На кафедрі фінансів відбулася VІ Міжнародна науково–практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку»

30 серпня 2022 року
   26 серпня 2022 року відбулася VІ Міжнародна науково–практична конференція «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку», організована кафедрою фінансів та Університетом «Проф. док. Асен Златаров» м. Бургас, Болгарія.

       Цьогорічна конференція, у зв'язку із воєнним станом в Україні, проходила в он-лайн режимі. Що дало змогу під'єднатися понад 90 учасникам із 19 навчальних закладів України, Болгарії, Польської Республіки, Айзербажану, Грузії, а саме Азербайджанського державного економічного університету, Батумського державного університету імені Шота Руставелі, Державного аграрного університету Молдови, Університету «Проф. Д-р Асен Златаров», Університету ім. Яна Кохановського, Державного торговельно-економічного університету України, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Льотної академії Національного авіаційного університету, Національного Авіаційного Університету, Національного університету харчових технологій, Полтавського державного аграрного університету, Поліського національного університету, Уманського національного університету садівництва.

    Відкрив конференцію співголова організаційного комітету проректор НУБіП України Вадим Ткачук. Він наголосив на важливості подібних акададемічних ініціатив для практичної реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС у такий складний для країни час, побажав учасникам конференції плідної роботи.

    З вітальним словом від української сторони до учасників конференції звернулась завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко. «Незважаючи на вимушений онлайн-формат, наукова подія зібрала навколо себе вчених, фахівців-практиків з України та найрозвинішених європейських країн, які охоче діляться результатами досліджень щодо вирішення основних економічних проблем та шляхів запобігання фінансовим загрозам в умовах ведення бойових дій в Україні». Надія Давиденко від імені науково-педагогічного колективу, аспірантів, студентів НУБіП України та учасників конференції висловила слова подяки Збройним Силам України за надану можливість працювати і займатися науково-дослідною діяльністю.

    З болгарської сторони привітав учасників конференції член організаційного комітету Гігов Русен. Він підкреслив важливість і необхідність партнерства між державами. Дуже важливо, що наша конференція пройшла чітку наукову еволюцію і не дивлячись на військові дії в країні ми зібралися цьогоріч. Більше того, це надзвичайно, що у такі складні часи ми можемо проводити наукові конференції із залученням інших українських університетів серед яких, зокрема, університет Умані, Сум та Харкова. Незважаючи на складні часи, наука й освіта має розвиваються, адже це є показником того, що в майбутньому Україна побудує успішну державу.

     З Литви від члена організаційного комітету університету – партнера «Університет Миколи Ромеріса» (м. Вільнюс) надійшли вітання від Жанети Сіманавічене. Вона зазначила, що цьогоріч наш звичний плин життя змінила війна, тож кожен на своєму місці повинен давати відсіч агресору. Громадяни Литви щодня думають про воїнів, які сміливо відповідають на удари російських окупантів та докладають зусиль для надання допомоги українській армії та людям, які були змушені залишити свої оселі в пошуках прихисту. Жанета Сіманавічене побажала учасникам конференції з України якнайшвидшої Перемоги та Миру.
    Слова вітання учасникам заходу адресувала також Наталія Василевська, Університет ім. Яна Кохановського (Кельце, Польща), яка відзначила важливість даного заходу, акцентувала увагу на його меті та побажала учасникам плідної й конструктивної роботи. «Вважаю, що це чудова нагода для спеціалістів і науковців з різних країн, не тільки обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями, а й намітити ті пріоритети в галузі економіки й фінансів, які будуть необхідними для відбудови повоєнної України» - зазначила пані професорка.
     У науковому плані захід був міждисциплінарного характеру, об’єднавши науковців з економіки та фінансів, а також педагогічних та юридичних наук. У пленарному засіданні взяли участі науковці та практики а також здобувачі освітньо-наукового ступеня доктор філософії.

   Пленарне засідання розпочала із доповіді Олена Жук, к.е.н., доцент Державного торговельно-економічного університету України. Розглянувши управління кредитоспроможністю підприємств в умовах воєнного стану. Зазначивши, що з метою забезпечення певного рівня кредитоспроможності, за якого підприємство було б спроможне виконувати свої зобов’язання з погашення основної суми боргу та відсотків за ним у поточному та майбутніх періодах в умовах воєнного стану, має бути розроблена ефективна політика на рівні держави а також міжнародна підтримка та інтеграція України до Європейського Союзу з метою швидкого відновлення країни.

     Теодора Тодорова, аспірантка Університету «Проф. Д-р Асен Златаров» з Болгарії розглянула у своїй доповіді вплив порушень ланцюга постачання на маркетингову діяльність в контексті Covid-19. «Глобальний спалах Covid-19 змінив майже все в тому, як люди витрачають свій час і гроші, що призвело до кардинальних змін у бізнесі. Збої в мережі постачання, поступове зростання дефіциту робочої сили та раптові зміни попиту призвели до невизначеності. Фахівці з маркетингу тепер повинні переконатися не тільки в тому, що вони повідомляють клієнтам цінність продуктів або послуг, але також і в тому, що продукт прибуде вчасно та відповідатиме їхнім очікуванням ціни» - зазначила Теодора.

     Механізм реалізації корпоративної соціальної відповідальності підприємств України розкрила у своїй доповіді Альона Тюріна, к.е.н., доцент НУБіП України. Наголосивши, що у досягненні високої продуктивності, забезпеченні конкурентоспроможності, ефективного використання ресурсів і прибутку від діяльності все більшу роль починають відігравати неекономічні показники діяльності підприємств – рівень соціальної захищеності працівників, розробка та впровадження заходів лояльності, підтримка медичної допомоги, установ, навчальних закладів, культурних і соціальних закладів та вирішення екологічних проблем.

    Актуальні питання і проблеми банківської сфери розкрив Сергій Шелудько, к.е.н., провідний спеціаліст відділу ПАТ «Банк «Південний» розглянувши операцій з оцінки та забезпечення впливу облікової ставки на вартість капіталу в термінах екзистенціальних шоків. Зазначивши що досвід останніх років показує, що кризи, які не мають економічного характеру, можуть мати найтяжчі наслідки для економіки. Ступінь еластичності вартості капіталу особливо актуальний у кризові часи, особливо в умовах стихійного лиха, епідемії чи війни, коли від керованості ситуації в грошовій сфері залежить не тільки економічний добробут, але й збереження життя.

     Особливості зарубіжного досвіду адаптації іпотечного кредитування в Україні, його сучасний стан та перспективи розвитку розкрила Олена Жарікова, к.е.н., доцент НУБіП України. Закцентувала увагу на тому, що у більшості зарубіжних країн сільськогосподарські, земельні, іпотечні банки є елементами системи земельно-іпотечних відносин. Ці банки надають кредити сільгоспвиробникам і сприяють розвитку сільського господарства в цілому. Вказавши, що даний досвід для України є повчальним і важливим напрямком діяльності іпотечних банків.
      В свою чергу Галина Скрипник, к.е.н., доцент НУБіП України розкрила у своїй доповіді відмінності та переваги лізингу з банківським кредитом на прикладі автотранспорту, застосувавши різних методи розрахунку лізингових платежів та вказала доцільність їх практичного використання. Зазначила основні проблеми й подальші перспективи розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг, запропонувавши організаційні та фінансові важелі впливу на активізацію діяльності учасників лізингового бізнесу.

  Яніна Лісун, к.е.н., доцент Державного торговельно-економічного університету за фінансовими індикаторами розглянула функціонування системи освіти в Україні та Польщі на основі економічних показників. Зазначивши, що через військову агресію 2022, система освіти в Україні зазнала негативних змін. Польща відіграє значну роль у зниженні негативного впливу військової кризи 2022 року в Україні, як в економіці взагалі, так і в системі освіти зокрема. Наголосивши на тому, що система освіти України та Польщі, що складається як з державних та приватних ЗВО, відрізняється за обсягом та структурою фінансових надходжень. Функціонування системи освіти України та Польщі у 2020 р. була прибутковою, хоча безумовно визначається загально-економічною ситуацією в кожній країні.

    Оцінювання потенціалу розвитку краудфандингу в Україні у своїй доповіді розглянула Світлана Власюк, к.е.н., доцент Уманського національного університету садівництва. Наголосивши на тому, що основний внесок у розвиток краудфандингових платформ полягає в описовому застосуванні як з точки зору інструментів управління, так і в розробці методу, який дає змогу залучати інвесторів до інноваційних проектів в контексті відповідного інституційного середовища.

     Теоретико-методичні засади формування доходів бюджету в умовах реформування ринку землі в Україні розглянула у своїй доповіді Наталія Климаш, к.е.н., доцент Національного університету харчових технологій. Запропонувавши дієвий механізм оподаткування купівлі–продажу земельних ділянок, що дасть можливість активізувати інвестиційну діяльність інвесторам, власникам паїв, які використовують їх не ефективно, позбутися зайвого активу, а фермерам та сільгоспвиробникам започаткувати нову справу.

    Національну політику Республіки Болгарія в процесі соціально-економічного розвитку Чорноморського регіону та Західних Балкан розкрила у своїй доповіді Ольга Вихристюк, здобувачка освітньо-наукового ступеня доктор філософії Університету «Проф. Д-р Асен Златаров» з Болгарії. Зазначивши, що політика Болгарії в Чорноморському регіоні відіграє важливу роль для майбутнього розвитку країни, а також для регіону в цілому. «Відсутність Національної стратегії загострює низку проблем щодо стратегічного використання ресурсів Чорного моря, що призводить до величезних збитків для країни. Для ефективного подолання різноманітних проблем у Чорноморському регіоні насамперед необхідно вживати колективних дій. Водночас Болгарія прагне поєднати різні фактори, що впливають на її політику: слідувати інтересам ЄС у Чорноморському регіоні та захищати свої національні інтереси, дотримуючись єдиної політики ЄС» - зазначила доповідач.

   Проблеми корпоративного та податкового бюджетування в Україні розглянула у своїй доповіді Світлана Бойко, к.е.н., доцент Національного університету харчових технологій. Зазначивши, що податкове бюджетування підприємств має бути направлене на формування податкової політики відповідно до норм чинного податкового законодавства та стратегії розвитку підприємства, спрямованої на оптимізацію податкових зобов'язань. Запропонувавши розроблений організаційно-економічний механізм податкового бюджетування підприємства та матрицю взаємозв’язку податкового бюджетування підприємств та бюджетів.
     Із доповіддю щодо можливості попередження кризових явищ на підприємствах виступив доктор Петко Янгьозов, який представив Університет «Проф. д-р Асен Златаров». Він зазначив, що елементи системи антикризового управління доцільно впроваджувати як на підприємствах, які є благополучними і функціонують успішно з метою профілактики та недопущення кризи, так і на тих, які опинилися в кризі з метою їх оздоровлення.
    Представник Державного аграрного університету Молдови, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Наталія Мокану проаналізувала вхідні та вихідні грошові потоки аграрних підприємств.

     Ризики в системі забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств розглянула Зоя Тітенко, к.е.н., доцент НУБіП України наголосивши на тому, що забезпечення фінансової безпеки підприємств аграрного сектору економіки як складової фінансової безпеки країни та підтримання її стабільного рівня пов’язане з необхідністю вирішення питань продовольчої та екологічної безпеки, тому є стратегічним напрямком економічної політики держави.

     Дослідження основних тенденцій ринку органічної продукції в Україні та перспективи для розвитку її конкурентного середовища. В своїй доповіді розглянула Марія Коценко, здобувач освітньо-наукового ступеня доктора філософії Поліського національного університету. Дослідивши конкурентне середовище та тенденцій розвитку органічного виробництва, зазначила що це дасть змогу виявити актуальні питання та проблеми виробників екологічно чистих продуктів харчування, та розробити дієвий план його розвитку. Наголосивши на тому, що надання Україні статусу кандидата до вступу в Європейський Союз стане певним поштовхом для підвищення стандартів органічного виробництва та приведення їх до стандартів ЄС, проте із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, та веденням активних бойових дій, збройна агресія відкинула українських органічних виробників на декілька років назад.
     Професор Георгій Абуселідзе з університету ім. Шота Руставелі (Грузія) виступив із дослідженням питань девальвації та стагфляції. Він зазначив, що інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі аспекти життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету.

      Активну участь у роботі конференції взяли молоді науковці, аспіранти кафедри фінансів. Світлана Войцехівська у своїй доповіді розглянула особливості та закономірності тіньової економіки у світі а також тенденції розвитку та фактори що її спонукають. Провівши детальний аналіз розмірів тіньової економіки у світі доповідачка запропонувала дієві механізми боротьба з тіньовим сектором економіки в ЄС. В свою чергу, Руслан Воробей розкрив оцінку фінансової стійкості вітчизняних агропромислових компаній в умовах значних економіко-політичних, військових викликів, порушення ланцюгів поставок та загальної невизначеності. Провівши комплексні розрахунки показників фінансової стійкості великих агропромислових компаній України, моніторинг їх еволюції, а також порівнянняв з еталонними значеннями. Дійшовши висновку, що у жодній із компаній вибірки немає ситуації, коли всі досліджувані показники знаходяться в межах орієнтовних значень, що сигналізує про необхідність постійного моніторингу та відстеження динаміки показників для своєчасного реагування на існуючі виклики.

    Аспірант кафедри економіки НУБіП України Назар Ткач, проаналізував у своєму виступі зарубіжний досвід розвитку галузі лікарського рослинництва та окреслив можливості його запровадження в Україні у післявоєнний період. Доповідач зазначив, що з початку 2022 р. Україна перебуває в стані війни, внаслідок чого фізичний і психологічний стан тисяч і тисяч людей значно погіршився і вони потребують і ще довго потребуватимуть лікування. Вказавши, що це один із факторів, що зумовлюють зростання уваги до поширення виробництва та переробки лікарських рослин. Водночас вирощування лікарських рослин в Україні перебуває на стадії становлення та потребує розробки ефективної стратегії на майбутнє, з урахуванням кризових умов сьогодення.
     На завершення конференції Надія Давиденко подякувала учасникам конференції за цікаві і актуальні доповіді, запросила для подальшої співпраці.

Дякуємо ЗСУ за проведення конференції у безперебійному режимі!
Перемога буде за нами!
Все буде Україна!

 

Галина Скрипник,
доцент кафедри фінансів

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook