Активна участь кафедри транспортних технологій та засобів у АПК у Всеукраїнському круглому столі «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика»

12 жовтня 2022 року
   6 Жовтня 2022 року у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (ФКІТЗ НАУ) було проведено Всеукраїнський круглий стіл «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика». Цей захід було організовано спільно з лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти (ІПТО) Національної академії педагогічних наук (НАПН) України.
   В роботі круглого столу взяли участь відомі науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники вітчизняних закладів вищої та фахової передвищої освіти нашої країни.
Учасники круглого столу у ВСП ФКІТЗ НАУ
   Це було справжнє свято науки, яке урочисто відкрила в.о. директора коледжу Ольга Вікторівна Михайленко, наголосивши на тому, що у нинішні нелегкі часи педагогічні працівники коледжу, під кваліфікованим керівництвом потужного наукового потенціалу Інституту професійно-технічної освіти НАПН, продовжують наполегливо удосконалювати навчально-методичне забезпечення освітньо-професійних програм. Спільний пошук шляхів удосконалення освітнього процесу у профільних вітчизняних навчальних закладах сприятиме значному прискоренню підвищення якості підготовки фахівців, що будуть так необхідні у відбудові і стабілізації економіки післявоєнної України.
   Участь у заході від кафедри транспортних технологій та засобів у АПК взяли: доктор педагогічних наук, доцент Дьомін Олександр Анатолійович  і кандидат педагогічних наук, доцент Колосок Ігор Олександрович.

 Доценти Дьомін О.А. і Колосок І.О.
   В ході проведення заходу було приємно зустрітися і обмінятися думками з такими відомими науковцями ІПТО як головного його науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович і завідувачка лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, кандидат педагогічних наук Лапа Оксана Вікторівна. Також всім нам було приємно зустріти тут і поспілкуватись з ветераном НУБіП, ще з часів УСГА, Білоконем Яковом Юхимовичем, що довгий час працював на кафедрі тракторів і автомобілів і формував знання та уміння з сільськогосподарських тракторів у всіх чоловіків, зображених на фото:


 Вихідці з НУБіП України різних часів
   Основним організатором і модератором круглого столу виступав Олександр Юрійович Ямковий, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», який прекрасно організував всі етапи заходу, почавши з екскурсії по дуже цікавому музею історії коледжу.
В музеї історії коледжу
   Пленарне засідання круглого столу пройшло у теплій дружній атмосфері, де наукові доповіді чергувалися зі жвавими обговореннями наявних проблем передвищої і вищої освіти у вітчизняних навчальних закладах.
   З вітальною промовою до учасників заходу звернулася Марія Теодозіївна Теловата, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України, яка зазначила, що в умовах сьогоденних освітніх викликів та реформування фахової передвищої освіти проблематика круглого столу є досить актуальною та необхідною для обговорення.
Пленарне засідання круглого столу
   Особливо цінними для впровадження в освітній процес коледжу були відмічені доповіді:
- Петра Григоровича Лузана, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту професійної освіти НАПН України, який у своїй доповіді порушив питання розвитку фахової передвищої освіти, акцентувавши увагу на можливостях закладів означеної освіти обирати власну траєкторію розвитку, відкривати нові спеціальності відповідно до ринкових вимог, творчо застосовувати інноваційні технології для забезпечення якості професійної освіти;
- Олександра Юрійовича Ямкового, кандидата педагогічних наук, заступника директора з навчально-виробничої роботи ВСП ФКІТЗ НАУ, який ознайомив присутніх з цікавим всестороннім дослідженням тестового контролю;
- Олександра Анатолійовича Дьоміна, доктора педагогічних наук, доцента кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, який у своїй доповіді на прикладі підготовки інженерних кадрів розкрив сучасну практику контролю якості формування професійної компетентності здобувачів освіти .

Доповідь Дьоміна О.А. на пленарному засіданні
   Приємною несподіванкою стала активна участь закордонних колег - педагогічних працівників Комунального державного казенного підприємства «Вищий коледж геодезії і картографії» управління освіти Східноказахстанської області (м. Сімей, Республіка Казахстан) у онлайн-режимі. 
 Участь колег з Республіки Казахстан
   Очолював наших колег з Казахстану Каниш Максутович Тулєуов, директор Комунального державного казенного підприємства «Вищий коледж геодезії і картографії» управління освіти східно-казахстанської області, який ознайомив присутніх з особливостями підготовки фахівців топографо-геодезичної галузі в КДКП «Вищий коледж геодезії і картографії» в контексті сучасних вимог роботодавців.
   На завершальній стадії круглого столу його учасники ділилися враженнями від пленарного засідання в особистих і групових розмовах. Зокрема завідувач відділенням №2 «Транспортні технології» ФКІТЗ Ковтун Наталія Володимирівна відмітила суттєву практичну значущість матеріалів доповіді д. пед. н., доцента Дьоміна Олександра Анатолійовича і висловила побажання у подальшій співпраці з кафедрою транспортних технологій та засобів у АПК НУБіП України.

Обговорення результатів круглого столу між колегами з НУБіП, ФКІТЗ та ІПТО
   Учасники активно ділилися власним досвідом, щодо оцінювання якості результатів навчання у їхніх закладах освіти, обговорювали різноманітні проблемні питання і висловили побажання проводити такі заходи якомога частіше.

Доктор педагогічних наук Олександр Дьомін

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook