Обговорення проекту "РЕЗОЛЮЦІЯ XVІІI Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2022»"

18 травня 2022 року
м. Київ НУБіП України

 

 ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦІЯ (word)
XVІІI Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2022», (17-19 травня 2022 року)
з нагоди 120-річчя від дня народження видатного професора Кіртбая Юрія Костянтиновича (1902-1995), 90-річчя від дня народження видатного професора EugeniuszKrasowski, 91-ї річниці від дня народження видатного інженера-механіка Момотенка Миколи Петровича (1931-1981)
 
17-19 травня 2022 року у змішаному режимі офлайн і відеоконверенції на платформі Cisco Webex Meetings відбулася XVІІI Міжнародна наукова конференція «Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2021», (17-19 травня 2022 року), присвячена 120-річчю від дня народження видатного професора Кіртбая Юрія Костянтиновича (1902-1995), 90-річчю від дня народження видатного професора Eugeniusz Krasowski та 91-й річниці від дня народження видатного інженера-механіка Момотенка Миколи Петровича (1931-1981) (далі – Конференція). Конференція організована за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Представництва Польської академії наук в Києві, відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України, Польської академії наук (Відділення в Любліні), Академії інженерних наук України, Національної академії наук вищої освіти України, Української асоціації аграрних інженерів.
Мета проведення Конференції – провести оприлюднене обговорення та пошук інструментаріїв підвищення ефективності та якості наукових досліджень, дослідження сучасних проблем технічних наук, обміну міжнародним досвідом та представлення результатів науково-дослідної діяльності, обговорення дискусійних питань і визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку науки та поглиблення співпраці між організаторами конференції, зокрема, з Представництвом Польської академії наук в Києві.
В роботі Конференції активну участь взяли 167 представників 25 освітніх, науково-дослідних та державних установ з 6 країн Європи.
Впродовж роботи Конференції на пленарному і секційних засіданнях було заслухано і обговорено 167 доповідей. В рамках пленарного та секційних засідань Конференції були представлені доповіді науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів НУБіП України, вчених провідних вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти та наукових установ, в яких були наведені результати досліджень за такими тематиками:
-    Техніка та технології у рослинництві;
-    Технічний сервіс машин та інженерний менеджмент;
-    Біопаливо і біогаз. Агробіоінженерія;
-    Автомобільний транспорт АПК;
-    Агротроніка. Автоматика. IT.
Матеріли Конференції в авторських редакціях представлено у Збірнику тез доповідей XVІIІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2022» (17-19 травня 2022 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2022. 156 с.
 
За результатами обговорення доповідей Конференція постановляє:
1. В умовах збройної агресії російської федерації та проведення широкомасштабних воєнних дій росії проти України науковцям агроінженерної науки у взаємодії з міжнародним науковим співтовариством сконцентрувати зусилля на вирішенні питань інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України з метою збереження його сталого функціонування в умовах воєнного стану, а також забезпечення продовольчої безпеки України, упередження продовольчої і гуманітарної кризи у світі.
2. Проведення Конференції дозволило встановити високий рівень досягнутих наукових результатів і сприяло генерації нових ідей та створенню нових спільних проектів. Досвід міждисциплінарного підходу при приведенні Конференції показав високу ефективність зазначеного наукового заходу.
3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України внести зміни до наказу Міністерство освіти і науки України від 06.11.2015 року № 1151 в частині розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти галузі знань «20 – Аграрні науки та продовольство», відповідно до якої реалізувати ступеневий підхід в переліку спеціальностей для підготовки фахівців усіх освітніх ступенів – від молодшого бакалавра до доктора філософії для спеціальності «208 – Агроінженерія» (Перелік 2015), надати відповідність спеціальності «208 – Агроінженерія» науковій спеціальності «05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (Перелік 2011) і вивести її з наукової спеціальності «133 – Галузеве машинобудування».
4. Рекомендувати Міністерству аграрної політики та продовольства України разом із центральними органами виконавчої влади та національними комісіями:
4.1. Активізувати роботу у вирішенні питань розробки новітніх інформаційно-технічних систем підтримки виробництва продукції рослинництва; новітніх механізованих технологій та сільськогосподарських машин, адаптивних до систем точного землеробства.
4.2. Інтенсифікувати розробку мобільних енергетичних засобів з технологічними модулями та інтелектуалізованими робочими органами для виконання сільськогосподарських робіт.
4.3. Приділити особливу увагу питанням дослідження впливу електромагнітного випромінювання крайньовисокочастотного діапазону на біологічні об'єкти, а також дослідженням фізичних механізмів резонансного поглинання та інформаційного впливу мікрохвиль на рослини.
4.4. Розпочати розробку програм для переходу на нову модель ринку залучення продукції сільськогосподарського машинобудування з урахуванням наукових досягнень вітчизняних установ, надати їм статус актів Кабінету Міністрів України.
4.5. Активізувати роботу із розв’язання проблем фінансового забезпечення підготовки до зняття з експлуатації і утилізації сільськогосподарської техніки; перегляду застарілих нормативних документів галузевого рівня; забезпечення максимально можливої участі вітчизняних підприємств у реалізації проектів розвитку агропромислового комплексу на період до 2030 року.
4.6. Прискорити реалізацію інженерних проектів в Концепції розвитку кормовиробцтва в Україна на період до 2030 року із зростанням на ринку частки агрегатів приготування комбікормів вітчизняного виробництва.
4.7. Прискорити вдосконалення нормативно-правової бази щодо інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, у т.ч.ініціювання прийняття Верховною Радою України змін до Закону України «Про розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування» з метою законодавчої підтримки розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування з урахуванням міжнародних зобов’язань України затвердження Концепції розвитку технічного нагляду за станом сільськогосподарської техніки, розроблення та прийняття нової редакції «Правил технічного нагляду за станом сільськогосподарської техніки».
4.8. При розробленні напрямів екологічної політики в агропромисловій галузі особливу увагу приділяти інженерним проектам використання відходів при виробництві сільськогосподарської продукції.
5. Зазначити перед Міністерством інфраструктури України потребу в розробці і прийнятті нового Закону України «Про автомобільний транспорт», в якому будуть враховані прийняті останнім часом підзаконні нормативно-правові акти спрямовані на приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу.
6. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників секційних засідань Конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.
7. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між профільними закладами вищої освіти України і країн Польщі, Канади, Латвії, Литви, Естонії, Франції, Великобританії та інших країн-партнерів, де ведеться підготовка фахівців з агроінженерії. Сприяти розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших освітніх і наукових центрів.
8. Продовжити діяльність науково-педагогічних колективів закладів вищої освіти щодо розвитку фундаментальної та прикладної агроінженерної науки. Вважати позитивними встановлені зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених вишів і профільних міністерств та проведення спільних наукових досліджень.
9. Вважати за доцільне розширювати і поглиблювати актуальні дослідження спрямовані на розвиток агроінженерії. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в реальну практику галузей агропромислової та природоохоронної сфери економіки України.
10. Визнати доцільним проведення XІХ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2023», з нагоди 100-річчя від дня народження видатного професора Савченка Миколи Зіновійовича (1923-1977) та 92-ї річниці від дня народження Момотенка Миколи Петровича (1931-1981) 17-19 травня 2023 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
 

 

Резолюція прийнята учасниками XVІIІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2022».
 
Іван Роговський
 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook