Прагнення до європейських стандартів

3 червня 2022 року
     1 червня відбулось засідання редакційної колегії наукового фахового журналу «Техніка та енергетика». Це перше зібрання затвердженого складу редакційної колегії, яке було присвячене питанням організації її роботи у зв’язку із входженням цього періодичного видання нашого університету у наукометричну базу Scopus. На засідання, яке відбулось в онлайн-режимі, були запрошені члени редакційної колегії з нашого університету, а також з інших установ країни.

     Головний редактор журналу академік НААН України Володимир Булгаков має багатий досвід у рецензуванні і оцінці наукових публікацій, адже він вже багато років є членом 8 редакційних колегій журналів провідних країн ЄС, які входять до Scopus та Web of Science, та більшості наукових журналів нашої країни в галузі «Агроінженерії». Головний редактор сформулював, виходячи з власного досвіду та вихідних інформацій з сайтів світових часописів даної галузі науки, основні вимоги, за якими редакційна колегія журналу «Техніка та енергетика» буде приймати, проводити розгляд, рецензування та рекомендування до друку рукописів наукових статей.
     Володимир Булгаков запропонував дещо жорсткі вимоги до наукового змісту статей, що будуть прийматись та розглядатись. Зараз всі періодичні наукові видання світу працюють саме за таких умов, навіть й ті, які не входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Така вимога часу!
     До цього треба не тільки прагнути, а й вже давно звикнути і виконувати. Наукові статті, що будуть друкуватись у журналі, повинні мати відповідним чином оформлені результати власних, конкретних наукових досліджень, що містять нові наукові результати (вважай, нові наукові знання). Вони проходять обов’язкове рецензування і приймаються до друку тільки після колективного розгляду та обговорення на засіданні редакційної колегії. Безумовно, що й рецензії та остаточне колективне обговорення підтверджують відповідний науковий рівень статей, які надійшли до журналу, і успішно пройшли попередню перевірку на відсутність плагіату. Таким чином, науковий журнал «Техніка та енергетика» нашого університету не тільки прагне до високих європейських стандартів, а й обов’язково їх застосовує.
     За пропозицією головного редактора журналу всі члени редакційної колегії (а це провідні й досвідчені вчені нашої країни та зарубіжжя, у доробку яких вже багато статей у накометричних базах) повинні крім загальної активної участі в роботі редакційної колегії мати ще й персональний відповідальний обов’язок за той чи інший конкретний напрямок галузі, що розглядається у статтях. Це забезпечить умови найбільш швидкого, а головне, якісного розгляду статей і буде сприяти тільки підвищенню міжнародного рівня журналу.
     На засіданні редакційної колегії всі присутні надали власні пропозиції про ті напрями наукових досліджень, рукописи статей за якими вони будуть рецензувати.
     Були розглянуті і інші важливі організаційні питання. Членам редакційної колегії були запропоновані декілька форм рецензій, які вже багато років застосовують у провідних європейських журналах. Зміст цих форм всюди майже однотипний. Рецензент повинен підтверджувати наявність (або відсутність) у статті актуальності проведеного дослідження, її новизни, корисності для науки та практики, заповнюючи відповідну таблицю (проставляючи в таблиці «+» або «–»). Сучасний підхід до оцінки рівня рукопису, крім новизни та актуальності, вимагає обов’язкове застосування комп’ютерних технологій, сучасних статистичних методів оброблення результатів дослідження, застосування сучасних положень планування багатофакторного експерименту, методів кореляційного та регресійного аналізу, обов’язкову ідентифікацію (або перевірку правильності) побудованих математичних моделей, графічної інтерпретації результатів теоретичних та експериментальних досліджень тощо. Недарма однією з обов’язкових рубрик публікацій провідних журналів світу є «Результати дослідження та їх обговорення». Автори рукопису обов’язково повинні зробити порівняння отриманих ними нових наукових результатів з результатами, що були отримані іншими авторами. Якщо рукописи не відповідають вказаним вимогам, то вони відхиляються. Для авторів, які провели справжнє наукове дослідження сучасного рівня, виконання вказаних норм не є дуже складним.
     Було домовлено, що статті, які містять велику кількість авторів (6-8 і більше) прийматись і розглядатись редакційною колегією журналу не будуть. Крім цього, таке ганебне явище як штучне «авторство» науковців, які не приймали участь у отриманні нових наукових результатів, на сторінках нашого журналу взагалі неприпустиме.
     На засіданні також було обговорене актуальне питання посилання на літературні джерела та формування списку літературних джерел. Головний редактор наголосив, що у статтях, що будуть надруковані у нашому журналі, обов’язкові посилання на наукові джерела які «побачили світ» не пізніше ніж 5 років тому. Крім того, повинні бути обов’язкові посиланні на статті, які надруковані в журналах бази Scopus.
     Було обговорено питання посилання на власні статті. Тут, з’ясувалась, що у провідних західноєвропейських журналах такою нормою є посилання на власні статті не більше, ніж 10% від загальної кількості посилань. Наприклад, якщо автори наводять у власній статті 20 посилань на літературні джерела, то у цю кількість можна включити 2 посилання на власні роботи. Вказані цифри були погоджені членами редакційної колегії журналу.
     Була прийнята загальна форма для заповнення рецензентом. Рецензент за змістом і оформленням рукопису повинен надавати змістовний текстовий висновок, особливо, коли мова буде йти по знайдені недоліки. Рецензія відображатиме особливу думку самого рецензента. Він не повинен обмежуватись висловленнями, наприклад, «тут неправильно». Натомість рецензент подає відповідну обґрунтовану власну «доказову базу», яка повинна бути сприйнятою іншими членами редакційної колегії.
     Володимир Булгаков також запропонував обрати на громадських засадах свого заступника. Цю пропозицію прийняв професор Геннадій Голуб, провідний вчений в галузі агроінженерії.
     Було також запропоновано обов’язково запрошувати на засідання редакційних колегій заступників деканів з наукової роботи трьох підрозділів, до наукових проблем яких відноситься журнал (двох факультетів – конструювання та дизайну, механіко-технологічного та навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження). В разі змін складу редакційної колегії журналу запропоновано у першу чергу вводити саме заступників деканів цих підрозділів у склад редакційної колегії.

     В обговоренні актуальних питань організації роботи редакційної колегії журналу «Техніка та енергетика» активну участь прийняли члени редакційної колегії Зіновій Ружило, Вячеслав Братішко, Віталій Лисенко, Геннадій Голуб, Сергій Пилипака та інші. Результати обговорення дали можливість внести й прийняти відповідні правки та корисні уточнення.
     Маємо надію, що доказом прагнень редакційної колегії журналу «Техніка та енергетика» відповідати європейським стандартам будуть статті, які обов’язково містять ґрунтовні результати наукових досліджень світового рівня.


Юрій Ромасевич,
заступник декана з наукової
роботи факультету конструювання та дизайну
Олександра Троханяк,
відповідальний секретар
наукового журналу "Техніка та енергетика"

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook