У фокусі наукової ради механіко-технологічного факультету: формування перспективної тематики досліджень, активізація участі у грантових програмах, наукова діяльність студентів, атестація аспірантів та здобувачів

13 травня 2022 року
     В умовах агресії росії проти України науковці Університету продовжують здійснювати свою головну функцію – виконувати наукові дослідження, тим самим сприяючи розбудові та розвитку інноваційного та виробничого потенціалу України. Не зважаючи на тимчасові труднощі, колектив механіко-технологічного факультету демонструє активну та патріотичну громадську позицію, розуміючи перш за все і свою відповідальність за розвиток та майбутнє вільної та квітучої України.

     Механіко-технологічний факультет продовжує забезпечувати якісну підготовку фахівців для потреб аграрної та транспортної галузей економіки нашої держави. Не зважаючи на воєнний стан, співробітники факультету проводять планові наукові конференції, семінари, дні відкритих дверей, готують заявки для участі у конкурсах наукових проєктів.
     Насиченим науковими подіями є і травень цього року – завершується підготовка до проведення XVIII Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці TechEnergy 2022», факультет взяв активну участь у ХІ «Фестивалі студентської науки – 2022», відбулася атестація аспірантів, які проходять підготовку на кафедрах механіко-технологічного факультету.
     10 травня 2022 року відбулося засідання наукової ради факультету, присвячене плануванню перспективної тематики наукових досліджень кафедр та іншим актуальним питанням науково-дослідної роботи в особливих умовах воєнного стану. До порядку денного наукової ради були включені питання про перспективні напрями досліджень кафедр механіко-технологічного факультету, про активізацію участі колективів кафедр факультету у грантових програмах у 2022-2023 рр., про підсумки наукової діяльності студентів, аспірантів та здобувачів факультету у 2021-2022 навчальному році та про затвердження результатів атестації аспірантів та здобувачів механіко-технологічного факультету.
     На початку онлайн-засідання голова наукової ради Вячеслав Братішко відмітив, що війна продовжує вносити свої корективи у життєдіяльність факультету, поряд з цим науково-педагогічний колектив успішно виконує поставлені завдання в аспектах навчальної, виховної, наукової та міжнародної роботи. Саме злагоджена робота колективу в суворий і відповідальний час для країни і кожного громадянина України є основним рушієм нашої майбутньої Перемоги над ворогом. Для цього потрібна наполеглива та злагоджена робота, сильний моральний дух, висока вмотивованість та всебічна взаємна підтримка.

     Відповідно до першого питання порядку денного про перспективні напрямки досліджень кафедр факультету на 2022–2023 рр. завідувачі кафедр представили змістовні доповіді, в яких відобразили результати та перспективи наукової діяльності очолюваних колективів, а також сформовані теми наукових робіт, які будуть готуватися для участі у вітчизняних та міжнародних конкурсах наукових проєктів. У результаті обговорення наукова рада сформувала перелік перспективних тем наукових досліджень кожної кафедри, за якими будуть підготовлені відповідні конкурсні заявки у поточному році та на перспективу.

     Заступник декана з наукової роботи Вячеслав Мацюк поінформував наукову раду про грантові можливості для освітян та науковців України та окреслив низку завдань в аспекті міжнародної діяльності:

  • створення на кожній кафедрі робочої групи з розробки й подачі проєктних заявок на відкриті конкурси;
  • визначення пріоритетних напрямів грантової активності та представлення кафедрами концептів проєктів до 31 травня 2022 року;
  • інтенсифікація співпраці з закордонними університетами-партнерами, комерційними організаціями, фондами й програмами.

     Зокрема, наголошено на перспективності двосторонніх наукових проєктів та представлено інформацію про конкурсну програму HORIZON FOR UKRAINE: Opportunities in Horizon-funded research & innovation projects. Також надано вичерпну інструкцію щодо алгоритму пошуку партнерів для участі у програмі Горизонт Європа: ефективний аналіз пропозицій можливих партнерів, підготовка власної пропозиції та розміщення її на порталі, активне та постійне листування, онлайн-спілкування із можливими партнерами для формування консорціуму, підготування та подання спільної заявки.

     У доповіді професора Вячеслава Мацюка про підсумки наукової діяльності студентів, аспірантів та здобувачів механіко-технологічного факультету у 2021-2022 н.р. зазначено, що студенти, аспіранти та здобувачі активно брали участь у наукових дослідженнях, які виконувалися на факультеті упродовж року. За результатами досліджень в рамках наукових тематик різних грантових програм на механіко-технологічному факультеті захищено одну докторську та одну кандидатську дисертацію, шість кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр». Спостерігалася і висока публікаційна активність студентів факультету: загалом 86 публікацій, у тому числі 5 публікацій, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Дванадцять студентів факультету стали переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей.
     Також було висвітлено активність роботи наукових студентських гуртків, які брали участь у фестивалі студентської науки та були проаналізовані незалежною комісією НУБіП України. Зокрема, провідні місця посіли такі наукові гуртки: «Обґрунтування методів діагностування і прогнозування технічного стану машин» (науковий керівник – к.т.н., доцент Тітова Л.Л.); «Монтажник» (науковий керівник – д.т.н., професор Хмельовський В.С.); «Математичне моделювання та системний аналіз транспортних процесів» (науковий керівник – д.т.н., професор Мацюк В.І.) та інші.
     Відмічено, що залучення студентів до наукової діяльності можливе не лише завдяки роботі у гуртках, але й шляхом проведення наукових семінарів, через активізацію публікаційної діяльності у наукових виданнях, що входять, зокрема, до наукометричних баз Scopus та Web of Science, популяризацію неформальної освіти, зокрема на платформах Prometheus, Освітній хаб міста Києва, EdEra, проведення наукових заходів в онлайн-форматі з метою популяризації власних наукових досліджень студентів тощо.
     Відповідно до четвертого питання порядку денного про затвердження результатів атестації аспірантів та здобувачів механіко-технологічного факультету голова наукової ради Вячеслава Братішко зазначив, що згідно з наказом ректору Університету від 20 квітня 2022 р. № 232 відбулося чергове засідання комісії з атестації аспірантів та здобувачів, які проходять підготовку на кафедрах факультету. Станом на травень 2022 року на факультеті дисертаційні дослідження виконують десять аспірантів.

     В доповідях, доповнених насиченими презентаційними матеріалами, аспіранти та здобувачі представляли свої наукові досягнення. Голова наукової ради Вячеслав Братішко та члени атестаційної комісії Геннадій Голуб, Василь Хмельовський, Іван Роговський, Вячеслав Мацюк та Наталія Цивенкова відмітили високий науково-технічний рівень підготовки аспірантів, а також актуальність, доцільність та своєчасність представлених ними результатів наукових досліджень. Аспірантам побажали успіхів у подальших наукових дослідженнях і висловили сподівання на успішний захист робіт у визначені терміни.
     Члени наукової ради в робочому порядку також обговорили необхідність та підходи до формування єдиних вимог до представлення результатів дисертаційних досліджень при проведенні чергових атестацій аспірантів та здобувачів факультету.

     Завершуючи зустріч, голова наукової ради механіко-технологічного факультету Вячеслав Братішко подякував присутнім та членам наукової ради за активну та результативну роботу та побажав успіху й вагомих наукових здобутків колективам кафедр факультету.


Вячеслав МАЦЮК,
заступник декана з наукової роботи
Наталія ЦИВЕНКОВА,
секретар наукової ради факультету, доцент

 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook