Захист ситуаційних завдань виробничого характеру (курсовий проект) студентів 4 курсу ОС «Бакалавр» заочної форми навчання

3 червня 2022 року

ЩЕ ОДИН КРОК ДО ОМРІЯНОГО ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА

Не дивлячись на складні умови протистояння України військової агресії російської федерації навчальний процес у Вищих навчальних закладах повинен продовжуватися. От і на кафедрі рослинництва нашого університету в дистанційному форматі з використанням платформи ZOOM відбувся захист ситуаційних (дипломних) робіт студентів 4 курсу ОС «Бакалавр».

Захищалися дипломники кафедри рослинництва стаціонарної та заочної звичайної і скороченої форм навчання базового навчального закладу, ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України» та ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України». Студентам були попередньо роздані завдання щодо моделювання різноманітних виробничих ситуації з урахуванням окремих елементів технології, планованої врожайності та прогнозованих втрат врожаю в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах вирощування сільськогосподарських культури.

 


 

       Комісією в складі д. с-г. н., доцента Новицької Н.В., к. с-г. н., доцента Юника А. В. та к. с-г. н., доцента Антал Т. В. було задано ряд фахових практичних та теоретичних питань, які допомогли студентам розкрити свій рівень знань та продемонструвати свої професійні навички. Всі студенти успішно справилися з поставленим завданням, про що свідчать отримані ними високі оцінки.