Змінюється світ – має змінитися і підготовка журналістів: разом зі стейкхолдерами обговорюємо освітні програми для бакалаврів і магістрів

3 травня 2022 року
    На розширеному квітневому засіданні кафедри журналістики та мовної комунікації відбулося обговорення проєктів освітніх програм за спеціальністю 061 Журналістика першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

В обговоренні взяли участь НПП кафедри та запрошені стейкхолдери: керівник представництва телеканалу «Белсат TV» в Україні Ілля Суздалєв; кандидат філологічних наук, завідувач сектору редагування Національної академії керівних кадрів культури Оксана Бугайова; журналістка, заступник начальника відділу інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Алла Діденко; кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR Житомирського державного університету імені Івана Франка Валерій Башманівський та студенти спеціальності «Журналістика» – Костянтин Рибалка (3 курс), Діана Харчук (4 курс).

Цього навчального року ОПП «Журналістика» для першого (бакалаврського) рівня успішно пройшла акредитацію, підтвердивши належний рівень якості надання освітніх послуг. Під час оновлення програми на 2022-23 н.р. ураховано пропозиції та рекомендації, надані експертами НАЗЯВО. Зокрема сформульовано програмний результат навчання: «Планувати роботу, використовуючи необхідні знання для провадження безпечної журналістської діяльності в надзвичайних ситуаціях (природного, техногенного характеру, у зоні воєнних дій тощо)», який корелює зі спеціальними компетентностями, визначеними Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». Вважаємо, що такі зміни є на часі, зумовлені вимогами сьогодення щодо роботи журналіста в надзвичайних умовах і забезпечуються такими компонентами програми: ВК 2.1 «Журналістське розслідування», ВК 2.2 «Безпека журналістської діяльності».

  

Під час обговорення доц. Олександр Савенко закцентував на актуальності такої пропозиції, зауважив на необхідності формування базових знань щодо проблеми забезпечення оптимальних умов для виконання професійних обов’язків журналіста у суспільному, природному, техногенному середовищах, в екстремальних ситуаціях, у воєнний час, і навіть у повсякденні. 

Ілля Суздалєв підтримав, що в наш складний час важливим є вивчення закономірностей виникнення і прогнозування небезпек, процесів їх розвитку та впливу на життя й здоров’я, надання першої допомоги в умовах екстремальної журналістської праці, визначення методів та засобів попередження за зменшення впливу негативних чинників на людину; забезпечення знання законодавчої бази в галузі безпеки життєдіяльності та роботи журналіста.

   

Студент 3 курсу Рибалка Костянтин висловив загальну думку та побажання однокурсників щодо необхідності отримання більш глибоких знань і практичних навичок щодо безпеки журналістської діяльності, що зумовлено реаліями сьогодення.
За рекомендацією експертів, також переглянуто зміст освітнього компоненту «Медіаналітика та медіапсихологія» блоку 2 вибіркових дисциплін «Медіакомунікації», який змінено на «Медіаналітика» з відповідним переглядом і оновленням змісту дисципліни.

  

   Завідувач сектору редагування Національної академії керівних кадрів культури (м. Київ), кандидат філологічних наук Оксана Бугайова зазначила, що такі зміни є конструктивними, оскільки відбивають загальну логіку формування результатів навчання і більш чітко структурують зміст матеріалу за напрямом блоку «Медіакомунікації».

На засіданні кафедри також було спрезентовано нову освітню програму за спеціальністю «Журналістика» другого (магістерського) рівні вищої освіти. Гарант освітньої програми – доктор філологічних наук, професор Марина Навальна ознайомила учасників зустрічі з основними складовими програми, орієнтованої на підготовку фахівця до роботи в сучасних медіа та підрозділах, які забезпечують інформаційний супровід.

Особливостями програми є: логічне продовження освітньої програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня, сфокусованої на нові медіа та практикоорієнтованість, урахування міжнародних і європейських стандартів журналістської діяльності, директив щодо журналістської етики та доброчесності, правових, екологічних, управлінських складових у медійній сфері та агробізнесі.
Програма, крім обов’язкових компонентів і компонентів за вибором університету, пропонує три блоки вибіркових дисциплін: «Цифрові медіа», «Публічний екопростір», «Інформаційне забезпечення агробізнесу».

- Робоча група намагалася максимально врахувати потреби сучасного медіаринку, але для нас надзвичайно важлива думка колег – потенційних роботодавців, – зауважила професорка Марина Навальна
Журналістка, заступник начальника відділу інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Алла Діденко високо оцінила освітні компоненти програми, зауваживши не тільки на журналістських дисциплінах, але й на міжгалузевому спрямуванні програми. Водночас закцентувала на збільшенні годин на практику.

  

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR Житомирського державного університету імені Івана Франка Валерій Башманівський наголосив на студентоцентрованості програми, відзначив унікальність підходу до формування вибіркових блоків, які відбивають загальну місію університету.

 

Студентка 4 курсу Діана Харчук зауважила, що пропонована програма надає можливість продовжити навчання за спеціальністю на новому рівні, отримати глибокі знання і здобути практичний досвід за обраною спеціалізацією.

Завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації, доктор пед. наук, професор Наталія Костриця подякувала членам робочих груп за плідну роботу, висловила особливу вдячність роботодавцям за співпрацю з кафедрою, які попри занятість знайшли можливість ознайомитися з програмами та надати пропозиції та рекомендації щодо їх удосконалення.

Перемога – це праця.
Працюємо. Навчаємо. Переможемо!

Марина Навальна,
професор кафедри журналістики та мовної комунікації,
Олена Балалаєва, доцент кафедри

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook