквідувати в своїй структурі НДІ, але залишити структуру: 
Університет – ННІ – факультети – кафедри, що протирічить закону «Про вищу освіту».
 
- Технічний ННІ пропонує структуру: Університет    ННІ   кафедри
Вносить пропозицію повернути в структуру інституту кафедру процесів і обладнання переробки продукції АПК, а також передати кафедру стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
 
- ННІ енергетики і автоматики пропонує реорганізацію структури за схемою: університет – ННІ – кафедри.
Також пропонується закріпити напрям підготовки фахівців «Комп’ютерні науки і спеціальність «Інформаційні управляючі системи» за ННІ енергетики і автоматики.
 
- ННІ лісового і садово-паркового господарства пропонує призупинити роботу інститутських і між інститутських навчально-наукових центрів, а залишити в цілому загальну структуру ННІ:
Університет – ННІ – факультети – кафедри, що не в повній мірі відповідає вимогам закону «Про вищу освіту».
 
- ННІ земельних ресурсів та правознавства вважає за доцільне зберегти існуючу структуру: університет – ННІ – факультети – кафедри,  що не в повній мірі відповідає вимогам закону «Про вищу освіту».
 
- ННІ післядипломної освіти підтримує структуру університет – ННІ – кафедри, що також пропонує додатково створити кафедру новітніх технологій в АПК і державного управління».
 
- Український ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки пропонує структуру університет – ННІ – факультет – кафедри, що не в повній мірі відповідає вимогам закону «Про вищу освіту».
 
Вивчивши пропозиції ННІ та керуючись положеннями Закону України від 01.07.2014 р. № 1556 «Про вищу освіту», комісія на своєму засіданні 18.11.2014 р. вносить на розгляд ректорату наступні пропозиції щодо оптимізації структури управління університетом.
 
I. Вважати основними структурними підрозділами університету:
1. Гуманітарно-педагогічний факультет.
2. Агробіологічний факультет.
3. Факультет біотехнологій.
4. Факультет захисту рослин.
5. Факультет екології і сталого розвитку.
6. Факультет тваринництва та водних біоресурсів.
7. Факультет ветеринарної медицини.
8. Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК.
9. Економічний факультет.
10.Факультет аграрного менеджменту.
11.Технічний факультет.
12.Факультет енергетики і автоматики.
13.Лісогосподарський факультет.
14.Факультет садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури.
15.Факультет землевпорядкування.
16.Юридичний факультет.
17.Факультет комп’ютерних наук і економічної кібернетики.
18.Інститут післядипломної освіти.
19.Науково-дослідний інститут «Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК.
20.Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технології екобезпечної та органічної продукції (м.Одеса).
21.Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології.
 
II. Призупинити дію всіх навчально-наукових центрів.
 
III. Призупинити дію всіх науково-дослідних інститутів ННІ.
 
IV. Ліквідувати посади економістів ННІ.
 
V. Ліквідувати посади заступників директора ННІ з адміністративно-господарської діяльності.
 
VI. Розглянути доцільність переведення профільних кафедр на відповідні факультети.
 
VII. Члени комісії висловили побажання ректорату розробити критерії можливого переведення факультетів в статус інститутів.
 
Члени комісії Петро Лакида та Сергій Зібцев виступили за збереження ННІ та факультетів, а Володимир Козирський - за навчально-наукові інститути без факультетів.
 
Голова комісії                                                     Дмитро Войтюк
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook