Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Навчально-методична робота

Підручники (посібники)

 1. Ковпак. В.В., Вальчук О.А., Деркач С.С., Жук Ю.В., Масалович Ю.С. Біотехнологічні методи у ветеринарній репродуктології: навчальний посібник. – Київ, НУБіП України, 2020. – 102 с.
 2. Любецький В.Й., Жук Ю.В., Вальчук О.А., Деркач С.С., Ковпак. В.В. Лабораторна і функціональна діагностика у ветеринарному акушерстві, гінекології та андрології: навчальний посібник. – Київ, НУБіП України, 2020. – 258 с.
 3. Вальчук О.А., Мазур В.М., Ковпак В.В., Деркач С.С., Жук Ю.В. Методика дослідницької справи у ветеринарній медицині : Навчальний посібник. – Київ: НУБіП України, 2020. – 146 с.
 4. Лакатош В.М. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення собак і котів. Навчальинй посібник. К.:ФОП "Ямчинський О.В"., 2020. - 301 с.
 5. Березовський А.В., Харенко М.І., Любецький В.Й., Кошевой В.П., Фотіна Т.І., Желавський М.М., Скляров П.М., Стравський Я.С., Чекан О.М., Байдевлятова Ю.В., Салецька О.В., Жук Ю.В., Вальчук О.А., Деркач С.С., Федоренко С.Я., Лузан М.П., Мусієнко Ю.В., Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є, Хомутов С.Л.Фізіологія та патологія молочної залози у тварин: Навчальний посібник / за заг. ред.. А.В. Березовського та М.І. Харенка – К.: ДІА, 2018. – 476 с.

 6. Яблонський В.А., Яблонська О. В. Методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині (Навчальний посібник для студентів магістратури, аспірантури та докторантури).  – Четверте видання. К.: В-во ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2012. - 297 с.
 7. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / Яблонський В.А., Хомин С.П., Калиновський Г.М. та ін.. / Третє видання/. – Вінниця:Нова книга, 2011. - 608 с.
 8. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби / Калиновський Г.М., Яблонський В.А., Любецький В.Й. та ін. – Житомир: "Полісся", 2011. – 464 с.
 9. Obstetrics, Gynecology аnd Biotechnology of Animal Reproduction / Яблонський В.А. – К., ТОВ “Анва-прінт”, 2009.– 185 с.
 10. Біотехнологічні та молекулярно-генетичні основи відтворення тварин / Яблонський В.А., Хомин С.П., Завірюха В.І. та ін., . – Львів: ТзОв “ВФ «Афіша», 2009. – 218 с.
 11. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / Яблонський В.А., Хомин С.П., Калиновський Г.М. і ін. . – Друге видання. – Вінниця, Нова Книга, 2008. – 589.
 12. Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології., К., «Мета», 2004.- 319 с.
 13. Яблонський В.А. Біотехнологія відтворення тварин. К., Арістей., 2004. – 296 с.

Методичні вказівки 

 1. Лакатош В. М. Методичні вказівки до вивчення курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення продуктивних тварин» для студентів ЗВО ОС «Магістр» (на базі ОС «Бакалавр») за спеціальністю 211 –  «Ветеринарна медицина». Київ, 2019.  – 68 с.
 2. Лакатош В. М Методичні вказівки до вивчення курсу «Репродукція дрібних домашніх та екзотичних тварин» для студентів ЗВО ОС «Магістр» (на базі ОС «Бакалавр») за спеціальністю 211–  «Ветеринарна медицина».  Київ, 2019. – 34 с
 3. Лакатош В. М. Робочий зошит для лабораторних і самостійних робіт з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення собак і котів» для студентів ЗВО ОС «Магістр» зі спеціальності 211–  «Ветеринарна медицина». Київ, 2019. – 95 с.
 4. Лакатош В.М. Робочий зошит для лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для підготовки студентів ЗВО ОС «Магістр» (на базі ОС «Бакалавр») за спеціальністю 211- «Ветеринарна медицина».  Київ, 2019. – 95 с.
 5. Любецький В.Й. Ембріологія у ветеринарній репродуктології : (метод. вказівки для самостій. вивчення дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» студ. ОС «Магістр» фак. вет. медицини за спец. 211 «Вет. медицина») / В. Й. Любецький, В. В. Ковпак, С. С. Деркач [та ін.]. ‒ К. : Ред.-вид. центр НУБіП України, 2017. – 47 с.
 6. Жук Ю. В. Щоденник та звіт про виробничу практику : (метод. розробка для ОС «Бакалавр» ф-ту вет. медицини за спец. 211 «Вет. медицина» / Ю. В. Жук, В. Б. Данілов, С. С. Деркач. ‒ К. : Ред.-вид. центр НУБіП України, 2017. – 156 с.
 7.  Любецький В.Й. Академічна історія хвороби : (метод. вказівки щодо написання історії хвороби з дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння тварин» для студ. фак. вет. медицини за спец. 6.110101 – вет. медицина) / В. Й. Любецький, Ю. В. Жук, О. А. Вальчук [та ін.]. ‒ К. : Вид. центр НУБіП України, 2016. ‒ 48 с.
 8. Любецький В.Й. Журнал акушерської та гінекологічної диспансеризації корів ВП НУБіП України : метод. рекомендації / В. Й. Любецький, Ю. В. Жук, О. А. Вальчук [та ін.]. – Вид. перероб. та доп. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2016. – 136 с.
 9. Любецький В.Й. Робоча програма і зошит навчальної практики з біотехнології відтворення тварин (для студ. ОС «Бакалавр» фак. вет. медицини за спец. 6.110101 – вет. медицина) / В. Й. Любецький, С. С. Деркач, Ю. В. Жук [та ін.]. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2016. ‒ 24 с.
 10. Любецький В.Й. Діагностика вагітності у тварин (інструментальні та лабораторні методи) : (метод. вказівки для студ. ОС «Магістр» за спец. 8.11010101 – «Вет. медицина (за видами)») / В. Й. Любецький, Ю. В. Жук, О. А. Вальчук [та ін.]. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2015. – 58 с.
 11. Яблонський В. А. Методологія і методи наукових досліджень : метод. вказівки для підготовки фахівців ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)» / В. А. Яблонський, О. В. Яблонська, В. М. Лакатош. – 2-ге вид. – К. : ТОВ МедіаМакс, 2014. – 55 с.
 12. Любецький В.Й. Робоча програма виробничої практики з дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини ОКР «Бакалавр» напряму 6.110101 «Ветеринарна медицина») / В. Й. Любецький, Ю. В. Жук, О. А. Вальчук [та ін.]. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2014. – 22 с.
 13. Любецький В.Й. Робоча програма виробничої практики з магістерської програми «Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва» для студентів ОКР «Магістр» (на базі ОКР «Бакалавр»). Спец. : 8.11010101‒ Вет. медицина (за видами) / В. Й. Любецький, Ю. В. Жук, О. А. Вальчук [та ін.]. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2014. – 25 с.
 14. Любецький В.Й. Робоча програма і зошит навчальної практики з біотехнології відтворення тварин спеціальність 6.110101 «Ветеринарна медицина» / В. Й. Любецький, С. С. Деркач, О. А. Вальчук [та ін.]. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2014. – 23 с.
 15. Любецький В.Й. Робоча програма і зошит навчальної практики з ветеринарного акушерства та гінекології спеціальність 6.110101 «Ветеринарна медицина» / В. Й. Любецький, С. С. Деркач, О. А. Вальчук [та ін.]. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2014. – 23 с.
 16. Лабораторні методи дослідження матеріалу із статевих органів корів : (метод. рекомендації) / С. А. Охрим, Я. С. Стравський, В. Т. Климик [та ін.] ; М-во аграр. політики і продовольства України. – Тернопіль, 2013. – 34 с.
 17. Любецький В.Й. Журнал акушерської та гінекологічної диспансеризації / В. Й. Любецький, Ю. В. Жук, О. А. Вальчук, С. С. Деркач. – К. : ТОВ «Вид. центр НУБіП України», 2013. – 126 с.
 18. Любецький В.Й. Лабораторні та інструментальні методи досліджень в андрології / В. Й. Любецький, В. М. Слепченко, Ю. В. Жук [та ін.]. – К. : ТОВ «Вид. центр НУБіП України», 2012. – 144 с.
 19. Слепченко В.М. Діагностика, лікування та профілактика маститів у свиноматок : метод. вказівки для магістрів фак. вет. медицини / В. М. Слепченко, В. Й. Любецький, Ю. В. Жук [та ін.]. – К. : ТОВ «Вид. центр НУБіП України», 2012. – 50 с.
 20. Любецький В.Й. Штучне осіменіння собак : метод. рекомендації. Затв. Держ. ком. вет. медицини України, протокол № 1 від 23 груд. 2010 р. / В. Й. Любецький, С. С. Деркач, В. М. Слепченко [та ін.]. – К. : ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 30 с.
 21. Бородиня В.І. Оцінка якості сперми плідників за виживанням сперміїв. Методика визначення мікробного забруднення, колі-титру і колі-індексу сперми : метод. вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для самостій. роботи магістрів. Спец. 8.130.501 – «Вет. медицина» / В. І. Бородиня, Л. В. Лозова, Т. О. Гаркавенко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 74 с.
 22. Любецький В.Й. Післяродовий період у корів та стимуляція статевої функції : метод. вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для самостій. роботи магістрів. Спец. 8.130.501 – «Вет. медицина» / В. Й. Любецький, В. М. Слепченко, Ю. В. Жук [та ін.]. – К. : ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 32 с.
 23. Любецький В.Й. Методичні рекомендації з профілактики неплідності шляхом фармакотерапії перебігу родів і післяродового періоду / В. Й. Любецький, М. М. Михайлюк, Ю. В. Жук [та ін.]. – К. : ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 29 с.
 24. Бородиня В. І. Неплідність і яловість у корів : метод. вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для самостій. роботи магістрів. Спец. 8.130.501 – «Вет. медицина» / В. І. Бородиня, Л. В. Лозова. – К. : ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 58 с.
 25. Бородиня В. І. Розморожування сперми плідників сільськогосподарських тварин. Техніка безпеки і правила роботи з кріогенним обладнанням : метод. вказівки з курсу «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для самостій. роботи магістрів. Спец. 8.130.501 – «Вет. медицина» / В. І. Бородиня, Л. В. Лозова. – К. : ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 53 с.
 26. Любецький В. Й. Діагностика та лікування тварин з виворотом та випадінням піхви і матки : (метод. вказівки) / В. Й. Любецький, М. М. Михайлюк, Ю. В. Жук. – К. : ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 24 с.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації щодо діагностики, лікування та запобігання маститу в тварин / [В.А. Яблонський, В.Й. Любецький, А.В.Березовський та ін.]. – К.: ”Ветінформ”. – 2007. – 32 с.
 2. Методичні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики маститу у високопродуктивних корів при сучасній технології виробництва молока / [А.Й. Краєвський, М.В. Рублено, В.Й. Любецький та ін.]. . – Суми, 2008. – 43 с.
 3. Жук Ю.В. Методичні рекомендації застосування вітамінно-мінеральних преміксів для підвищення запліднювальної здатності високопродуктивних корів / Ю.В. Жук, В.Й. Любецький, М.М. Михайлюк. – К.: ТОВ “Анва-прінт”, 2008. – 27 с.
 4. Профілактика неплідності шляхом фармакотерапії перебігу родів і післяродового періоду (Методичні рекомендації) / [В.Й. Любецький, М.М. Михайлюк, Ю.В. Жук та ін.]. – К.: ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 30 с.
 5. Штучне осіменіння собак (Методичні рекомендації) [В.Й. Любецький, С.С. Деркач, Ю.В. Жук та ін.].– К.: ТОВ «Анва-прінт», 2010. – 30 с.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook