Викладання «безпекових» дисциплін у ВНЗ не на часі?

12 травня 2022 року
   «….Ті громадяни, які вивчали «Цивільну оборону» знають, що робити і як діяти у цій ситуації…..»; «Люди старшого покоління на рівні ДСНС можуть розповісти, що і як діяти при надзвичайній ситуації……»

   У перші дні війни ці слова дуже часто можна було почути від журналістів різних каналів телебачення. А ми, викладачі дисципліни «Цивільний захист» з сумом згадували ті часи, коли викладали предмет на всіх факультетах, адже впровадження даної дисципліни в освітній процес вищої школи України були ефективні лише в кінці 90-х та на початку нового століття. Не вдаючись до детального ретроспективного аналізу, слід згадати, що викладання дисципліни «Цивільна оборона» було одним з невід’ємних заходів системи обороноздатності Радянського Союзу.

   Слід також відмітити, що у радянській системі вищої освіти була розповсюджена ґрунтовна підготовка з основ медичних знань. У подальшому вимоги часу і, зокрема, демократизація вищої освіти потребували більш гнучких рішень; далі був спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 969 /922/216 від 21.10.2010 р., який було СКАСОВАНО вже через 3,5 роки постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2014 р. № 590-р. Це відбулось, у першу чергу, через "зрівнялівку" у вимогах до комплексу знань, умінь та компетенцій щодо учасників освітнього процесу різних спеціальностей.
   Після відміни даного наказу, Міністерство освіти і науки України перестало здійснювати регулювання викладання дисциплін із загальних питань безпеки, охорони праці та цивільного захисту, а поняття нормативних дисциплін було відмінено.

   Таким чином, в українській вищій освіті з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту склалась непроста ситуація, яку коротко можна охарактеризувати як відсутність управління зверху, відсутність побажань від ключових стейкголдерів, в першу чергу роботодавців, та зневажливе відношення стосовно даних дисциплін у значної частини суспільства. Разом з тим, важливість даних дисциплін ні в кого не викликала сумніву, проте коли мова доходила до включення їх у навчальний процес, а особливо у блок обов’язкових дисциплін тієї чи іншої освітньої програми, як починалися суперечки, що нерідко закінчувалися, в кращому випадку, включенням їх до дисциплін вільного вибору, а в гіршому – до повного виключення з освітньої траєкторії студентів тієї чи іншої освітньої програми закладу вищої освіти.
    Так було до 24.02.2022 року!!!!
  Ми не будемо зараз, застосовуючи пафосні вислови, наголошувати на терміновій необхідності поновлення дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист», тільки наведемо низку законодавчих актів, де прямо визначена необхідність навчання з даних питань.
   Наприклад, у Кодексі цивільного захисту України № 5403-IV від 02.10.2012 цьому питанню присвячена глава 10 «Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». Саме там йдеться про обов’язкове навчання студентів. Зокрема, у статті 41 зазначається, що «Навчання … студентів на кожному рівні вищої освіти здійснюється за програмами навчальних дисциплін та планами об’єктових тренувань з питань цивільного захисту, за рахунок коштів, передбачених на фінансування закладів освіти».
   Таким чином, питання навчання загальним засадам безпеки, охорони праці та цивільного захисту з рівня розробників освітньої програми, включаючи всіх стейкголдерів, переноситься на загальнодержавний рівень. У даному випадку, слід визнати, що ключовими стейкголдерами мали б стати центральні органи виконавчої влади України, зокрема, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України, Міністерство соціальної політики України. Даний список може бути продовжений. Такий значний перелік органів виконавчої влади зумовлений тим, що кожен з них так чи інакше зацікавлений у практичному вирішенні питань безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

 

 

     Показове заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».


Піскунова Л.Е., Кудрявицька А.М., Ракоїд О.О.,
доценти кафедри загальної екології,
радіобіології та безпеки життєдіяльності

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook