Відкриті лекції – шлях до самовдосконалення

30 вересня 2022 року

 

Усім відомий той факт, що у досконалості немає меж. Яку б роботу не виконувала людина, чим би не займалася, працювати слід якісно і з повною самовіддачею, тільки в такому випадку отриманий результат буде дійсно приносити задоволення. Не виключенням є і ми, педагоги Вищої школи, для яких найвище задоволення від роботи – це знання наших студентів.

Одним із найпоширеніших способів донесення інформації до студентської аудиторії є лекції, які ще з давніх часів використовувалися для одночасного навчання великої кількості людей. Правильно побудована лекція активізує розумову діяльність, забезпечує емоційний зв’язок між слухачем і доповідачем, сприяє кращому розумінню матеріалу. Особливістю ж відкритої лекції є те що вона, з одного боку, є рядовою, черговою лекцією навчального курсу, призначеною для студентів, а з іншого – є певною подією у професійній діяльності лектора, що вимагає від нього спеціальної підготовки, щоб показати свою діяльність з кращою сторони, продемонструвати колегам зразок своєї майстерності.

Таким зразком майстерності можна сміливо визнати прочитані минулого місяця на агробіологічному факультеті відкриті лекції як досвідчених, так і молодих педагогів. Так, лекція асистента кафедри рослинництва, кандидата сільськогосподарських наук Мазуренка Богдана Олександровича  з дисципліни «Рослинництво з основами кормовиробництва та агрометерології» для студентів 3 курсу та 2 СТ спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» була присвячена оцінці росту та розвитку сільськогосподарських культур згідно міжнародних шкал.


Значну увагу лектор приділив поясненню міжнародної шкали розвитку рослин ВВСН, адже сучасні рекомендації з вирощування, удобрення, захисту рослин дедалі більше спираються на позначення фаз розвитку рослин за шкалою ВВСН. Шкалу ВВСН у сучасному викладенні розробили Біологічний федеральний інститут сільського господарства і лісництва, Федеральне управління охорони нових сортів та хімічної промисловості Німеччини (нім. Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bundessortenamt und der CHemischen Industrie – BBCH), взявши за основу шкалу Цадокса (1974 року), яка враховувала макро- та мікрофази лише злакових культур. Адаптована шкала ВВСН допомагає встановити відповідну фенологічну стадію розвитку всіх сільськогосподарських культур, що для майбутнього фахівця з агрономії є головним при плануванні та проведенні будь яких технологічних операцій.


Особливу зацікавленість та справжню наукову дискусію у студентів викликало завдання лектора встановити фазу росту гречки на презентаційному фото, адже вона належить до так званих ремонтантних рослин, на яких одночасно можна виявити зрілі й незрілі плоди, квітки та бутони.


 

Відкрита лекція професора кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, доктора сільськогосподарських наук, член-кореспондента Національно академії аграрних наук України Шевчук Людмили Миколаївни для студентів 3 курсу спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» була присвячена морфологічним та господарсько-біологічним особливостям зерняткових культур, грунтувалася на багааторічному науковому досвіді та високому професіоналізмі лектора.


Студенти дізналися про регіонами походження та поширення зерняткових культур, морфологію наземної та кореневої систем дерев яблуні, груші та айви, а також про їх   відношення до екологічних факторів.


План лекції також включав розкриття особливостей росту, плодоношення та розмноження рослин зерняткових культур їх господарсько-біологічні цінності, споживчі, дієтичні та профілактично-лікувальні особливості їх плодів.  


Лекція доцента кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського, кандидата сільськогосподарських наук Зінченко Олесі Анатоліївни для магістрів 2 року навчання спеціальності 201 «Агрономія» прочитана на тему «Міскантус. Інтродукція, селекція і насінництво» в рамках вивчення дисципліни «Селекція та насінництво біоенергетичних культур». У лекції були розглянуті питання щодо інтродукції представників роду Miscanthus, розкрито питання по селекції та культивуванню рослин міскантусу, а також розмноженню Міскантусу та використанню методів біотехнології в дослідженнях та селекційній практиці вирощування Міскантусу. Також було описано особливості технології вирощування міскантусу.

 


Лектор зазначила, що створення власного джерела біоенергетичної сировини для виробництва твердого біопалива сприятиме укріпленню енергетичної безпеки України та зменшить її залежність від імпорту енергетичних ресурсів. Крім того, масштабне спалювання викопних енергоресурсів пов‘язане зі значним вивільненням вуглекислого газу, який негативно впливає на екологію. Міскантус є найефективнішою, порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами, рослиною для виробництва твердого біопалива.


Особливо зацікавило студентів ОС «Магістр» питання розвитку біоенергетики шляхом селекції енергетичних культур. У світовій селекційній практиці для прискорення її результативності використовують біотехнологічні методи, які дозволяють не тільки розмножувати та зберігати матеріали, створені традиційними методами, а й отримувати нові форми на основі передових досягнень біотехнології.


До таких методів відноситься клональне мікророзмноження і поліплоїдизування клонів у культурі in vitro, що дає можливість розмножувати і змінювати рівень плоїдності вихідних генотипів. Отримані вихідні матеріали будуть використані селекціонерами під час створення нових сортів та гібридів енергетичних культур. Розроблені методи дозволять значно скоротити селекційний процес.


Лектор надзвичайно вдало поєднала різні методи викладення матеріалу, органічно вписавши в розкриття теми відеоматеріали з виступами провідних фахівців аграрної галузі, які займаються вирощуванням та переробкою енергетичних культур, зокрема Миколи Роїка, віцепрезидента Національної академії аграрних наук України, директора Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

 

Справжній зразок педагогічної майстерності, висококласного багаторічного професіоналізму та уміння зацікавити студентську аудиторію важливою темою продемонструвала відкрита лекція професора кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика, кандидата сільськогосподарських наук Подпрятова Григорія Івановича, проведена на тему «Режими і способи зберігання зернових мас» для студентів 4 курсу спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Студентам розкрито питання загальної характеристики режимів зберігання зерна, що застосовуються у виробництві; температури, вологості і аерація зернової маси як основних умов, що визначають її збереженість.


Особливий акцент зроблено на порівнянні умов зберігання зерна в сухому і охолодженому стані, без доступу повітря і в регульованому газовому середовищі. Подано характеристику сучасних типів зерносховищ, що використовуються у державних та приватних господарствах; організацію контролю і спостереження за зерном, що зберігається.


 

Особливу зацікавленість студентів викликало питання зберігання зернових мас у багатошарових полімерних рукавах. Лектор відмітив, що основний принцип зберігання в полімерних рукавах полягає в тому, щоб утримувати зерно в анаеробному середовищі: під час дихання зерна і мікроорганізмів, вони споживають кисень, зменшуючи його концентрацію і, в той же час, збільшуючи кількість вуглекислого газу. За рахунок цього відбувається природна консервація вмісту рукава. В рукавах можна зберігати практично всі види зерна основних культур: кукурудзи, соняшнику, ячменю, сої, пшениці, які закладають на зберігання в базисній вологості для кожної культури.

Проведені на агробіологічному факультеті у вересні 2022 року відкриті лекції були різноплановими, прочитаними на високому професійному рівні, цікавими та актуальними для студентської аудиторії, про свідчать виставлені ними високі оцінки, відсутність зауважень та задоволені коментарі.

Члени комісій по перевірці відкритих лекцій, завідувачі кафедр та присутні на лекціях провідні науковці відмічали уміння лекторів зацікавити та активізувати роботу студентів, високий науковий рівень володіння матеріалом, різноманітність методів та прийомів подання навчального матеріалу та одностайно оцінювали проведені лекції високими балами.

Насамкінець хочу подякувати лекторам за плідну працю, членам комісії і студентам за активну участь, оцінювання і обговорення відкритих лекцій.

 

З глибокою вдячністю Збройним Силам України за надану можливість спокійно працювати.

Наталія Новицька,
відповідальна від АБФ для здійснення контролю за якістю знань

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook