Сучасні виклики у підготовці фахівців з геодезії та землеустрою

14 жовтня 2022 року
факультет землевпорядкування
   13 жовтня 2022 року вчені факультету землевпорядкування взяли участь у круглому столі «Сучасні виклики у підготовці фахівців з геодезії та землеустрою», що проходив в онлайн форматі. Його організатором виступив факультет геоінформаційних систем та управління територіями Київського національного університету будівництва і архітектури, а до участі долучилось понад 90 учасників.
 
   Головною метою круглого столу було обговорення перспективних напрямів розвитку спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в умовах нових викликів у топографо-геодезичній, землевпорядній та містобудівній сферах діяльності. У заході взяли участь представники Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства розвитку громад та територій України, представники провідних закладів вищої освіти України в яких готують фахівців з геодезії та землеустрою.
   Вітав учасників зібрання заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко і декан факультету геоінформаційних систем та управління територіями Олена Нестеренко.
 
   Голова технічного комітету зі стандартизації географічної інформації, завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії КНУБА Юрій Карпінський виступив з доповіддю «Зміст спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в умовах цифрової трансформації суспільства». У ній він розглянув етапи розвитку інформаційних технологій у сфері опрацювання геопросторових даних, трансформацію методів топографічного та земельно-кадастрового знімання, вимоги до топографічного картографування в інфраструктурі картографічного виробництва. Юрій Олександрович зазначив, що ключовою компетенцією фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у сучасних умовах є здатність створювати і використовувати геопросторові дані та керувати ними в середовищі геоінформаційної інфраструктури.
   Голова підкомісії 193 «Геодезія та землеустрій» науково-методичної комісії МОН, завідувач кафедри землеустрою і кадастру КНУБА Ольга Петраковська в доповіді на тему «Інтегроване навчання в сфері геодезії та землеустрою в сучасних викликів і перспектив» висвітлила підходи до інтегрованого навчання, зокрема встановлення зв’язків у межах основної галузі, між галузями, між навчальною програмою, між академічними знаннями та практикою. Також зупинилася на імплантації законодавчо визначених завдань в освітній процес та зробила ретроаналіз напрямків освіти з 2010 року і дотепер. Ольга Сергіївна наголосила на тому, що необхідно об’єднати зусилля ЗВО для запровадження інтегрованого навчання, запровадити компоненти спеціальності з урахуванням сталої практики підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» та які відображають специфіку ЗВО.
 
   Завідувач кафедри землевпорядного проектування НУБіП України, членкор НААН України, старший проектний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабінету Міністрів України Андрій Мартин виступив з доповіддю «Вища освіта із геодезії та землеустрою: адаптація до національних та глобальних викликів». Він зауважив, що зараз настільки швидко змінюються затребуваність навичок та компетенція працівників, в тому числі і у сфері геодезії та землеустрою, що вже у найближчому майбутньому перед нашими студентам найімовірніше стоятимуть зовсім інші виклики та завдання. 
   Назріває потреба у структуруванні землевпорядних робіт за їх основним призначенням із виділенням, принаймні, трьох самостійних напрямів професійної діяльності: 1) формування і реєстрація земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості (в т.ч. інтеграція із діяльністю у сфері технічної інвентаризації нерухомого майна); 2) територіальне планування та девелопмент нерухомості (в т.ч. інтеграція із діяльністю у сфері містобудування); 3) ресурсний менеджмент у природокористуванні (в т.ч. інтеграція із природоохоронною діяльністю, управлінням сільськогосподарськими землями, лісовими, водними ресурсами, відходами тощо).
   На його думку й надалі відбуватиметься скорочення кількості працівників, що зайняті у сфері землеустрою та топографо-геодезичній діяльності. Під час проведення активної фази земельної реформи, коли ринок землевпорядних послуг відчував дефіцит інженерних кадрів, професія інженера-землевпорядника набула значної популярності. Нині, коли масовий перерозподіл земель добігає завершення, потреба у землевпорядних кадрах значно зменшиться, а існуючі землевпорядні компанії змушені будуть диверсифікувати бізнес або припинити діяльність. Крім того, додатковим фактором зменшення кількості зайнятих робочих місць у землеустрої є значне зменшення трудомісткості топографо-геодезичних робіт, що пов’язане із відходом від традиційної наземної полігонометрії до широкого використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем із мережами перманентних станцій, даних дистанційного зондування Землі та оперативного картографування із використанням БПЛА.
   Тому українська землевпорядна спільнота має продовжити інтеграцію до європейських та світових професійних об’єднань, таких як International Federation of Surveyors (FIG), Council of European Geodetic Surveyors (CLGE), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), National Association of Professional Surveyors (США), що дозволить ширше відкрити перед українськими фахівцями європейський та світовий ринки інженерних послуг.
   У висновку Андрій Геннадійович зазначив, що необхідно весь час “грати на випередження”, аби наші студенти завжди мали найбільш актуальні знання, збалансувати освітні програми, але кожний ЗВО повинен мати свою унікальність, базувати навчальні програми “на законодавстві”, як це роблять деякі вузи, безглуздо, бо воно неідеальне і мінливе. Наші навчальні курси мають бути цікавими для іноземних студентів, пріоритетом навчання має бути демонстрація передових технологій, ми маємо неймовірно багато цікавих тем для наших магістрів та аспірантів, науководослідної роботи, Європейська інтеграція є об'єктивним пріоритетом.
 
   У обговоренні взяли участь перший проректор ХНАДУ Анжеліка Батракова, завідувач кафедри геодезії та геоінформатики ЛНПУ Павло Колодій, завідувача кафедри геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка Людмила Даценко, проректор з перспективного розвитку НТУ „Дніпровська політехніка” Микола Трегуб, директор Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» Корнелій Третяк. Цікаво було почути думку декана факультету землевпорядкування НУБіП Тараса Євсюкова,  директора навчально-наукового інституту архітектури та будівництва Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” Григорія Шарія, завідувача кафедри кафедри землевпорядкування та кадастру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Руслана Безпалька та інших.
 
Людмила Гунько,

доцент кафедри землевпорядного проектування 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook