Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Навчальна робота

Навчально-методична робота кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, як клінічної і випускової, спрямована на забезпечення підготовки на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України висококваліфікованих і конкурентоспроможних лікарів ветеринарної медицини. Підготовка фахівців здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти, навчальних планів і робочих програм, які забезпечують фундаментальність освіти, оптимальне співвідношення і поєднання теоретичного та практичного навчання, враховують досягнення і перспективи розвитку освіти, науки та економіки. Ефективність фахової підготовки майбутніх фахівців ветеринарної медицини, яких готують на факультеті за різними освітніми ступенями, значною мірою залежить від рівня навчально-методичної роботи кафедри, яка є завершальною у формуванні у сучасного фахівця ветеринарної медицини загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, ґрунтовних знань, умінь, навичок з ветеринарної репродуктології. Навчально-методична робота організована та здійснюється кафедрою як цілісна система дій та заходів, спрямованих на забезпечення якості професійної підготовки студентів, підвищення кваліфікації і стажування фахівців з ветеринарної медицини та професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, активізацію творчого потенціалу викладачів та студентів у навчальному процесі.

Нині система навчально-методичної роботи ґрунтується на досягненнях сучасної ветеринарної репродуктології, передового виробничого досвіду, всебічному аналізі навчально-виховного процесу і охоплює аналітичну, діагностичну, пошуково-дослідницьку, науково-практичну та інформаційну діяльність. Пріоритетом кафедри є підвищення рівня практичної складової та вдосконалення матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення навчального процесу. Головним аспектом роботи викладачів та співробітників кафедри є забезпечення навчального процесу. Вони постійно і систематично працюють над покращенням матеріальної складової та навчально-методичним забезпеченням навчальних дисциплін які викладають на кафедрі, розробкою робочих програм і навчально-методичних комплексів.

Навчальний процес включає аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття), самостійну роботу студентів, практичну підготовку. Студенти з метою закріплення теоретичного матеріалу та отримання практичних навичок, самостійно проводять курацію хворих тварин під час виїзних клінічних занять, проходження навчальної практики в навчально-дослідних господарствах НУБіП України, стаціонарі Навчально-науково-виробничого Клінічного центру «Ветмедсервіс», а також під час клінічних днів, чергуючи у партнерських клініках ветеринарної медицини.

Навчальний процес студентів усіх освітніх ступенів відбувається на площах аудиторного фонду кафедри. У розпорядженні кафедри 3 навчальні лабораторії: «Навчальна лабораторія акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин», «Навчальна лабораторія ветеринарного забезпечення здоров’я жуйних», «Навчальна лабораторія методології наукових досліджень - комп’ютерний клас», ординаторська, стаціонар для продуктивних тварин та «Навчально-наукова лабораторія «Центр репродуктології тварин з банком сперми та ембріонів».

 За результатами отриманих клінічних досліджень, узагальненнями літературних даних, кожен студент пише академічну історію хвороби. Виконувана робота сприяє закріпленню теоретичних знань і набуттю навичок прийняття самостійних рішень практичної ветеринарної медицини. Навчальні практики з «Біотехнології відтворення тварин» та «Акушерства і гінекології» проводяться на базі ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», «Агрономічна дослідна станція», «НДГ Ворзель», де студенти відпрацьовують методики отримання сперми від плідників, проводять її візуальну та мікроскопічну оцінку, виявляють тварин у яких проявилась стадія збудження статевого циклу та відпрацьовують методики штучного осіменіння, опановують практичні навички з клінічних, лабораторних та інструментальних методів діагностики, терапії та профілактики акушерської, гінекологічної та андрологічної патології у тварин, а також хвороб молочної залози та новонароджених тварин.

За останні десять років науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено понад 120 навчально-методичних вказівок та рекомендацій для забезпечення навчального процесу студентів, рекомендованих Вченою радою факультету ветеринарної медицини (робочі зошити, конспекти лекцій, збірники тестів, методичні вказівки до проведення лабораторних занять і самостійної роботи тощо), а також 2 підручники і 9 навчальних посібників.

Проведення виїзного клінічного заняття по темі “УЗД вагітності”

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook