Вчена рада: готувати кадри для відродження економіки країни, посилювати оборону держави, її продовольчу безпеку

27 квітня 2022 року
     27 квітня 2022 року під головуванням Станіслава Ніколаєнка відбулося засідання вченої ради університету. Питання порядку денного торкалися як завжди багатьох сфер життєдіяльності, проте лейтмотив – діяльність в умовах воєнного стану. Про все за порядком.

 

     Приємністю стала подяка 204 батальйону територіальної оборони міста Києва колективу університету за патріотичну позицію та допомогу війську, яку від імені командира вручив Олег Муравйов.

 

     Центральним питанням стала доповідь очільника університету про невідкладні заходи щодо організації роботи нашого вишу в умовах воєнного стану. Станіслав Ніколаєнко зазначив, що у цей тривожний час на науково-педагогічний колектив, студентство університету лягає місія збереження української освіти і науки, підготовки майбутньої хліборобської еліти, працівників соціальної, гуманітарної сфери, тих, хто має вирішальний вплив на продовольчу, а отже і національну безпеку України.

 

     Ректорат практично в повному складі був на робочих місцях, було організоване цілодобове чергування в усіх навчальних корпусах та гуртожитках. Ми забезпечили необхідні заходи безпеки, майже 70 осіб організовано харчувалися, а студентам і тим, хто перебував в укриттях університету доставлялась гуманітарна допомога.
     96 наших викладачів і співробітників, студентів пішли до лав Збройних Сил України, 365 захищають країну в територіальній обороні. За період війни більше 3,7 мільйона гривень було перераховано працівниками НУБіП на підтримку ЗСУ.
     Ректор відмітив, що наш університет одним з перших прийняв рішення про відновлення занять з 14 березня. Це був свідомий крок, щоб вивести вищу школу з оціпеніння, закликати до практичної діяльності. Водночас провідні виші Києва наслідували наш приклад лише через два-три тижні.
     Як зазначив Станіслав Ніколаєнко, колектив університету, ректорат повністю підтримує державну політику в галузі оборони і безпеки, мужню позицію Президента, командування Збройних Сил України, всього українського війська.

     Що ж до головної місії – навчати в умовах воєнного стану – ректор поставив п’ять спільних завдань. Перше, забезпечувати необхідний рівень організації навчального процесу та якість освітніх послуг. В університеті в дистанційному форматі з використанням усіх сучасних технологій навчається майже 14 тисяч студентів. До 20 травня 2022 року подовжена тривалість весняного семестру. Починаючи з 50% явки студентів 14 березня, сьогодні вже більше 2/3 відвідують заняття онлайн. Важливу роль у забезпеченні навчально-методичними матеріалами студентів із регіонів, де є серйозні проблеми з доступом до мережі Інтернет, відіграла наукова бібліотека університету. На 2134 електронні поштові скриньки студентів вже розіслано понад 23 тисячі електронних версій посібників, підручників та методичних рекомендацій. Організовано також навчання і у відокремлених структурних підрозділах. Проте важкою є ситуація у коледжах, які знаходились на територіях, де велися активні бойові дії – Немішаївському та Ірпінському фахових коледжах.
     В умовах воєнного стану організація дистанційного освітнього процесу вимагає нових якостей викладача, де важливим є не тільки бездоганне володіння знаннями з дисципліни і високий рівень професіоналізму, але й патріотизм, мобільність, гнучкість, володіння сучасними інформаційними технологіями та інноваційними методами викладання, зазначив ректор.
     Друге спільне завдання – організовано провести літню екзаменаційну сесію, навчальні практики. Сесія проходитиме у період з 23 травня по 11 червня 2022 року. Результати проміжної атестації студентів показали досить добрий відсоток студентів, що успішно подолали цей рубіж – 85%. Проте спільним завданням є контроль за навчальними досягненнями решти 15% студентів. Потрібно вникнути в ситуацію з кожним таким студентом і максимально сприяти їм в подоланні труднощів навчання в умовах воєнного стану.
     Що ж до практичного навчання, то в цьому році практики будуть організовані як наживо, так і у дистанційному та змішаному форматах згідно навчальних планів. У ІІ семестрі поточного навчального року практичну підготовку заплановано для студентів 9-ти факультетів і ННІ, видано наказ про організацію практичного навчання у навчально-дослідних господарствах університету та у провідних підприємствах України. В умовах воєнного стану перебування студента на практиці на виробництві чи у польових умовах передбачає посилені заходи безпеки (наявність системи сповіщення, укриття). Тільки після того, як керівник практики пересвідчиться цьому, туди будуть направлені студенти.
     Третє, випуск бакалаврів та вступ до магістратури. Як відомо, у ІІ семестрі заплановано випуск 80 магістрів освітньо-наукової програми та 2837 бакалаврів. Ще 2594 випускників мають випустити відокремлені структурні підрозділи. Відповідно мають бути забезпечені прозорі і чесні іспити, випуски, а також виготовлення та вручення випускникам дипломів.
     Нагадаємо, що випускники бакалаврату 9 спеціальностей університету – це Економіка, Психологія, Журналістика, Облік і оподаткування, Фінанси, банківська справа та страхування, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Маркетинг, Менеджмент, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, для вступу в магістратуру будуть складати магістерський тест навчальної компетентності. Відповідно нагальне завдання колективам факультетів та ННІ забезпечити підготовку випускників бакалаврату до складання цього магістерського тесту.
     Четверте, турбота про майбутнє, підготовка навчальних планів на наступний рік. Протягом найближчих днів необхідно завершити формування робочих навчальних планів та надати кожній кафедрі витяги з робочих планів з їх навчальним навантаженням на наступний рік. За результатами такої роботи буде негайно сформований проєкт штатного розпису, чисельності науково-педагогічних працівників на 2022-2023 н.р. Навчальному відділу, відділу кадрів, економічній службі, деканатам і дирекціям слід ще раз ретельно здійснити аналіз навчальних планів; переглянути норми часу на аудиторні види роботи кожного викладача. Провести необхідні об’єднання груп, потоків на лекції з однакових дисциплін. Доцільно узгодити плани повного і скороченого термінів навчання та об’єднати малочисельні академічні групи.
     З метою підготовки до організованого початку нового навчального року, всім завідувачам кафедр необхідно до 15 червня забезпечити оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, у тому числі робочих навчальних програм, оновлення електронних навчальних курсів та розмістити їх в електронному просторі університету. Робочі програми – на сайтах кафедр, електронні навчальні курси – на навчальному порталі університету. Навчальному та навчально-методичному відділам до кінця червня перевірити стан оновлення робочих програм на сайтах всіх кафедр.
     Пяте і надважливе завдання – це підготовка до вступної кампанії, проведення профорієнтаційної роботи. В університеті для випускників закладів загальної середньої освіти організовано консультаційно-підготовчі курси. Для 285 слухачів організовано проведення занять з усіх загальноосвітніх предметів. Триває реєстрація на участь у Всеукраїнських олімпіадах НУБіП України для професійної орієнтації вступників на базі повної загальної середньої освіти, до участі в якій зареєструвалось більше 1200 вступників.
     У цьому році ми вперше запровадили Інформаційно-консультаційні курси для підтримки вступників на базі диплому молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра. На сьогодні зареєстровано 1300 випускників коледжів і технікумів, що вказує на їхнє бажання продовжити здобувати вищу освіту саме у нашому закладі.
     Загальноуніверситетський День відкритих дверей пройде 5 травня 2022 року, він підведе певні підсумки і буде дана оцінка як спрацювала команда кожного підрозділу.
     Ще одним важливим питанням в умовах воєнного стану має стати проведення акредитації освітніх програм. Постанова Кабінету Міністрів «Про особливості акредитації освітніх програм в умовах воєнного стану» дозволяє у наступному навчальному році організовано підготуватися та пройти всі акредитаційні експертизи.
     У науково-дослідній роботі очікуються непрості часи. У цьому році університет уклав договори на 60 науково-дослідних робіт на 30,3 мільйона гривень, окрім того 9,2 мільйона гривень має отримати УЛЯБ АПК. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт підготовлено 317 проектів, з них 206 братимуть участь в ІІ турі.
     Спільно з Міністерством освіти і науки України наукова-дослідна частина університету працює над доступом до платформи Research4Live, де до послуг науковців є 154 тисячі журналів і книг. Активізована діяльність щодо просування у базу SCOPUS семи університетських журналів.
     Військовий стан вимагає від нас більшої ефективності науково-дослідних робіт, мусимо активніше працювати з бізнесом, органами місцевої влади, знайти своє місце у сфері оборони і безпеки, продовольства, активніше вести наукові міжнародні дослідження з партнерами, не забувати і про публікаційну активність, завважив ректор Станіслав Ніколаєнко.
     Науково-дослідній частині, виконавцям робіт необхідно невідкладно провести коригування договорів наукових проектів у зв’язку зі зменшенням обсягу досліджень з 1 травня 2022 року до 64% від запиту та 74% за розробками. Обов’язково під контролем науково-дослідної частини, деканів факультетів і директорів ННІ мусять бути підготовка на наступний рік проектів у конкурсному відборі Міністерства освіти і науки. На першому місці повинна бути актуальність, витребуваність часом.
     Російська агресія окрім гуманітарної катастрофи, спричинила значну шкоду матеріальній базі, фінансово-економічному стану країни, що відобразиться і на нашому університеті. За попередніми оцінками, загальні втрати, враховуючи як прямі задокументовані збитки Ірпінського і Немішаєвського коледжів, НДГ Ворзель так і непрямі втрати на сьогоднішній день становлять понад 200 мільйонів гривень.
     Як відомо, Уряд прийняв рішення скоротити видатки загального фонду за нашою бюджетною програмою «Освіта» на 10% (а це майже 70 мільйонів гривень), за програмами «Наука» та підвищення кваліфікації – на 50%. Пандемія, постійна війна на Сході привели до того, що виділених коштів на 2022 рік вистачить лише на заробітну плату, соціальну підтримку дітей-сиріт та оплати третини комунальних послуг. На сьогодні університет вчасно і в повному обсязі виплачує заробітну плату зі всіма надбавками і доплатами, сплачує податки, сповна покриває комуналку, підтримує дітей-сиріт. Проте не уникнути непопулярних рішень. Частина працівників, які об’єктивно не можуть виконувати свої функціональні обов’язки, згідно законодавства, направлені в простій. Найближчим часом постане необхідність деякого скорочення фонду оплати праці, напевне за рахунок зменшення надбавок і доплат певного пропорційного пониження рейтингу. Реальним є оголошення простою чи відпустки за власний рахунок для НПП у період канікул в серпні місяці.
     Аналіз показує, що навіть при оптимістичному сценарії університет недоотримає більше, ніж 100 мільйонів надходжень спецфонду, адже не всі студенти зараз мають можливість платити за навчання і гуртожитки. Разом з тим, на наступний навчальний рік вартість контракту збільшуватись не буде! Те ж саме з вартістю проживання в гуртожитках – залишиться на рівні 800 гривень.
     Водночас потрібно заробляти кошти, кожен факультет, кожна кафедра шукати свою нішу в обороноздатності, продовольчій безпеці України. Життєво важливим є і питання економії комунальних послуг і енергоносіїв. Ставимо для себе завдання – вдвічі зменшити ці видатки проти попереднього року.
     У своїй доповів ректор Станіслав Ніколаєнко відмітив, що в день початку війни були направили листи до усіх наших міжнародних партнерів з проханням звернення до своїх урядів і політиків щодо засудження російської агресії та забезпечення безпольотного простору над Україною.
     Він ще раз від імені вченої ради подякував зарубіжним партнерам за підтримку, відзначивши колег з університетів Вагенінген, Варшавського університету наук про життя, Пенсільванського університету, Університету штату Айова, Вищої школи сільського господарства м. Лілль, Вроцлавського природничого університету, університетів прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф, Ангальт, Університету Інха (Inha University) Південна Корея, Університету наук про життя і технологій м. Єлгава (Латвія).
     Всі колективи факультетів та ННІ повинні активізувати свою міжнародну діяльність у отриманні додаткових грантів, як у сфері освіти так і для проведення наукових досліджень. Важливим стратегічним напрямком є навчання іноземних студентів. На фінальній стадії реалізація угод з китайськими партнерами по подвійних дипломах з 5-ти спеціальностей ветеринарна-медицина, садово-паркове господарства, харчові технології, тваринництво, біотехнології. Це можливість отримати додаткові надходження до бюджету університету, а також матеріальний стимул для викладачів, які будуть задіяні у цих проектах.
     У доповіді ректор торкнувся й діяльності навчально-дослідних господарств – «Великоснітинське», Агрономічної дослідної станції, «Ворзель», господарств відокремлених структурних підрозділів та Боярської лісової дослідної станції.
     Незважаючи на всі труднощі, в НДГ вже проведено закриття вологи на площі 2543 га, для забезпечення аерації посівів озимих культур та багаторічних трав було проведено боронування посівів, завершено підживлення озимих культур на площі 1345 га, посіяно ранні зернові та кормові культури на площі 73,5 га. У «Великоснітинському» триває посів соняшнику. Проведено передпосівне внесення добрив під цю культуру на площі 227 га з одночасним їх зароблянням в грунт.
     Всього у відокремлених підрозділах планується посів соняшнику на площі 1147 га. Планується найближчим час провести роботи по підготовці ґрунту під посів кукурудзи на зерно, силос та зелений корм (1140 га кукурудзи на зерно та 1571 га – на силос).
     Також в планах посів сої на площі близько 529 га. Відзначу, що забезпеченість необхідними ресурсами для виконання польових робіт у відокремлених підрозділах становить майже 100 %. Це сталося за рахунок реальної підтримки ректорату університету.
     У нелегких умовах працює колектив Боярської ЛДС. На потреби Збройних Сил відвантажено 1115 м3 деревини на суму 2,95 млн грн., заготовлено 2250 куб м3 лісоматеріалів. Колектив в свою чергу перерахував двотижневий заробіток на рахунок Збройних Сил України.
     Нарощування продуктивності праці, урожайності і надоїв, скорочення витрат, зменшення собівартості, ріст прибутковості, якісні практики, технологічні дослідження – ось першочергові завдання керівників трудових колективів господарств, закріплених факультетів та кафедр.
     Підбиваючи підсумки, Станіслав Ніколаєнко закликав колег допомагати кожному, сприяти у відновленні сил, здоров’я, повернення людей у стрій, озвучив способи боротьби з психологічним вигоранням в умовах війни.

 

     Завершуючи доповідь ректор нагадав: на колектив університету покладена відповідальна місія – готувати кадри для відродження економіки країни, посилювати оборону держави, її продовольчу безпеку.

 

     У обговоренні взяли участь члени вченої ради, запрошені. Так, декан агробіологічного факультету Оксана Тонха закцентувала на організованому навчанні студентів, планування виробничих практик на базі навчально-дослідних господарств, активне виконання дослідницьких проектів, проведення посівної кампанії як на дослідних полях, так і в лабораторіях овочівництва та садівництва. Декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський зупинився на необхідності відновлення комунікації з усіма викладачами та студентами, повернення їх до навчальних аудиторій та лабораторій, реалізації можливостей в науковій сфері, які з’явилися після розриву з’язків наших партнерів з російськими дослідниками. Окрім того колектив факультету веде активну підготовку матеріально-технічної бази, кімнат в гуртожитках, посилює профорієнтаційну роботу. Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Віктор Каплун проінформував про злагоджену роботу колективу підрозділу, що стало можливим при прийнятті важливих, вчасних і виважених рішень ректором і ректоратом. Він поділився досвідом запровадження сучасних інноваційних методів ведення профорієнтаційної роботи, зокрема освітнього фахового акселератора. Директор Ніжинського фахового коледжу Олена Литовченко у своєму виступі зупинилася на діяльності закладу в умовах окупації – наразі навчальний процес відновлений, практичне навчання оптимізоване і частково перенесене на 2023 рік, назвала найголовнішим питанням вступну кампанію 2022 року, проінформувала про звернення до народних депутатів України, Міністерства освіти і науки щодо забезпечення рівноправних умов вступу до закладів вищої освіти. Директор НДІ сільськогосподарської радіології Валерій Кашпаров проінформував про результати окупації зони відчуження, безпосередньо атомних електростанцій Чорнобильської та Запорізької. В умовах підвищеної загрози застосування ядерної зброї російським агресором і подальшого зараження територій, колектив інституту запропонував автоматизовану систему прийняття рішень на захист людей, тваринництва, рослинництва. Вона увібрала в себе світовий досвід ліквідації наслідків, убезпечення від радіаційного забруднення і є доступною для використання на сайті інституту. Голова Студентської організації Марина Когут зазначила, що науково-педагогічний колектив, студентство продемонстрував високий патріотизм, певною мірою героїзм у протистоянні ворогу та виконанні покладених на нас завдань – навчати і навчатися. Голова Служби якості вищої освіти Руслан Гурак закцентував на тому, що НУБіП є взірцем злагодженої роботи, прикладом для інших колективів. Він звернув увагу на стан відвідуваності занять студентами та відповідно кореляцію з рівнем засвоєння знань тими, хто з різних причин не відвідує лекції та семінарські заняття, – можливо слід розглянути питання надання академічних відпусток тим, хто не справляється з таким режимом навчання. Руслан Гурак наголосив на можливостях спрощеної процедури акредитації освітніх програм для фахової перед вищої освіти. Проректор з науково-педагогічної роботи Василь Шинкарук проінформував про надходження пропозицій до проекту рішення вченої ради: враховані пропозиції декана гуманітарно-педагогічного факультету Інни Савицької, начальника відділу дистанційної освіти Олександра Санченка. Виступаючі підтримали проект рішення вченої ради, який після редакційних правок буде опублікований на офіційному сайті університету. 

 

     Про морально-етичне та національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах агресії росії доповів проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергій Кваша. Він закцентував, що в університеті протягом кількох останніх років вибудована система національно-патріотичного виховання, яка знайшла свою практичну реалізацію в діяльності ректорату, деканатів і дирекцій, інституту наставників академічних груп, студентського самоврядування і спирається на програму «Патріот. Громадянин. Фахівець.». 83 студента та науково-педагогічних працівника захищають країну в лавах Збройних Сил України, 365 – в територіальній обороні, 946 – долучилися до волонтерської діяльності. По-іншому потрібно подивитися на такі складові формування особистості як мова та віра.

 

    Голова наглядової ради Микола Томенко доповнюючи виступ проректора Сергія Кваші закцентував на місії університету – готувати фахівця, громадянина і патріота – щоденно працюючи, наближаючи перемогу. МИ не можемо діяти поза державної логіки патріотичного виховання, разом з тим демографічна ситуація підштовхує до необхідності спрощення вступної кампанії, повернення молоді до України, сприяння їхньому навчанню і забезпеченні робочого місця в нашій державі.

 

     Вчена рада схвалила відповідне рішення, яке також буде опубліковане на офіційному сайті університету після редакційного редагування.
     Наукову доповідь за темою «Токсоплазмоз тварин: поширення в Україні та небезпека зараження людей» представила доцент Марина Галат. Небезпека цієї хвороби в тому, що вона є спільною для людей та тварин і спричиняє невідворотні зміни психосоматики людини, пошкоджує головний мозок. 65% населення планети заражені збудниками токсоплазмозу. Вчені факультету ветеринарної медицини НУБіП досліджували поширення токсоплазмозу в Україні на прикладі свійських та диких тварин, а результатами став науковий доробок та призове місце конкурсу наукових стартапів у США.

     Вчена рада рекомендувала до друку навчально-методичну, наукову літературу, періодику. Призначила рецензентів дисертаційних досліджень. Затверджено Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, форми підсумкової атестації студентів випускових курсів бакалаврату.

 

 

     На період дії воєнного стану вчена рада університету прийняла рішення про перерахування одноденного заробітку на рахунок Збройних Сил України щомісячно.

Пресслужба
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook