Результати проміжної атестації, обговорення проєктів освітніх програм та виконання наукових досліджень у фокусі вченої ради факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК

16 квітня 2022 року

   16 квітня 2022 року під головуванням Лариси Баль-Прилипко відбулося розширене засідання Вченої ради, присвячене нагальним питанням життєдіяльності факультету в умовах воєнного стану. Як зазначила декан, одне з найголовніших завдань – завершення весняного семестру, підготовка до випусків бакалаврів та магістрів-дослідників.

   Переходячи до порядку денного, декан факультету Лариса Баль-Прилипко наголосила на відповідальності за свою роботу, необхідності взаємної підтримки та допомоги.

   Декан зосередила увагу присутніх на основних питаннях, які були розглянуті на розширеному ректораті, зокрема про результати проміжної атестації студентів, врегулюванні трудових відносин і про оплату праці під час воєнного стану. На ректораті проректором Вадимом Ткачуком було закцентовано на скороченні видатків державного бюджету, а відповідно і бюджету університету. Зазначено, що цьогорічний кошторис освітньої галузі уряд зменшив на 10%. І в цьому контексті надактуальним постає питання наповнення нашого спеціального фонду, потрібно змобілізувати всі сили, діяльність госпрозрахункових підрозділів та реалізувати інтелектуальний потенціал.

     Відповідно до цього службами планово-фінансового відділу проведені розрахунки та розроблені пропозиції щодо оптимізації оплати праці. Ректорат ухвалив рішення в квітні здійснити виплати в повному обсязі, а починаючи з 1 травня 2022 року при нарахуванні заробітної плати врахувати секвестрування бюджету. Окрім того припиняється будь-яке преміювання.

   Про результати проміжної атестації студентів доповіла заступник декана Наталія Слободянюк. Цей показник по факультету становить 72%, решта студентів атестацію проходять і найближчим часом всі будуть атестовані. Пояснюється дещо нижчий рівень атестації, порівняно з іншими факультетами та інститутами, відсутністю стабільного інтернет-зв’язку, великою кількістю студентів, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зонах активних бойових дій. Доповідачка також нагадала, що згідно з графіком сесія у випускників (4 курс бакалаврату та магістри-дослідники 2 року навчання) відбудеться з 18 по 29 квітня, у решти – з 23 травня по 5 червня. Майже 100 студентів денної та заочної форм навчання завершують навчання на відповідних освітніх рівнях, наразі здійснюються всі підготовчі дії для виготовлення та видачі документів про освіту.

  Другим питанням порядку денного було  обговорення проєктів освітніх програм підготовки здобувачів за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем.

  Гаранти освітніх програм (ОП "Харчові технології"- доц. Савченко О.А.; ОП "Нутриціологія здорового харчування" - доц. Швець О.В.; ОПП "Технології зберігання, консервування та переробки мяса" - проф. Паламарчук І.П.; ОПП "Технології зберігання та переробки водних біоресурсів" - доц. Слободянюк Н.М.; ОНП "Нутріціологія" - доц. Тищенко Л.М.; ОПП "Нутриціологія"- доц. Прядко О.А.; ОПП "Якість, стандартизація та сертифікація"- доц. Слива Ю.В.) під час презентації проєктів освітніх програм зупинились на основних її складових (загальна інформація, мета, особливості, програмні компетентності та результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми тощо), відмітили відповідність зроблених уточнень та внесених змін до Стандартів вищої освіти України, а також Положенням, що регламентують підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів "Бакалавр" та "Магістр" у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Особливу увагу було приділено освітнім компонентам та обґрунтуванню змістовного наповнення навчального плану.

   Під час обговорення питань стосовно змісту підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології», навчального плану освітньо-наукової програми «Нутріціологія» висловлено багато ґрунтованих думок та слушних рекомендацій від стейкхолдерів, які обов’язково враховані задля покращення якості підготовки магістрів за вказаною ОНП.

   Про виконання наукової роботи на факультеті відповідно до Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива 2025» у 2022 році доповів старший викладач кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів Микола Ніколаєнко. Зокрема він наголосив, що не зважаючи на складні умови праці (пандемія, війна) наукова робота у структурних підрозділах факультету продовжується, дотримуючись програми розвитку університету.

   Зазначив, що на факультеті виконуються дві державних науково-дослідних теми (керівники - Людмила Деревянко, Лариса Баль-Прилипко) та 5 госпдоговірних тем (керівники - Лариса Баль-Прилипко, Микола Ніколаєнко, Олександр Савченко, Ольга Самойліченко, Наталія Слободянюк). До загальної скарбнички університету залучено вже 80 тис. грн. За результатами наукової роботи НПП факультету видано протягом кварталу: 10 наукових статей у міжнародних журналах, які індексуються у наукометричній базі Scopus; 11 статей у фахових журналах категорії Б, отриманні 5 позитивних рішень на патенти на корисну модель; розділу монографії у колективній монографії. Також доповідач зазначив, що наразі відбувається рецензування статей, поданих до наукового журналу "Тваринництво та технології харчової продукції" (випуск 1).

     Наступним питанням квітневого засідання вченої ради було питання профорієнтаційної роботи НПП факультету та проведення Дня відкритих дверей. Декан факультету Лариса Баль-Прилипко повідомила, що рішенням ректорату терміни проведення олімпіади для вступу в університет продовжено до 15 травня, тому роботу з вступниками необхідно підсилити. Крім того, 20 квітня о 10 годині заплановано проведення онлайн Дня відкритих дверей для випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, технікумів і коледжів. Зосереджено завідувачів кафедр прийняти активну участь, залучивши всі ЗОШ регіонів, де вони зараз перебувають, вести активну співпрацю з фаховими коледжами; звязатись з усіма учасниками, які зареєструвались на участь в олімпіаді, навчаютьсяся на підготовчих курсах в університеті.

   Загальноуніверситетський день відкритих дверей пройде 5 травня 2022 року на якому вже будуть презентовані затверджені правила прийому до закладів вищої освіти в умовах воєнного стану.

  Заступник декана з виховної роботи Тетяна Розбицька надала інформацію щодо проведення виховної роботи із студентами на факультеті.

   Також на засіданні вченої ради  були розглянуті й інші питання життєдіяльності факультету.

 

 

  

   На завершення декан факультету Лариса Баль-Прилипко  побажала усім мирного неба, терпіння та успішного завершення весняного семестру, зазначивши, що основним лозунгом для всіх викладачів і студентів факультету є «ПРАЦЯ, НАВЧАННЯ ТА ВІРА В ПЕРЕМОГУ!» 

 

МИ РАЗОМ! МИ СИЛЬНІ! І МИ ОБОВ’ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕМО!

ПРАЦЮЄМО. ТРИМАЄМОСЬ. КРОКУЄМО ДО ПЕРЕМОГИ!!!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ! СЛАВА НАЦІЇ! 

Лариса Баль-Прилипко,
декан факультету харчових технологій
та управління якістю продукції АПК

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook