ХХІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»

24 жовтня 2022 року
   16-18 жовтня 2022 року у Житомирському агротехнічному фаховому коледжі відбулася ХХІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 122-й річниці з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, УААН України, член-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, лауреата найвищої нагороди в галузі механізації та електрифікації сільського господарства – Золотої медалі імені академіка Горячкіна В.П. – Петра Мефодійовича Василенка.

   В роботі конференції взяли участь представники навчальних закладів та науково-дослідних інститутів. Серед них академіки НААН, член- кореспонденти НААН, доктори і кандидати наук, професори і доценти, наукові співробітники, а також молоді науковці, аспіранти та студенти.

   Конференція проходила в очному та дистанційному режимі.
   Відкрив конференцію ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Станіслав Миколайович Ніколаєнко. Він повідомив про визначні досягненнях академіка Петра Мефодійовича Василенка у галузі землеробської механіки і їх значення в сучасних умовах агропромислового виробництва та сільськогосподарського машинобудування, який впродовж 70 років плідної науково-педагогічної діяльності зробив вагомий внесок у розробку наукових основ землеробської механіки, використання фундаментального математичного апарату при розробці проблем сільськогосподарської техніки, підготовки і виховання інженерних та наукових кадрів. Його наукові праці цитуються в США, опубліковані в Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї. А в опублікованій наприкінці ХХ століття Американським Біографічним Інститутом (АВІ) книзі «700 біографій найвидатніших людей планети цього століття», чиї персональні наукові розробки, гуманітарні ідеї або політична діяльність значно вплинули на розвиток світової цивілізації, ім’я академіка Василенка Петра Мефодійовича стоїть поряд з іменами багатьох видатних вчених.

  Зі вступним словом виступив виконувач обов’язків голови Житомирської обласної ради, кандидат економічних наук Володимир Васильович Ширма, він привітав учасників конференції, проінформував про здобутки Житомирщини в агропромисловому секторі та проблеми у теперішніх умовах і побажав плідної роботи.

   З великою зацікавленістю була заслухана доповідь Войтюка Д.Г., к.т.н., професора, чл.-кор. НААН, учня академіка П.М. Василенка – «Академік Василенко П.М. – видатна наукова постать другого тисячоліття» (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Він розкрив життєвий та творчий шлях видатного вченого академіка Петра Мефодієвича Василенка, який народився 17 жовтня 1900 року в селі Мигія Первомайського району Миколаївської області в незаможній селянській сім’ї і прожив складне, але яскраве життя не доживши до свого сторіччя півтора року (помер 21.04.1999 р.).

   Після закінчення аспірантури на науково-дослідній кафедрі сільськогосподарської механіки, яка існувала при «Главнауці» Наркомату освіти України навесні 1932 року П.М. Василенко одержав направлення Комісаріату сільського господарства України на роботу в Житомирський сільськогосподарський інститут на посаду завідувача кафедри механізації сільського господарства. За п’ять місяців керівництво інституту не спромоглося запропонувати окрему кімнату для його сім’ї і він повернувся до Києва, працював на посаді доцента в Київському інженерно-економічному інституті і за сумісництвом у Київському інституті механізації та електрифікації сільського господарства, а з осені 1935 року завідувачем кафедри сільськогосподарських машин, яка заснована у 1898 році у складі сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту.
   З 1948 року по 1953 рік він працював професором кафедри сільгоспмашин, а з 1953 року і до виходу на пенсію в 1962 році П.М. Василенко знову обіймав посаду завідувача кафедри сільськогосподарських машин.
   За матеріалами наукових публікацій у травні 1937 року рішенням вищої атестаційної комісії СРСР та Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР П.М. Василенку було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук без захисту дисертації, а 22 лютого 1939 року загальними зборами Академії наук УРСР П.М. Василенка обрано член-кореспондентом по відділу технічних наук.
   У 1948 р. спеціалізована вчена рада Московського інституту механізації та електрифікації сільського господарства ім. Молотова одностайно проголосувала за присудження наукового ступеня доктора технічних наук П.М. Василенку, який представив до захисту дисертаційну роботу на тему «Основи теорії руху матеріальних частинок по шорстких поверхнях сільськогосподарських машин», а вже 14 січня 1949 року ВАК СРСР видала йому диплом доктора технічних наук, а 19 травня 1949 року Міністерство вищої освіти СРСР та ВАК СРСР видали атестат професора по кафедрі сільськогосподарських машин.
   На загальних зборах Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. Леніна 25 червня 1956 року його було обрано дійсним членом (академіком) відділення «Механізація і електрифікація сільського господарства».
   У 1964 році він видав фундаментальну монографію «Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства», яка занесена до книг Міжнародного фонду ООН, за якою визначається рівень автоматизації сільськогосподарського виробництва в усіх країнах світу і рекомендується фахівцям для детального вивчення. Свою ж останню фундаментальну монографію «Введение в земледельческую механику» він видав у 1996 році, коли йому виповнилось 96 років.
   Тріумфом втілення в практику наукових ідей П.М. Василенка стало успішне використання автоматичних апаратів пересування «Ровер» по поверхні Місяця, яке здійснили американці двічі в 1971-1972 рр. посилаючи туди свої космічні кораблі.
   За видатний науковий внесок у розвиток землеробської механіки рішенням Президії ВАСГНІЛ П.М. Василенку 7 грудня 1977 року було присуджено Золоту медаль імені В.П. Горячкіна – найвищу нагороду цієї академії в галузі механізації і електрифікації сільського господарства.
   На жаль, багаторічну працю видатного вченого Петра Мефодійовича Василенка було відзначено невеликою кількістю урядових нагород, серед яких один орден «Знак пошани» (1948 р.), Почесна грамота Президії Верховної Ради УРСР (1980 р.), медалі: «Винахідник СРСР», «Ветеран праці», 2 бронзові медалі ВДНГ СРСР, «В пам’ять 1500-річчя Києва», «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні» та «50 років визволення України». У 1995 році Указом Президента України вченого було нагороджено Почесною відзнакою Президента України із врученням медалі.
   Благородна справа видатного вченого П.М. Василенка продовжується у численних наукових працях його учнів та послідовників.
   Пам’ять, яку залишив по собі академік П.М. Василенко, слугує для всіх, хто мав щастя з ним спілкуватися і близько його знати, невичерпним джерелом творчості та натхнення, прикладом самовідданого служіння науці.
   Серед учасників конференції велику зацікавленість викликали наукові доповіді:

  • Адамчука В.В., д.т.н., професора, академіка НААН – «Три пріоритети ІМА» (Інститут механіки і автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України), який визначив пріоритетні напрями розвитку створеного інституту;

  • Ладики В.І., д.с.-г.н., професора, академіка НААН і Зубка В.М., д.т.н., професора «Проблеми відповідності обсягів аграрного виробництва можливостям сучасної техніки» (Сумський національний аграрний університет), які висвітлили і науково обґрунтували проблеми, що мають місце в аграрному виробництві у відповідності його обсягів та технічних можливостей;
  • Братішка В.В., д.т.н., с.н.с. – «Ультразвукова дезінтеграція рослинної біомаси в технологіях біопалив другого покоління» (Національний університет біоресурсів і природокористування України), в якій розкриті процеси, що мають місце в технологіях біопалив;
  • Кравчука В.І., д.т.н., професора, академіка НААН – «Інформаційно-технологічні аспекти дослідження потокового гарантовано-адаптивного управління обробітком грунту» (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків), в якій за результатами проведених досліджень розроблено гіпотезу, структурну схему та обґрунтовано узагальнену матричну форму запису рівнянь для потокового гарантовано-адаптивного управління обробітком ґрунту залежно від впливу вхідних параметрів електронної агротехнологічної карти та зовнішніх факторів;

  • Грабара І.Г., д.т.н., професора – «Дослідний зразок електротрактора особливо малого класу» (Подільський національний університет), який ознайомив з дослідним зразком електротрактора особливо малого класу, його застосуванням, характеристиками, перевагами та недоліками;
  • Пилипаки С.Ф., д.т.н., професора – «Особливості формування витків шнеків із листових заготовок» (Національний університет біоресурсів і природокористування України), в якій продемонстровано методику розрахунку та побудови витків шнека із листових заготовок, що має практичне значення при їх виготовленні;

  • Борака К.В., д.т.н., доцента – «Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин» (Житомирський агротехнічний фаховий коледж), в якій висвітлив аналіз умов роботи робочих органів грунтообробних машин та шляхи збільшення ресурсу їх роботи;
  • Хмельовського В.С., д.т.н., професора – «Інженерна точка зору кратності годівлі ВРХ» (Національний університет біоресурсів і природокористування України), який обґрунтував кратність годівлі ВРХ з інженерної точки зору.

   Наступним була робота секцій конференції.
   Усі учасники конференції відзначили високий рівень її організації та проведення, дякували оргкомітету, професору, член-кореспонденту НААН Войтюку Дмитру Григоровичу за його наполегливу, невтомну працю в популяризації наукового доробку академіка Петра Мефодійовича Василенка.

    Вирішили, наступну ХХІV міжнародну наукову конференцію «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвячену 123-й річниці з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, УААН України, член-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Петра Мефодійовича Василенка провести в Національному університеті біоресурсів і природокористування України у зв’язку з відзначенням 125-річчя університету і 125-річчя створення кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.

 

Д.Г. Войтюк,
професор кафедри сільськогосподарських машин
та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, чл.-кор. НААН
Ю.О.Гуменюк,
завідувач кафедри сільськогосподарських машин
та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
М.С. Волянський,
доцент кафедри сільськогосподарських машин
та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка


 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook