Готуємо студентів до складання ЄДКІ

2 червня 2022 року
     Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) зі спеціальності «Ветеринарна медицина» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Ветеринарна медицина». ЄДКІ – це стандартизована форма контролю досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та оцінюванням таких результатів навчання.

     Метою ЄДКІ є оцінювання готовності випускника закладу вищої освіти самостійно здійснювати професійну діяльність лікаря ветеринарної медицини. У травні місяці викладачі кафедри ветеринарної гігієни ім.проф.А.К.Скороходька - завідувач кафедри, д.вет.наук Марія Кучерук, доценти Тетяна Таран та Марія Галабурда прочитали узагальнюючі лекції для підготовки студентів, що завершують навчання за спеціальністю 211-"Ветеринарна медицина" ОР Магістр.

    Зміст ЄДКІ визначено програмами, підготовленими робочими групами та затвердженими наказом МОН  від 20.04.2021 № 444 «Про затвердження програми ЄДКІ зі спеціальності «Ветеринарна медицина» на другому (магістерському) рівні вищої освіти»).
     Для успішного складання ЄДКІ майбутній лікар ветеринарної медицини має володіти компетентностями, які формуються під час вивчення комплексу фундаментальних, доклінічних та клінічних дисциплін упродовж всього нормативного терміну (360 кредитів ЄКТС) у закладі вищої освіти. Екзаменований має мати достатній рівень знань, умінь та компетенцій стосовно будови, функції і стану органів, їх систем та апаратів як у межах фізіологічної норми, так і у разі розвитку патологічних процесів, закономірностей розвитку цих процесів, методів та способів клінічної і лабораторної діагностики стану здоров’я тварин, дії тих чи інших ветеринарних засобів на організм тварини і збудників інфекційних та паразитарних хвороб, методів і способів визначення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, нормативно-правових актів, що регламентують діяльність лікаря ветеринарної медицини.

     Теми, висвітлені викладачами кафедри стосувалися розділу ЄДКІ "Забезпечення концепції «Єдине здоров’я» та правові основи діяльності лікаря ветеринарної медицини", що складає 20-30% питомої ваги підсумкової оцінки. Зокрема, студентам було запропоновано матеріал, що розкривав питання благополуччя та гігієни тварин, гігієни первинної переробки продуктивних тварин, виробництва харчових продуктів тваринного походження, їх безпечності та якості, безпечность та якость кормів для продуктивних тварин, системи управління безпечністю харчових продуктів і кормів, системи державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми та побічні продукти тваринного походження.

Бажаємо студентам успішного підтвердження здобутих знань під час складання ЄДКІ!

 

Марія Галабурда,
доцент кафедри
ветеринарної гігієни ім. проф.А.К.Скороходька

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook