Про посилення уваги до вивчення безпекових дисциплін та навчання з охорони праці посадових осіб Університету

26 травня 2022 року
   Збереження найвищої суспільної цінності – людини, її життя і здоров’я у державах, де сповідуються європейські цінності, є головним завданням влади, бізнесу, усього громадського суспільства. Проблема безпеки праці та цивільного захисту є загальносвітовою, над нею працюють усі члени міжнародної спільноти. За даними Міжнародної організації праці у світі щороку реєструється 270 млн випадків виробничого травматизму та 160 млн випадків професійних захворювань. У зв’язку з виробничою діяльністю за рік помирають близько 2 млн осіб. В Україні кожні 8 хвилин травмується один працівник, а кожні 5 годин внаслідок виробничих травм помирає одна людина. В середньому на 100 тис. працівників щороку припадає близько 6 нещасних випадків зі смертельними наслідками. І зменшити ці показники неможливо без належної уваги до вивчення безпекових дисциплін.
   Вивчення дисциплін з охорони праці і її складових та періодичне навчання посадових осіб з охорони праці передбачено Законом України «Про охорону праці» та нормативними актами України: Кодексом цивільного захисту України, Постановою КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», Постановою КМУ від 09.01.2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» в частині щодо створення і діяльності в МОН системи навчання учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях, нормативно-правовим актом з охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (наказ МОН від 18.04.2006 р. № 304) та іншими документами.
   В нашому Університеті з 1973 року функціонує кафедра охорони праці (з 2021 р. – охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві), науково-педагогічні працівники якої майже 50 років викладають безпекові дисципліни з охорони праці та цивільного захисту. При кафедрі функціонує університетський Центр з охорони праці та фахової освіти, який більше десяти років проводить навчання посадових осіб підприємств АПК та інших установ. Університет та центр з охорони праці та фахової освіти має відповідну ліцензію про право на навчальну діяльність, періодично проходить аудит та подає відповідні декларації. Усі викладачі кафедри є висококваліфікованими спеціалістами з питань безпеки праці та цивільного захисту, і свої знання вони підтверджують кожних 3 роки, проходячи навчання із складанням іспитів, перевіркою знань та отриманням посвідчень державного зразка у Головному навчальному центрі з охорони праці Держпраці України у м. Києві, як це передбачено вимогами нормативно-правових актів. Востаннє таке навчання з отриманням посвідчень працівники кафедри охорони праці і біотехнічних систем у тваринництві пройшли у 2021 році, адже в НПАОП 0.00-4.12-05 сказано, що для викладачів працеохоронних дисциплін ЗВО таке навчання є обов’язковим.
  Працівники кафедри підтримують багаторічну співпрацю з Міжнародною організацією праці, провідним вітчизняним журналом «Охорона праці», Державною службою з питань праці та іншими органами й установами. Так, доцент кафедри Тамара Білько є координатором групи Гігієна та здоров’я працівників Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH), міжнародним експертом з безпеки та гігієни праці, має дипломи провідного аудитора оцінки Системи Менеджменту Охорони здоров’я та Безпеки праці згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 45001:2018, а також провідного аудитора оцінки Системи Менеджменту Безпеки дорожнього руху згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 19011:2018.
   Співробітники кафедри провели сотні тренінгів, семінарів та майстер-класів для великих та середніх підприємств в Україні та інших країнах. Наприклад, зараз в Україні триває інформаційна компанія Державної служби України з питань праці «Виходь на світло», яка спрямована на подолання проблем недоброчесних трудових відносин між працедавцями і працівниками. Наш Університет, зокрема, кафедра охорони праці та біотехнічних систем в тваринництві, бере активну участь в цій інформаційній компанії, спрямованій на підвищення рівня обізнаності студентів про незадекларовану працю, інформування студентської молоді про переваги задекларованої праці та ризики незадекларованої праці.
   У зв’язку зі збройною агресією російської федерації та зростанням ризиків застосування ворогом зброї масового ураження, зокрема, хімічної зброї, необхідністю стає набуття знань та навичок дії в надзвичайних ситуаціях та використання їх при навчанні студентів. Викладачі кафедри пройшли навчання для тренерів з хімічної готовності та реагування, організоване Всесвітньою Організацією Здоров’я, і застосовуватимуть отримані знання при викладанні безпекових дисциплін та навчанні посадових осіб. 

   В 2021 році в Університеті було започатковано та проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію «OSHAgro-2021», присвячену науково-практичним питанням розвитку та популяризації безпеки праці і здоров’я працівників на виробництві в Україні. Особливістю конференції було втілення мрії та стремління об’єднати на одній платформі, а саме в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, представників провідних компаній, практиків з безпеки та гігієни праці, представників міжнародної організації праці, європейських експертів, провідні ЗМІ, що висвітлюють питання безпеки, співробітників науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, здобувачів наукових ступенів та студентів.
   Крім цього, відповідно до наказів ректора Університету, співробітники кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві проводять інструктажі з охорони праці студентам всіх спеціальностей, що є обов’язковою умовою перед початком виробничої практики із застосуванням приладів, інструментів, механізмів, устаткування.
   Важливою складовою безпекових дисциплін є розділ «Надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку на виробництві». На кафедрі цей напрям очолює доцент Тамара Білько, яка є сертифікованим міжнародним тренером з надання домедичної допомоги потерпілим. Єдине, що трагічніше за смерть, це смерть, яку можна було б запобігти, тому якісному навчанню студентів всіх факультетів з відпрацюванням практичних навичок сучасних алгоритмів домедичної допомоги приділяється належна увага, оскільки «це знання, які рятують життя»! На кафедрі для цього є необхідне спеціальне обладнання (манекени, турнікети, автоматичний зовнішній дефібрилятор, сучасні аптечки домедичної допомоги тощо), яке використовується для відпрацювання реанімаційних заходів під час надання домедичної допомоги потерпілим.

   Вже під час воєнних дій співробітники кафедри організували й провели онлайн-тренінг «Тактична медицина. Ізраїльський досвід» з досвідченими військовими парамедиками спеціальних підрозділів. І зараз співробітники кафедри, крім навчальної роботи, є активними волонтерами з питань забезпечення бійців Збройних Сил України та Сил Територіальної Оборони сучасними медичними аптечками.
Безпекова ситуація в Україні ускладнилась внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та потребує переосмислення підходів щодо вивчення працеохоронних дисциплін студентами та навчання з охорони праці посадових осіб установ та підприємств. І хоча набуття компетентностей, пов’язаних із знанням та застосуванням положень охорони праці, передбачає практично кожен стандарт вищої освіти підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр», спостерігаються тенденції до зменшення навчального навантаження та скорочення або об’єднання низки безпекових дисциплін.
   Ці тенденції є небезпечними, невиправданими та загрозливими. Вони означають, що закінчивши університет, випускники не володітимуть культурою безпеки, знаннями щодо законодавчого та правового регулювання охорони праці в країні, не будуть ознайомлені ні з основами цивільної, пожежної безпеки, ні правилами електробезпеки. Не володітимуть такі фахівці знаннями щодо виробничої санітарії та спеціальними вимогами безпеки праці під час виконання технологічних процесів у галузі. Такі фахівці не будуть компетентними в питаннях організації і забезпечення не тільки індивідуальної безпеки, але й безпеки трудового колективу, прийняття правильних рішень щодо запобігання небезпекам, захисту від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. Очевидно, якщо студенти не будуть достатньо вивчати дисципліни безпекового циклу, тоді в майбутньому в цих питаннях їм доведеться діяти методом проб і помилок. А помилки в питаннях безпеки можуть іноді коштувати життя.
   Слід зазначити, що порядок вивчення зазначених вище дисциплін встановлює заклад вищої освіти у відповідності до затверджених в установленому порядку типових програм цих дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», а також «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». А вимогою для викладання безпекових дисциплін є проходження викладачем обов’язкового навчання з питань охорони праці та отримання відповідного дозволу (посвідчення Держпраці України) щодо здійснення такої діяльності. В Законі України «Про охорону праці» передбачена дисциплінарна, адміністративна та інша відповідальність за порушення законодавства з охорони праці та безпеки виробництва.
Поточна ситуація вимагає посилення уваги та просвітницької роботи серед учасників освітнього процесу та працівників з питань безпеки праці та цивільного захисту. Кафедра охорона праці та біотехнічних систем у тваринництві та Центр з охорони праці та фахової освіти є основними структурними підрозділами Університету, які формують безпекову політику та здатні забезпечити всі аспекти діяльності з охорони та гігієни праці, промислової безпеки та цивільного захисту в Університеті в умовах воєнного стану.
   Хоча дисципліни безпекового циклу мають багато спільного та логічно пов’язані між собою, проте мають різні завдання. Метою вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» є формування компетентності майбутніх фахівців у забезпеченні ефективного управління охороною праці на виробництві, поліпшення умов праці з урахуванням нормативних вимог, дотриманні спеціальних вимог безпеки праці в галузі. Курс «Безпека праці» вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня компетентності з правових питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, а також формування у студентів усвідомлення відповідальності за особисту і колективну безпеку, компетенцій для її оцінки і забезпечення на робочих місцях і у підрозділах під час майбутньої професійної діяльності. Завданням дисципліни «Цивільний захист» є засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на їх відвернення, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків, особливо у воєнний період.

   Тому завдання освіти з безпекових дисциплін полягає в тому, щоб зробити життєдіяльність і працю людини якомога безпечнішими або, принаймні, мінімізувати можливі негативні безпекові наслідки технічного прогресу. Для цього необхідно сформувати високу внутрішню культуру населення і, насамперед, культуру безпеки молодих людей, які сьогодні є студентами вишів України. Якщо не відбудеться позитивних змін з ситуацією зі скороченням чи, взагалі, вилученням дисциплін з охорони праці та її складових, то через порівняно невеликий проміжок часу в державі може скластися ситуація, коли у різних сферах трудової діяльності працюватимуть фахівців, які не вивчали питання пов’язані з безпекою та охороною праці під час трудової діяльності. Така ситуація є прямою загрозою для національної безпеки України, оскільки рівень безпеки суспільства значною мірою залежить від якості викладання спеціальних безпекових дисциплін.

Збереження життя і здоров’я людини не тільки на виробництві, але й за його межами набуває особливого значення з огляду на соціально-економічні та демографічні аспекти сучасного розвитку нашої держави. Тому «діймо разом заради миру і безпеки в Україні»!

 
Вячеслав Братішко,
декан механіко-технологічного факультету
Василь Хмельовський,
завідувач кафедри охорони праці та
біотехнічних систем у тваринництві
Михайло Мотрич,
керівник центру з охорони праці та фахової освіти
Тамара Білько, Євгенія Марчишина,
доцентки кафедри

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook