Практична підготовка селекціонерів як основа здобуття ОС "Магістр"

19 жовтня 2022 року

    Життя прожити не поле перейти. Але куди ж селекціонерам без поля? А тим більше студентам Національного університету біоресурсів і природокористування України агробіологічного факультету, здобувачам ОС "Магістр" освітньої програми "Селекція і генетика сільськогосподарських культур".

   Для забезпечення ефективної практичної складової у підготовці фахівців, відповідно до робочого навчального плану на кафедрі генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського у ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція" підрозділ "Дослідне поле" визначено як мальовничу базу для проведення виїзних практичних занять. Дана лабораторія забезпечує набуття ряду фахових компетентностей для магістрів ОП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур": здатність розуміти сутність сучасних проблем у селекції при створенні нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур стійких проти хвороб та шкідників; уміння спілкуватись з фахівцями своєї галузі (з експертами інших галузей); володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва сільськогосподарських культур з урахуванням їх стійкості проти шкідливих організмів та грунтово-кліматичних умов; розробляти та реалізовувати проекти еколого-безпечних прийомів та технологій виробництва високоякісної продукції рослинництва; проводити спостереження, обліки та оцінку вихідного селекційного матеріалу; аналізувати та виділяти стійкі проти фітопатогенів форми рослин різних сільськогосподарських культур; здатність прогнозувати можливі варіанти розщеплень за фенотипом при проведенні схрещувань; розуміння наслідків інбредної депресії та використання явища гетерозису ті інші.
   Одне з таких виїзних занять для магістрів першого року відбулося 18 жовтня на дослідній ділянці селекції кукурудзи під керівництвом Олександра Макарчука, завідувача кафедри. За його словами: "Сучасні вимоги до нових сортів та гібридів потребують від селекціонерів системних досліджень вихідного матеріалу.", а тому "Науковці повинні втілювати інтегровану оцінку та розробку  методів створення екологічно орієнтованих моделей гібридів кукурудзи."
   Генетичне різноманіття видів, сортів і форм рослин, які відрізняються за напрямком використання, якістю продукції, адаптивністю, іншими господарсько-цінними ознаками є одним із головних факторів забезпечення продовольчої безпеки і безперервного розвитку сільськогосподарського виробництва. Необхідність збору і збереження зразків генофонду рослин для нинішнього та майбутніх поколінь обумовлена також тим, що внаслідок бурхливого розвитку науково-технічного прогресу, екологічних проблем зникає багато диких видів, звужується сортове різноманіття культурних рослин.
   В своїй роботі майбутні спеціалісти повинні вміти оцінювати вихідний матеріал з розширеним ознаковим простором кількісних та якісних ознак. 
   Знання ботанічної характеристики; біологічних властивостей; особливостей формування морфологічних ознак; господарських ознаки; стійкості зразків проти ушкодження шкідниками та ураження хворобами дозволить швидко та ефективно добирати джерела та донори  за комплексом ознак, що забезпечить практичну реалізацію ефективного створення, оцінки та поширення гібридів кукурудзи.
Ну і звісно практичне заняття на природі дало змогу всім вкотре помилуватися яскравими барвами осені. 
Чи варто нагадувати, що всі селекціонери - одна дружня родина, а подібні заняття як ніколи зближують, дають можливість подискутувати на проблемні селекційні теми в родинному колі. З позитивним настроєм всі гарно попрацювали, посміялися, отримали масу вражень, а головне - кожен для себе дізнався щось нове, цінне для розвитку як дослідників, які незабаром обов'язково зроблять світ кращим.
Все буде Україна!
Ірина Шпакович,
асистент кафедри генетики, селекції і
насінництва ім. проф. М.О. Зеленського
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook