Практичне навчання на агробіологічному факультеті в складних умовах військового часу

21 червня 2022 року

 

Практичне навчання на агробіологічному факультеті в складних умовах військового часуСфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в умовах воєнного стану. Усі ми навчилися та продовжуємо вчитися жити в цих нових умовах: хтось – продовжувати здобувати освіту, а хтось – працювати. 

Частина учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю, бойових дій та тимчасовій окупації окремих територій вимушено перемістилася в межах України або за кордон. Багато науково-педагогічних працівників, здобувачів, студентів все ще залишаються на тимчасово окупованих територіях та потребують особливої підтримки. Деякі заклади освіти були фізично зруйновані, але наш університет вистояв та відновив, одним із перших в Україні, свою роботу в дистанційному форматі.

Нова ситуація змусила шукати оперативні рішення, як правильно відновити та організовувати освітній процес студентам у місцях їх постійного проживання та місцях евакуації( в тому числі і за кордоном). Вченою Радою університету було прийняте рішення щодо проведення навчальних практик, згідно з планом практик, але в дистанційному форматі.

Практична підготовка фахівців зі спеціальності «Агрономія», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є невід’ємною складовою частиною навчального процесу в аграрних закладах вищої освіти. Якщо теоретичний курс навчальних дисциплін покликаний «озброїти» студентів сумою необхідних знань, передбачених вимогами конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня, то під час практики вони набувають уміння застосовувати ці знання до виконання стандартних фахових функцій.

Суть навчальної практики полягає в орієнтації змісту практик на досягнення головної мети – формування технолога з агрономії, здатного обґрунтувати, скласти і реалізувати раціональну систему адаптивного екологічного рослинництва, яка забезпечить стабільну, економічно доцільну, адекватну біокліматичному потенціалу агроландшафту, продуктивність сільськогосподарських культур за умов розширеного відтворення родючості ґрунту й екологічного благополуччя виробленої продукції та довкілля.

 

Основною метою є закріплення на практиці знань і засвоєння нової інформації з питань вирощування польових сільськогосподарських культур із застосуванням біологізованих технологій, одержаних на лабораторно-практичних заняттях; безпосередню участь кожного студента в практичному виконанні операцій стосовно здійснення інтенсивних технологій при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Студенти першого курсу починають ознайомлення з галуззю рослинництва за затвердженою програмою практики: загальні поняття про галузь, з основними групами культур та властивими їм фенологічними фазами, визначення понять типовості посівів, вибір ділянки для проведення досліджень. 

 На другому курсі студенти детальніше відпрацьовують методики визначення та розрахунки щодо сільськогосподарських культур, а саме: фенологічних фаз, макро- та мікростадій за шкалою ВВСН, густоти продуктивного стеблостою та інших біометричних показників.

 

Студенти третього курсу навчання удосконалюють свої навички моніторингу стану посівів на наявність хвороб, шкідників, рівня забур’яненості,  прогнозування врожаю, визначення групи стиглості у с/г культур та ін.

 

 

 На четвертому курсі студенти повинні вміти оцінити та розробити етапи процесу збирання польових культур на прикладі, кукурудзи, соняшнику чи картоплі; розробити етапи процесів сівби озимих культур; встановити основні  строки та способи сівби зернових та інших сільськогосподарських культур.  

 

Зрозуміло, що дистанційна навчальна практика відрізняється від очної, але науково-педагогічні працівники агробіологічного факультету роблять все можливе, аби забезпечити студентів необхідними практичними знаннями, використовуючи сучасні платформи для веб-конференцій.

 

Викладачі кафедри рослинництва проводять практичне навчання, безпосередньо, в польових умовах, в реальному часі та демонструють любов до своєї професії на власному прикладі, що збільшує тенденцію відвідування студентами.

Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.

Й неситий не виоре

На дні моря поле.

(Т.Г. Шевченко)

 

Вікторія Пилипенко,

к.с.-г.н., ст.викл.  кафедри рослинництва

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook