Вадим Ткачук: НУБіП України готовий до реалізації академічної мобільності студентів

14 жовтня 2014 року

     З метою реалізації статті 75 Закону України «Про вищу освіту» в університеті затверджено «Положення про академічну мобільність студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України».

     Академічна мобільність передбачає участь студентів нашого університету в навчальному процесі в українських або закордонних вишах, проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо. Здійснюватися вона буде на основі укладених договорів про співпрацю та індивідуальними навчальними планами студентів. 

     Основними цілями академічної мобільності студентів є: підвищення якості вищої освіти; підвищення ефективності наукових досліджень; підвищення конкурентоздатності випускників на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці; збагачення індивідуального досвіду студентів щодо інших моделей створення та поширення знань; залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами-партнерами; встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків; гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів-партнерів.

     Участь у програмах академічної мобільності можуть брати студенти, починаючи з другого курсу навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів та магістрів. Відбір буде здійснюватися конкурсною комісією з урахуванням рейтингу успішності, участі у науковій роботі та знання іноземної мови. 
     Студент, крім вивчення у вищому навчальному закладі-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між вищими навчальними закладами-партнерами. 

     Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва НУБіП України з вищими навчальними закладами-партнерами буде здійснюватися з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS.

     Зі свого боку, наш університет, направляючи студентів на навчання до інших вузів, забезпечить вільний і рівний доступ студентів до інформації про наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії відбору. Будуть надані консультативні послуги під час оформлення документів для участі у програмах.


     При прийомі на навчання до НУБіП України, будемо сприяти студентам у вирішенні візових, житлових та побутових проблем, надавати можливість студентам вищого навчального закладу-партнера брати участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представляти свої наукові роботи для публікацій, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базами.


     Важливим моментом є те, що студент, який виїхав за кордон на навчання або стажування, має право на отримання місця для проживання в гуртожитку після повернення, якщо до від’їзду за кордон, він проживав у гуртожитку університету.
 

     Детально ознайомитись з загальним порядком організації академічної мобільності студентів в нашому університеті можна у Положенні.


Вадим Ткачук,
директор ННЦ міжнародної діяльності

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook