Підсумки роботи VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства»

2 травня 2022 року
     На базі кафедри екології агросфери та екологічного контролю факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України 26-27 квітня 2022 року відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства».

     Основною метою конференції було обговорення наслідків аварії на Чорнобильській ЧАЕС, обмін науковими ідеями щодо міжнародного й вітчизняного досвіду між актуальними проблемами досліджень в галузі екології та охорони навколишнього середовища, природоохоронних технологій, екологічної безпеки, глобальних та регіональних екологічних проблем водного та наземного простору – як у теоретичному так і у практичному відношенні.
     Слід відмітити, що у конференції прийняли участь науковці та професори із провідних закладів вищої освіти Європи та України: Вагенінгенський університет у м. Вагенінген (Нідерланди), Поморська академія в м. Слупськ (Польща), Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (Україна), Національний університет водного господарства та природокористування (Україна), Одеський державний екологічний університет (Україна), Український інститут експертизи сортів рослин (Україна), Київський національний університет культури і мистецтв (Україна).

     Відповідно до програми міжнародної конференції, 26 квітня 2022 року відбулося пленарне засідання за участі гостей, науковців та учасників конференції. Міжнародну конференцію відкрили декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, доктор сільськогосподарських наук, професор Юлія Коломієць та заступник декана з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Валерія Бондарь. З привітальним словом виступила в.о. завідувача кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Олена Наумовська, яка висловила подяку за зацікавленість до міжнародної конференції широкого загалу науковців, побажала учасникам конференції плідної роботи та наголосила, що налагодження науково-практичних зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці дозволить вирішити низку актуальних питань у галузі екології та охорони навколишнього середовища.

 

     Перед учасниками конференції з привітальними словами виступила в.о. завідувача кафедрою загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук Алла Клепко, яка відмітила, що конференція «Екологія – філософія існування людства» вже традиційний науковий форум, на якому збираються дослідники з різних академічних осередків України та Європи. Конференція стане тим майданчиком, де презентують та дискутують найновіші наукові відкриття і плекають нові знання.
     Після відкриття конференції, пленарне засідання продовжили науковими доповідями міжнародних та вітчизняних видатних науковців.
     Професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, академік Ігор Гудков виступив з науковою доповіддю на тему «Радіоекологія – відмітна риса сучасної екології» і представив результати багаторічних досліджень гамма-зйомки територій сільськогосподарських угідь, питомої активності l37Cs та 90Sr в зразках ґрунтів, продукції рослинництва, кормах, молока; дані з вертикальної та горизонтальної міграції радіонуклідів на території, кількісного складу та біорізноманіття функціональних груп ґрунтової мікрофлори. В підсумку доповіді наголосив, що за 30 років радіаційна ситуація покращилась за рахунок природного розпаду радіонуклідів, основними дозоутворюючими з яких є стронцій-90 і цезій-137 з періодами піврозпаду відповідно 29 і 30 років. Отже, у навколишньому середовищі їх стало удвічі менше (через 60 років буде у 4 рази менше, через 90 – у 8 і так далі за експонентою). Крім того, йдуть процеси міграції радіонуклідів – вони вимиваються у глибші шари ґрунту, змиваються у пониззя, річки, у Дніпро, виносяться з полів врожаєм сільськогосподарських культур. І на багатьох територіях і сільськогосподарських угіддях забруднення зменшилося у три, чотири і більше разів. Відповідно, чистішою стала й продукція рослинництва і тваринництва, а також продукти харчування, з якими населення отримує певну (часом основну) дозу опромінення.

    Наукова доповідь професора кафедри екології агросфери та екологічного контролю Віталія Гайченка на тему «Вплив радіоактиивного забруднення на стан наземних біоценозів» викликала у студентів зацікавлення, що радіонуклідне забруднення екосистем внаслідок аварії на ЧАЕС сприяє інтенсифікації мікроеволюційних перетворень у популяціях ряду видів тварин, через зміну норми реакції у відповідь на зміну умов навколишнього середовища. Доповідач виділив два напрямки цього процесу – адаптація до умов змін навколишнього середовища і стабілізуючий добір.

     Наступний доповідач магістр І року навчання освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Чиех-Хсинь (Лили) Шень виступила з науковою доповіддю на тему «Assessment of the hazard of medical waste for the biota of natural ecosystems». Магістр представила наукові дослідження щодо утилізації медичних відходів, які мають різні ступені небезпеки для біоти різних природних екосистем. Робота виконується під науковим керівництвом доктора с.-г. наук, професора кафедри екології агросфери та екологічного контролю Наталії Макаренко.

     Студентка ОС «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Анна Яцун проводить дослідження з оцінки рекреаційного навантаження на прикладі дендропарку «Тростянець» Чернігівської області під науковим керівництвом доцента, к.с.-г.наук кафедри екології агросфери та екологічного контролю Євгенія Бережняка. В своїй доповіді студентка відмітила, що отримані результати досліджень рекреаційної місткості території дендропарку дають змогу на майбутнє спланувати раціональне й невиснажливе використання природного потенціалу цього заповідного об’єкту.

     Слід відмітити, що на планерному засідання були присутні 72 учасники міжнародної конференції, серед яких були провідні науковці, професори, доценти, молоді вчені, аспіранти, студенти. Організаційний комітет міжнародної конференції кожному з них вдячний за участь, зацікавленість у проблемі охорони довкілля, плідну співпрацю та обмін досвідом у ідеях і методиках.
    Міжнародна конференція продовжила свою роботу секційними засіданнями в режимі онлайн, які відбулися 27 квітня 2022 року. Відповідно до програми, кожне секційне засідання мало своїх модераторів та секретарів, робота яких була злагодженою та організаційною.
     За результатами обговорень, які супроводжували виступи наших учасників конференції, встановлені нові контакти та започатковані нові наукові проєкти. Це свідчить про те, що VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія – філософія людства», організацію якої забезпечили науково-педагогічні працівники кафедри екології агросфери та екологічного контролю факультету захисту рослин, біотехнологій та екології нашого університету, проведена на високому науково-практичному рівні, про що також свідчать схвальні відгуки учасників та гостей конференції.

   Організаційний комітет конференції висловлює щиру подяку науковцям пленарного засідання, учасникам та гостям конференції, модераторам та секретарям секційних засідань.


Світлана Паламарчук,
доцент кафедри екології
агросфери та екологічного контролю

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook