Обговорення проєкту ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

14 квітня 2022 року

 З метою удосконалення освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, зокрема навчального плану підготовки фахівців 2022 року вступу за вказаною ОПП, 07 квітня на кафедрі менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського відбулася зустріч проєктної групи з оновлення та супроводу освітньої програми (гарант програми – доцент Ольга Гогуля, члени проєктної групи: завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського професор Тетяна Балановська, доценти Ганна Харченко і Олександр Новак) зі стейкхолдерами.

Окрім членів проєктної групи до обговорення були запрошені та долучились колеги з інших провідних навчальних закладів, які також здійснюють підготовку управлінців; бізнесмени-роботодавці, які мають досвід співпраці з випускниками програми; випускники зазначеної програми; представники наукової спільноти; викладачі кафедри, які забезпечують викладання дисциплін, що є обов’язковими й вибірковими компонентами ОПП; інші стейкхолдери. Однак, враховуючи складні умови воєнного часу, не всі учасники запланованої зустрічі змогли доєднатися до заходу, виконуючи наразі громадянський обов’язок у боротьбі проти окупантів.
Активну участь в зустрічі щодо оновлення і покращення змісту, окреслення перспектив розвитку ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» взяли: Ігор Охріменко ‑ д.е.н., професор, ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права; Олена Гудзь ‑ д.е.н., професор Державного університету телекомунікацій; Світлана Судомир ‑ д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Артем Кім ‑ представник ТОВ «М.Е.ДОК»; Марія Ярошко ‑ в.о. керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада».
З вітальним словом до учасників звернулась завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Тетяна Балановська, яка проінформувала про основні зміни у представленому до обговорення проєкті освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», акцентувала на важливості відкритого, критичного, об’єктивного діалогу між учасниками зустрічі.
Гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» Ольга Гогуля під час презентації проєкту освітньої програми зупинилась на основних її складових (загальна інформація, мета, особливості, програмні компетентності та результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми тощо), відмітила відповідність зроблених уточнень та внесених змін до проєкту освітньої програми Стандарту вищої освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2019 р. № 959, а також Положенням, що регламентують підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Особливу увагу було приділено освітнім компонентам та обґрунтуванню змістовного наповнення навчального плану.
 Слід зазначити, що жодних сумнівів на рахунок актуальності та правильності вибору у стейкхолдерів не викликав перелік дисциплін, які є обов’язковими компонентами циклу загальної та спеціальної (фахової) підготовки: Управління бізнесом, Психологія управління, Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу, Методологія наукових досліджень, Управління конкурентоспроможністю підприємства, Договірне право, Сучасні концепції управління, Управління проєктами в організації, Управління якістю.
На основі аналізу навчальних планів підготовки фахівців з управління провідних університетів Європи та України, членами проєктної групи вбачається доцільність внести відповідні зміни в цьогорічний план. У ході презентації вибіркових компонентів ОПП вільного вибору студента, гарантом освітньої програми було акцентовано увагу на альтернативи таких нових навчальних дисциплін: Управління професійним розвитком та часом, Управління ланцюгами постачань, які планується включити до навчального планупідготовки фахівців 2022 року вступу і запропоновано їх для колективного обговорення. По завершенню представлення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» учасники заходу перейшли до його обговорення та висловлювання власних думок і пропозицій.
Ділячись враженнями щодо змістовної частини освітньо-професійної програми, професор Державного університету телекомунікацій Олена Гудзь відмітила значні покращення та позитивні зміни у представленому проєкті ОПП, порівнюючи її з минулорічним проєктом, відповідність освітньої програми нормам Стандарту вищої освіти України, Положень, що регламентують підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр», належне кадрове та матеріально-технічне забезпечення реалізації програми, реальні можливості здобувачів вищої освіти стосовно питань академічної мобільності. Висловлюючи побажання, Олена Гудзь звернула увагу на доцільність осучаснення назви навчально-науково-виробничої лабораторії кафедри.
 
Досвідом успішного проходження акредитації в очолюваному ним ЗВО поділився ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права Ігор Охріменко, який звернув увагу на важливість врахування максимальної кількості пунктів ліцензійних вимог на предмет відповідності ННП, які забезпечують викладання освітніх компонентів освітньо-професійної програми, згаданим вимогам. Також зазначив, що для збереження унікальності освітньої програми доцільно наповнити тематику дисциплін особливостями менеджменту організацій за сучасних умов ведення бізнесу, зокрема аграрного.
Слушні зауваження, поради і пропозиції, після достатньо ретельного аналізу освітніх компонентів ОПП, висловив представник ТОВ «М.Е.ДОК» Артем Кім.
Зокрема, він наголосив на важливості, враховуючи особливості сучасного комунікування, виокремлення тем, в межах дисципліни «Digital-менеджмент», що розкривають прикладні аспекти електронного документообігу, електронного підпису, переваги програмних продуктів, які нині використовуються в багатьох організаціях. Варто зазначити, що представник ТОВ "М.Е.ДОК", член команди розробників програмного забезпечення Артем Кім досить продуктивно співпрацює з кафедрою менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, беручи участь у онлайн-зустрічах зі студентами факультету аграрного менеджменту. Фахівець ІТ-сфери встановив програму «M.E.Doc» на комп’ютери ННВЛ «Кабінет менеджменту».
Позитивні враження щодо підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» кафедрою менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського висловила в.о. керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Марія Ярошко, яка має багаторічний досвід спілкування з майбутніми фахівцями (магістрами з менеджменту) під час зустрічей іноземних експертів зі студентами, викладачами кафедри та факультету аграрного менеджменту. Відмітивши освітній компонент «Управління проектами в організації», Марія Ярошко зазначила про готовність поділитись власним досвідом на заняттях з даної дисципліни.
 

Свою високу оцінку стосовно змісту та забезпечення ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» обґрунтувала завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» професор Світлана Судомир, яка навчалася в НУБіП України, є безпосереднім свідком тих зусиль, що докладають НПП кафедри й університету для забезпечення належної підготовки здобувачів вищої освіти. Вона відмітила, зокрема, актуальність мети ОПП у світлі потреб національної економіки, освітніх компонентів, які забезпечують формування основних компетентностей, наявність та володіння якими роблять випускників ЗВО конкурентоспроможними на ринку праці.
 
Під час обговорення питань стосовно змісту підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», навчального плану освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» висловлено багато ґрунтованих думок та слушних рекомендацій від стейкхолдерів, які будуть обов’язково враховані задля покращення якості підготовки магістрів за вказаною ОПП.
 
Завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Тетяна Балановська, гарант і члени проєктної групи ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» щиро подякували учасникам зустрічі за приділену увагу, відгуки, конструктивні рекомендації та пропозиції щодо змісту освітньої програми та запросили до подальшої співпраці.
 
Ольга Гогуля,
гарант освітньо-професійної програми
«Менеджмент організацій і адміністрування»,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook