УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №675/2022

30 вересня 2022 року
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. Офіційне інтернет-представництво

 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 вересня 2022 року
Введено в дію
Указом Президента України
від 29 вересня 2022 року № 675/2022

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 29 вересня 2022 року

Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період

Розглянувши комплекс питань, пов’язаних із викликами та загрозами національній безпеці України у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів України, зумовленими дисбалансом між екологічними, економічними та соціальними функціями ведення лісового господарства, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням функціонування лісової галузі в особливий період, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) з метою підвищення рівня екологічної безпеки розробити та внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо внесення змін до:

а) Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно посилення адміністративної відповідальності за невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорони природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків;

б) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно перегляду розміру площ насадження лісу та санітарних рубок лісу в контексті застосування оцінки впливу на довкілля;

2) у шестимісячний строк:

а) після скасування воєнного стану розробити та затвердити державну цільову програму підвищення пожежної безпеки у сфері лісового господарства включно із лісогосподарськими підприємствами сфери управління Міністерства оборони України;

6) вжити заходів щодо зменшення нормативу сплати частини чистого прибутку (доходу), що відраховується державними лісогосподарськими, лісозахисними та іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, до державного бюджету, — до 30%;

в) з метою реалізації заходів із масштабного залісення України опрацювати питання щодо:

створення державного фонду розвитку лісового господарства, зокрема за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; екологічного податку; рентної плати за використання лісових ресурсів; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, частини податку на додану вартість й інших джерел;

удосконалення системи оподаткування лісових земель шляхом формування Єдиного лісового податку та усунення ’ подвійного оподаткування;

внесення змін до порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;

забезпечення необхідного обсягу лісового насіння та вирощування селекційного садивного матеріалу;

виділення органами державної влади та органами місцевого самоврядування придатних для залісення земель;

г) з метою підвищення ефективності функціонування лісової галузі опрацювати питання щодо створення:

єдиного державного суб’єкта господарювання з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів шляхом реорганізації державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України;

єдиного державного суб’єкта господарювання, уповноваженого здійснювати вирощування селекційного садивного матеріалу;

3) з метою забезпечення виконання постанови арбітражної групи Комітету з питань торгівлі від 11 грудня 2020 року стосовно спору між ЄС та Україною у зв’язку з обмеженнями, що застосовані Україною на експорт окремих видів деревини до ЄС, відповідно до статті 311 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, вжити заходів для врегулювання питання експорту деревини;

4) забезпечити безумовне виконання завдання, визначеного абзацом другим підпункту «б» підпункту 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 111/2021;

5) вжити додаткових заходів щодо забезпечення підготовки та підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств лісової галузі;

6) разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування забезпечити:

безумовне виконання завдань, визначених Указом Президента України від 7 червня 2021 року № 228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів»;

розроблення єдиної електронної таксаційної та картографічної бази даних про ліси з урахуванням положень Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

вдосконалення механізму економічного стимулювання заходів зі створення лісів на землях усіх форм власності, ураховуючи особливий статус та режим земель оборони;

7) спільно з Національною академією наук України, Національною академією аграрних наук України опрацювати питання стосовно розроблення наукових рекомендацій щодо застосування нових перспективних інтродукованих видів деревних порід для часткової заміни аборигенних деревостанів, які всихають, підвищення продуктивності і біологічної стійкості майбутніх лісів, забезпечення захисту лісів від шкідників і хвороб.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній екологічній інспекції України разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування вжити додаткових заходів щодо забезпечення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель.

3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державному агентству лісових ресурсів України у шестимісячний строк внести зміни до Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19 серпня 2010 року № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2010 року № 1046/18341, зокрема щодо лісорозведення на деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених землях.

4. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування у тримісячний строк здійснити розроблення та затвердження регіональних програм, спрямованих на масштабне залісення регіонів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ


Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6752022-44229

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook