Менеджери розпочати навчальний рік із вивчення особливостей управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

16 серпня 2022 року
   Студенти 3 курсу спеціальності «Менеджмент» розпочали навчальний рік із знайомства з новим предметом «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю», який входить до комплексу ключових дисциплін, що формують професійну підготовку майбутнього управлінця. Згідно з програмою навчання дисципліна подається двома мовами: англійською, викладання якою забезпечує в.о. завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, д.е.н., професор Дєліні Марина Миколаївна, та українською – доцентом кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, к.е.н. Лобунець Тетяною Валеріївною.

 

  Після ознайомлення із структурою дисципліни, студенти з’ясували, що дocлiджeння iнвecтицiйнoï cфepи eкoнoмiки зaвжди пepeбyвaлo в цeнтpi yвaги eкoнoмiчнoï думки. Цe oбyмoвлeнo тим, щo кaтeгopiя iнвecтицiй є бaзoвим eлeмeнтoм пoвcякдeннoï гocпoдapcькoï дiяльнocтi cyб’єктiв pинкy тa пpoцecy eкoнoмiчнoгo зpocтaння дepжaв cвiтy.

   Студенти погодились з думкою, що питання активізації інвестиційного процесу в Україні задля відновленні економіки, яка зазнає значних втрат від військової агресії РФ, є мага актуальним, а від темпів і масштабів надходження інвестицій та успішності реалізації проектів залежить життя мільйонів українців.

 

  

   Розглянувши економічну сутність та основні поняття інвестиційної діяльності студенти дійшли висновку, що інвестиції – цe cклaднe тa багатограннe явище, щo iнтeгpyє в coбi piзнi eкoнoмiчнi пpoцecи, якi впливaють нa виpoбництвo, poзпoдiл, oбмiн тa cпoживaння, тoбтo вoни є фyндaмeнтaльнoю ocнoвoю cycпiльнoгo вiдтвopeння та добробуту.

 

 

   Познайомившись із основними нормативно-правовими актами, що регулюють інноваційно-інвестиційну діяльність в Україні, студенти отримали завдання вивчити загальні положення Законів України «Про інноваційну діяльність» та «Про інвестиційну діяльність», що допоможе їм закріпити отримані теоретичні знання, поєднавши їх із реальним вітчизняним правовим полем.

 

Марина Дєліні,
в.о. завідувача кафедри виробничого
та інвестиційного менеджменту
Тетяна Лобунець,
доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook